Tag: klimaatverandering

Klimaatpolderen als remedie tegen de klimaatpandemie

Polderen, dat heeft het klimaatdebat nodig. Geen drooglegging, wel het moeizaam zoeken van een oplossing.…

Collapsologie: de rage van de onheilsprofeten

In Frankrijk krijgt de beweging der Collapsologen veel aandacht, ook na het uitzenden van een…

Keep off the grass!

De actiegroep tegen klimaatverandering Extinction Rebellion valt het heilige gras van Cambridge aan. Dat zorgt…

Neoliberalisme wereldwijd onder druk.

Overal ter wereld verschuift de macht van neoliberalisme naar neonationalisme, ecologisme en populisme.

De Europese Green Deal: take back control!

De Green Deal is een ambitieuze groeistrategie die een nieuw elan kan geven aan de…

Kernenergie, oplossing voor de energietransitie

In een open brief aan informateurs Bouchez en Coens pleiten twee hoogleraren voor het doorbreken…

Wanneer maakt Bart De Wever de klimaatbocht?

De bosbranden in Australië nopen de premier tot het bijstellen van zijn visie op klimaatverandering.…

Klimaatdiscount op onroerend goed: iemand?

De klimaatdiscount op onroerend goed is aanzienlijk en wordt vooralsnog genegeerd door de markt en…

Europese Commissie voor klimaat en digitalisering

Ursula von der Leyen heeft haar Commissie, en haar prioriteiten: een klimaatneutraal Europa, dat ook…

Wat als de kiezer ongelijk heeft?

De kiezer heeft altijd gelijk in verkiezingen, maar soms ongelijk over het beleid. Foute percepties…

‘Het cordon bestaat intussen ruim twintig jaar, wat heeft het opgeleverd? Niets, helemaal niets.’

Vlaamse topondernemers Peter en Dieter Vyncke over hun Vlaams-nationalisme, klimaatactivisten versus ecorealisten, en het politieke…

Hoe maken we Vlaanderen energetisch onafhankelijk?

Om Vlaanderen 'energetisch onafhankelijk' te maken moet er een politieke omslag gemaakt worden en nucleaire…

Kernenergie op de terugweg, maar niemand zegt waarom

Kernenergie is op zijn retour, het nucleaire kalf is verdronken. Een gevolg van het gebrek…

Greta’s grote pukkelspeech

Een mentaal onevenwichtige puber, met het Aspergersyndroom: een beter boegbeeld voor de klimaatbeweging kunnen de…

Klimaatoptimisme: ideologisch geïnspireerd, of gewettigd?

Optimisme is een deugd, maar excessief optimisme kan desastreus zijn. Ecomodernisten zijn van het excessieve…

9,5 miljard mensen in 2050 is niet leefbaar

Het IPCC en WRI zijn categoriek: landbouwgrond dient vervangen te worden door bossen en de…

Onwetendheid is géén excuus!

Een repliek op Sanctorums stuk over klimaatalarmisme.

Vechten tegen windmolens

Moet de Noordzee gered worden van windmolens, zoals een vissersactiegroep oproept? Een interessante vraag, maar…

CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat

CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat, stellen onder andere Finse wetenschappers. Is…

Betrouwbaarheid en (on)zekerheden in het klimaat

Hoe zit dat nu eigenlijk met de globale temperatuur? Hoe vangen wetenschappers meetfouten op? En…

Klimaatscepticus maakt opnieuw heibel over het IPCC

Is de opwarming van de aarde te wijten aan de zon, zoals Van Broekhoven beweert?…

Vlaming kiest voor andere aanpak klimaat en migratie

Vlamingen willen een effectief migratiebeleid. Dit geeft perspectieven om ook de klimaatproblematiek anders te benaderen.

Het klimaat

Klimaatopwarming is een reële zaak, over de oorzaken heerst discussie. Specialisten roepen op tot sereniteit…

Duitse energierevolutie gestrand

Het sputteren van de Duitse Energiewende is slechts het topje van de ijsberg van slecht…

Stijging van de zeespiegel is bangmakerij

Wetenschappelijk onderzoek naar de zeespiegelstijging ontkracht de doemscenario's van klimaatalarmisten. Nederland zal niet overstromen.

Kritische documentaire over klimaatbeleid vrijgegeven

The Uncertainty Has Settled, de documentaire die nogal kritisch is voor het globale groene energiebeleid…

Klimaatontkenner: maar wat is dat eigenlijk?

'Klimaatontkenners”' wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hun? U zocht het antwoord of…

97% zeker menselijke opwarming van het klimaat

97% van de wetenschappers wijt de opwarming van het klimaat aan de mens, luidt de…