Tag: klimaatconsensus

Wetenschap en klimaat. Meer vragen dan antwoorden?

Deze bijdrage is deel twee van twee. Deel één vindt u hier. Basisvoorwaarden In een…

Wetenschap en klimaat: meer vragen dan antwoorden?

Speelt enkel CO2 een rol in de opwarming van de aarde? En is die rol…

Neem eens een klimaatscepticus op theevisite

Stel: je bent klimaatactivist en je hebt genoeg van de polarisatie in het debat. Hier…

Tornado Anuna raast door media en maatschappij

Prof. Luc Nagels gaat na of wetenschappers nu ja of neen een consensus bereikt over…

Een klimaatconsensus, werkelijk?

Gerard Bodifée heeft twijfels over veel wat men vandaag als wetenschappelijke consensus voorstelt. Een debat…

De grote klimaatbetoging heb ik ook dit keer gemist

Of het klimaat nu dramatisch opwarmt of niet, kernenergie is een aantrekkelijker keuze dan armoede…

Klimaatactivisten zijn de pseudowetenschappers

Wetenschappelijke verdedigers van de klimaatconsensus moeten afstand nemen van activisten en samenwerken met sceptische wetenschappers.

97% consensus over klimaat is nietszeggend

Er bestaat een grote klimaatconsensus, aldus een wetenschappelijk artikel. Als je het leest, lijkt die…

Klimaatdebat zonder klimaatsceptici is non-debat

Jean-Marie Dedecker verkondigt een klimaatsceptisch standpunt op Canvas. Twee dagen later brengen Maarten Boudry en…