fbpx


Multicultuur & samenleven
Offerfeest

Terugbetaling slachtkosten offerfeest in Gent

Racisme van de lage verwachtingIn-Gent VZW, het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap voor integratie en inburgering van Gent, betaalt de slachtkosten terug in het kader van het offerfeest. Dit gegeven zorgde voor een kleine rel. Vanuit de oppositie - meer bepaald N-VA en VB - kwam kritiek op deze praktijk. Voor Anneleen Van Bossuyt (gemeenteraadslid voor N-VA) is dit het zoveelste voorbeeld van de verspilling van belastinggeld door het Gentse stadsbestuur. ‘Dit kan voor ons absoluut niet. Ik zie geen enkele reden waarom de stadskas…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In-Gent VZW, het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap voor integratie en inburgering van Gent, betaalt de slachtkosten terug in het kader van het offerfeest. Dit gegeven zorgde voor een kleine rel. Vanuit de oppositie – meer bepaald N-VA en VB – kwam kritiek op deze praktijk. Voor Anneleen Van Bossuyt (gemeenteraadslid voor N-VA) is dit het zoveelste voorbeeld van de verspilling van belastinggeld door het Gentse stadsbestuur. ‘Dit kan voor ons absoluut niet. Ik zie geen enkele reden waarom de stadskas – en dus de belastingbetaler – zou moeten opdraaien voor persoonlijke kosten van mensen die een religieus feest vieren. Dit is opnieuw een voorbeeld van het woke-beleid waar we in Gent ondertussen al genoeg staaltjes van hebben gezien, zie onder andere het dekoloniseringsrapport dat ons waarschuwde voor de gevaren van Pippi Langkous.’

Geen antwoorden van schepen De Bruycker

Wij vroegen om uitleg bij schepen van Gelijke kansen, Welzijn en Participatie Astrid De Bruycker (Vooruit), die tevens voorzitter is van de Raad van Bestuur van In-Gent VZW. Zo willen we onder meer graag weten hoeveel budget hiervoor werd uitgetrokken. Na een week aandringen werd ons meegedeeld dat de schepen niet wenst te antwoorden op onze vragen. Haar kabinet verwijst ons door naar de commentaar die De Bruycker gaf in de regionale pagina’s van Het Laatste Nieuws.

Daar laat zij het volgende optekenen. ‘De Stad Gent faciliteert al meer dan 15 jaar de organisatie van het Offerfeest. In samenspraak met de moslimgemeenschap zorgen we zo al jaren voor een vlot verloop van dit belangrijk religieus en sociaal feest. Vroeger organiseerde en betaalde de Stad Gent de organisatie van een tijdelijke slachtvloer naar aanleiding van het Offerfeest. Vanaf 2011 bood de stad ook de mogelijkheid om verdoofd te slachten. Na het verbod op onverdoofd slachten in 2019 is die dienstverlening verdergezet, onder meer ter preventie van thuis slachten.’

Subsidie om wet na te laten leven

De Bruycker laat hier uitschijnen dat het vergoeden van slachtkosten dus gebeurt om te zorgen dat de wet gerespecteerd wordt. Normaal mag je er van uitgaan dat dat een vanzelfsprekendheid is. Indien de wet wordt overtreden, kan er beboet worden. Subsidies uitdelen om de wet te laten respecteren lijkt wel de omgekeerde wereld. Het terugbetalen van kosten die gepaard gaan met religieuze feesten behoort overigens niet tot de statutaire kerntaken van In-Gent.

Die mening is ook Van Bossuyt toegedaan. ‘Dat het stadsbestuur het überhaupt nodig vindt om via een persbericht te communiceren over het hoe en waarom van een religieus feest vind ik op zich al bizar. Ook dit is niet de taak van een lokale overheid.’

Taalproblematiek

‘Problematisch is ook dat het stadsbestuur ervoor kiest om voor zijn terugbetalingsbeleid reclame te maken via een meertalige folder (Arabisch, Turks, Frans, …)’, vervolgt Van Bossuyt. ‘Het stadsbestuur is hier al eerder voor op de vingers getikt door de Commissie voor Taaltoezicht, nadat we met N-VA klacht hadden ingediend.’

Die taalopmerking wordt door schepen De Bruycker gepareerd. ‘Het is perfect wettelijk om informatie in meerdere talen te voorzien indien je bepaalde doelgroepen wil bereiken, zoals nieuwkomers. Conform de regelgeving verspreiden we anderstalige informatie steeds in combinatie met de Nederlandstalige.’

Racisme van de lage verwachting

De Bruycker besluit haar commentaar op de zaak in Het Laatste Nieuws met een sneer naar de oppositie. ‘N-VA en Vlaams Belang stellen deze dienstverlening voor als een nieuwe maatregel, terwijl het in de feiten een uitdovende maatregel uit het verleden is. Bovendien vieren de Gentse moslims voor het tweede jaar op rij het Offerfeest in moeilijke omstandigheden. We hebben in de hele coronaperiode nauw met de moskeeën en gemeenschappen kunnen samenwerken en op hun solidariteit kunnen rekenen. Ik betreur dan ook heel erg dat N-VA en VB alweer de Gentse moslims viseren.’

Wat de oppositie echter doet, is de maatregel in vraag stellen. Daarbij viseren zij niet de Gentse moslims, maar het Gentse stadsbestuur en In-Gent VZW. De Gentse moslimgemeenschap heeft nooit een terugbetaling van slachtkosten gevraagd. De Bruycker probeert hier een racistisch motief in de schoenen te schuiven van N-VA en VB. Nochtans is het net de houding van het Gentse bestuur die getuigt van paternalisme en racisme van de lage verwachting: de Gentse moslimgemeenschap lijkt volgens de schepen niet in staat te zijn de geldende wetten te respecteren zonder daarvoor financieel aangemoedigd te worden.

Voorkeursbehandeling

Van Bossuyt stelt dat deze zaak kadert in het ruimere integratiebeleid van stad Gent. ‘De terugbetaling van kosten voor het offerfeest maakt deel uit van een breder integratiebeleid waar we ons met N-VA helemaal niet in kunnen vinden. Een ander element hierin is bijvoorbeeld de recente verplichting binnen het stedelijk onderwijs om religieuze symbolen – in concreto de hoofddoek – op school toe te laten. Collega-kamerlid en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai heeft al genoeg gewezen op de nefaste gevolgen van dit soort beleidskeuzes.’

‘Het is hoog tijd dat de voorkeursbehandeling van het offerfeest stopt. Moslims kunnen het offerfeest perfect vieren zonder een terugbetaling van hun slachtfactuur en conform de geldende Vlaamse regels, o.a. over verdoofd slachten.’

Antwoord op volgende zitting Raad van Bestuur?

Bob Cammaert, die voor N-VA zetelt in de Raad van Bestuur van In-Gent VZW, laat weten dat hij op de volgende bijeenkomst een aantal vragen gaat voorleggen. ‘Het is ons niet duidelijk wanneer en hoe de beslissing om over te gaan tot de terugbetaling van slachtkosten tot stand is gekomen. Wij vinden hierover niets terug. Ik wil eveneens weten welk budget hiervoor werd uitgetrokken en op welke begrotingspost dit staat ingeschreven. Ik zal er op aandringen dat de ongepaste terugbetalingsregeling onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. De euro’s van de Gentse belastingbetalers kunnen veel beter elders aan besteed worden.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.