Tag: onderwijs

Onderwijs

Waar ligt China?

Een paar eerste-schooldag-bedenkingen

De verwaarlozing van parate kennis leidt tot een verlies van intellectuele creativiteit en een robotisering van het intellect

Multicultuur & samenleven

Samen onszelf zijn

Schoolreglementen zijn er om jongeren te leren zich te socialiseren en voor te bereiden op een leven in een gemeenschap.

Els Van Doesburg
Brussel, Onderwijs

Op weg naar Babylonische toestanden?

Vlaams onderwijs in Brussel

Doorgedreven meertaligheid in het onderwijs zoals de Brusselse regering wil, verhoogt de pedagogische werklast nog meer

Annabel Tavernier & Mathias Vanden Borre
Cultuur, Politiek

Hier sprak men Nederlands!

De tussentaal is gansch het volk

De Startnota vereist het gebruik van het Standaardnederlands voor de VRT. Maar Luc Demullier stelt vast dat Vlamingen massaal een Vlaamse standaardtaal spreken…

Luc Demullier
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans