Tag: The Financial Times

Commentaar, Media

George Soros gecanoniseerd door de Financial Times

De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest (Mattheüs 26:24).

Het gebrekkige (of ontbrekende) geheugen van journalisten zorgde ervoor dat een bankrover hun held werd.

Pierre Buyle
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans