fbpx

Tag: Senaat

Ivan Van de Cloot en Leo Neels

De corona-opportuniteit

Er moét nu krachtdadig bestuurd worden, en corona is dé kans. Itinera grijpt de coronacrisis aan om tot verantwoordelijkheid op te roepen.

Vlaams Belang uit de Senaat

Vorig week werden in de Senaat de benoemingen van de bureaus van de commissies geregeld. In die bureaus zetelen de voorzitter en de ondervoorzitters van elk van die commissies. Zij moeten de werkzaamheden van de commissies in goede banen te leiden. Maar er hangt ook iets aan vast. De commissievoorzitters krijgen een extra vergoeding plus een (extra) deeltijdse medewerker.
Reglement
Het reglement …

Dood én onvergankelijk

De senaat: zoals het koningshuis een nutteloze instelling die iedereen wil afschaffen, maar die nooit zal verdwijnen. Straffer nog: eens gecoöpteerd, bezingen de grootste critici de lof ervan. Hier moet echt een transformatie gaande zijn, die met de essentie van de nv België zelf te maken heeft…