Tag: euthanasie

Dré Wolput

Euthanasie en dementie

Het euthanasiedebat mag niet lichtzinnig worden gevoerd. Het raakt aan de levens van mensen, niet van wat cijfertjes in een rapport.

René Stockman

Het water wordt steeds dieper

Broeder Stockman stelt vast dat Vlaamse media eensluidend voor menselijke zelfbeschikking en de autonomie zijn. Alternatieve stemmen komen amper aan bod.

Ethiek

Abortus? Euthanasie? Ethische beslissingen in de politiek laat je best afhangen van evidence based informatie en commissies met deskundigen.

Leve de vooruitgang!

In het Westen pronken we, misschien wel terecht, steeds minder met militaire parades maar wel steeds meer met allerlei progressieve rechten.