Tag: zonne-energie

Als particulier energieproductie zonnepanelen verkopen

Vanaf 2021 krijgen eigenaren van kleine zonne-installaties de kans om de elektriciteit die ze opwekken…

Van klimaatbubbel tot beurscrash

Met het Europese klimaatplan komt een klimaat-beurscrash stukken dichterbij.

Kernenergie, oplossing voor de energietransitie

In een open brief aan informateurs Bouchez en Coens pleiten twee hoogleraren voor het doorbreken…

Kernenergie op de terugweg, maar niemand zegt waarom

Kernenergie is op zijn retour, het nucleaire kalf is verdronken. Een gevolg van het gebrek…

Klimaatketter Marcel Crok: ‘Het ís geen vijf voor twaalf’

Het gaat allemaal zo snel niet met de klimaatopwarming. Er is dus voldoende tijd om…

Trappen in eigen Doel

We mogen onze energieopwekking niet laten afhangen van te dure zonne- en windenergie, of van…