Tag: sociologie

Conner Rousseau en het racisme

Wie zich slachtoffer voelt van het systeem, moet het systeem durven 'kloten'. Conner legt uit…

Cordon sanitaire: kamikaze voor CD&V en VLD

VB en N-VA hebben de meerderheid, CD&V en VLD blijven de kiezer negeren en links…

Max Weber (1864-1920), zijns gelijke vinden we niet

Honderd jaar geleden stierf de grote Duitse socioloog Max Weber. Zijn ideeën zouden verplichte kost…

Auguste Van den Brande (1930-2020), de man van de kruisende breuklijnen

Auguste Van den Brande is overleden. De socioloog wees als eerste op de drie elkaar…

Evidence-based policy: kritiek op een progressieve dwaling

Achter de 'technocratische' tendens gaat een antidemocratisch gedachtegoed schuil.

Is het nu ‘ontvolking’ of ‘omvolking’

De Walter De Donder-rel illustreert de botsing tussen de twee idealen: multiculturaliteit versus assimilatie

Uitspraken tussen neus en lippen 9bis

De opmerkingen tussen neus en lippen zijn overtalrijk, vandaar bij hoge uitzondering hier een complement…

De onvoltooide symfonie van Immanuel Wallerstein

De recent overleden Immanuel Wallerstein (1930-2019) analyseerde de moderniteit en stelde conventionele wijsheden fundamenteel in…

Geen liberaal als de anderen

Twee kemphanen op het dak van een auto: de iconische foto toont hoe studentenleider Rudi…

Familieplanning kan migratiestromen, oorlogen en milieuproblematiek indijken

Een van de oorzaken van migratiestromen is de exponentiële bevolkingstoename. Prof. Luc Nagels pleit voor…

Twee aarzelende bekeerlingen

Een boek van sterjournalisten van Le Monde doet in Frankrijk wat stof opwaaien. Ze ontdekten…

Slechte lectuur voor Walter Zinzen

Sommige mensen willen sommige dingen helemaal niet lezen, maar ze weten dan ook minder