Tag: belastingen

John Croughs

Vermogensoverdracht

Een belasting op vermogensoverdracht zal een evenwicht moeten vinden tussen principes en de eventuele negatieve gevolgen.

Islam en economie

De economische situatie van heel wat landen kan afgemeten worden aan de geschiedenis van hun instituties. En aan de beleefde religie. Ivan Van de Cloot onderzoekt de correlatie tussen islam en economie.

Danny Geerts

Vroege nieuwjaarsbrief

Belastinghervormingen met aanzienlijke, snelle effecten op de groei en de werkgelegenheid bestaan niet, wat Johan Van Overtveldt ook hoopt.