fbpx

Tag: splitsing

Geert Goubert

Tricolores op 11 juli

Alle tricolore vlaggen ten spijt, sport is Vlaams. Maar Vlaanderen en de Vlaamse beweging zouden zich meer met sport mogen bezighouden in plaats van dat aan België over te laten.

Jan Desmeth

Van federaal naar confederaal?

‘Mensen liggen niet wakker van staatsstructuren en confederalisme’, wordt wel eens gezegd. Ondertussen heeft de samenleving zich al voor grotendeels confederaal georganiseerd, lang voor de politiek. De samenleving loopt dus vóór op de politiek.
Op die terreinen waar de maatschappij zichzelf nog spontaan organiseert, zonder wettelijke verplichtingen, is de opdeling veelal spontaan gegroeid en uitgevoerd. Dat stelde geen problemen.
In het verenigingsleven, …

Jan Verroken krijgt Orde van de Vlaamse Leeuw

Hoogedelgestrenge heer schepen in wier stad en stadhuis wij te gast zijn, Hooggeachte heer Verroken en eerdere dragers van de Orde van de Vlaamse Leeuw, Dames en heren vertegenwoordigers van ons volk op de verscheidene niveaus, Waarde landgenoten uit Noord- en Zuid-Nederland!
Zoals U weet wordt de Orde van de Vlaamse leeuw sinds 1971 regelmatig toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met:
– een consequente …