fbpx


Economie, Media
polderen

Thuiskopievergoeding van 4 euro op gezinscomputerAangeboden door deze bibliotheek


Dit plus-artikel wordt u aangeboden door deze bibliotheek die voor u een abonnement nam.

Vindt u het interessant? Neem dan vandaag uw eigen gratis proefabonnement van 30 dagen.Vanaf 2022 zal de koper van een pc voor consumenten voortaan ook een thuiskopievergoeding van 4 euro moeten betalen. In de volksmond heet dit de Auvibel-taks. Ook op de telefoon en tablet zal de thuiskopievergoeding voortaan 4 euro gaan kosten. Het Koninklijk Besluit (KB) ligt momenteel bij de Raad van State en zal allicht in maart 2022 in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Forfaitair en transparant Zowel de creatieve sector als de technologiesector zijn tevreden met de nieuwe tarieven en de…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Vanaf 2022 zal de koper van een pc voor consumenten voortaan ook een thuiskopievergoeding van 4 euro moeten betalen. In de volksmond heet dit de Auvibel-taks. Ook op de telefoon en tablet zal de thuiskopievergoeding voortaan 4 euro gaan kosten. Het Koninklijk Besluit (KB) ligt momenteel bij de Raad van State en zal allicht in maart 2022 in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Forfaitair en transparant

Zowel de creatieve sector als de technologiesector zijn tevreden met de nieuwe tarieven en de gegevensdragers opgenomen in het door de regering goedgekeurde KB. Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, deelde reeds haar instemming mee over het KB.

Ook Auvibel, de Belgische collectieve beheersvennootschap die de thuiskopievergoeding in België int gaf haar fiat en publiceerde woensdag de nieuwe tarieven. Het nieuwe Koninklijk Besluit houdt naar verluidt rekening ‘met de belangen van de verschillende categorieën rechthebbenden uit de Belgische creatieve sector en met de snelle evolutie van de technologiesector’.

Het KB over de nieuwe thuiskopietarieven zou, na een positief advies van de Raad van State, binnenkort in het Belgisch Staatsblad moeten verschijnen. Het nieuwe systeem zou dan in de loop van 2022 in werking treden. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een eenvoudig, forfaitair en transparant tariefsysteem, waarbij besloten is slechts één enkel tarief per type apparaat of drager te hanteren. Net als in de ons omringende landen zal een breder scala van producten bijdrageplichtig worden. Dit betekent dat computers, printers en e-readers respectievelijk 4 euro, 2,5 euro en 1 euro aan auteursrechten extra zullen kosten.

Billijke compensatie

Waar vroeger de opslagcapaciteit leidde tot verschillende tarieven per gegevensdrager zullen nu nieuwe forfaitaire tarieven voor smartphones, tablets, set-top-boxen, consumentencomputers, salontoestellen met geïntegreerde harde schijf zoals een HiFi-keten, DVD recorder, consumentenprinters, MP3-/MP4-spelers, e-readers, externe harde schijven, USB-sleutels en geheugenkaarten, opneembare DVD’s en CD’s enzovoort een vast tarief in functie van de gemiddelde aankoopprijs van dergelijke drager krijgen. De voorlopige lijst met nieuwe tarieven staat al op de website van Auvibel.

De thuiskopie is een nevenrecht en eigenlijk ook een uitzondering op het klassieke auteursrecht. De wettelijke basis is een Europese richtlijn die in Belgische wetgeving werd omgezet. De bedoeling is de rechthebbenden (dus zowel auteurs, uitgevers als uitvoerders) te vergoeden voor het voor persoonlijk privégebruik kopiëren door consumenten van auteursrechtelijk beschermde werken. En dat zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Deze ‘billijke compensatie’ maakt dat consumenten privékopieën mogen maken.

Lange discussie

Aan de nieuwe tarieven ging een lange discussie vooraf tussen onder andere Agoria, Auvibel en de andere betrokken partijen. De printers van consumenten waren bijvoorbeeld lang een twistpunt. In februari 2021 trof de printerfabrikant HP na jarenlange juridische strijd met auteursrechtenmaatschappijen Reprobel een schikking. HP betwiste de professionele tegenhanger van de thuiskopievergoeding jarenlang en ging tot en met cassatie waar het ongelijk kreeg. Dit laatste zette de deur open voor een thuiskopievergoeding op printers voor consumenten.

België bereidt nu de thuiskopievergoeding voor consumenten uit met computers, printers en e-readers. De vergoeding voor blanco cd-r’s en dvd-r’s daalt lichtjes. Bij smartphones en tablets gaat de vergoeding omhoog. De invoerder of fabrikant moet die vergoedingen betalen aan Auvibel en rekent die door aan zijn klanten. De eindverkoper rekent die Auvibel-vergoeding dan door aan de consument net zoals ook de bijdragen op batterijen van Recupel en andere vergelijkbare vergoedingen.

Gevoelige verhoging

Bij de aankoop van telefoons en tablets zal voortaan 4 euro dienen te worden betaald (vroeger tussen de 1 en 3 euro). Dat is een in procenten uitgedrukt gevoelige verhoging. Annemie Maes, communicatieverantwoordelijke van Auvibel, wees erop dat die bedragen in de buurlanden gevoelig hoger liggen. In Nederland vallen printers voor consumenten echter niet onder de verplichte vergoeding die fabrikanten en invoerders moeten betalen en doorrekenen.

De thuiskopievergoeding gaat naar rechthebbenden zoals auteurs, scenaristen, regisseurs, journalisten, artiesten, kunstenaars, wetenschappers enzovoort. Auvibel int en stort de rechten door aan de aangesloten auteursrechtenmaatschappijen zoals SABAM (muzikanten), JAM (journalisten) of VEWA (wetenschappers).

Vorige tarieflijst

De vorige tarieflijst dateerde al van 2013 toen de verkoop van blanco opneembare dvd’s en cd’s reeds fors slonk. Lange tijd vormden die blanco optische media en later de USB-sleutels de belangrijkste groep goederen voor de thuiskopievergoeding. Later kwamen daar externe harde schijven bij. Bij de invoering in 1994 was van opneembare cd-r’s nog nauwelijks sprake. De latere heffing op lege cd-r’s zette destijds veel kwaad bloed omdat veel werden gebruikt voor back-ups en helemaal geen beschermde werken werden gekopieerd.

Velen zagen de vergoeding als een oneerlijke maatregel omdat er teveel muziek illegaal werd gedownload. Andere populaire kritiek was dat enkel auteurs lid van een auteursrechtenvereniging profiteerden of dat voorheen thuiskopiëren op microcassettes ook bestond en de auteurs in vergelijking met vroeger nooit inkomsten verloren.

Steen des aanstoots

Het onderscheid tussen consumenten en professionele gebruikers vormde ook een steen des aanstoots. Enerzijds vonden bedrijven dat ze onterecht moesten betalen voor het branden van hun eigen gegevens op de optische media. Anderzijds betaalden ze al op hun fotokopieerapparaten en printers reprografierechten. Wat nu met computers voor professioneel gebruik?

Voor computers met louter professionele gebruik, geldt overigens een ander systeem. Hier is de ‘reprografievergoeding‘ van toepassing. De beheersvennootschap Reprobel int die reprografievergoeding. Om duidelijkheid te scheppen bij gemengd gebruik, wordt een lijst samengesteld met computertypes die voor professionele doeleinden op de markt worden gebracht.

Net als Auvibel (dat als enige in België thuiskopievergoedingen mag innen) is Reprobel bij wet de enige die in België reprografievergoedingen mag innen. Reprobel en Auvibel werken momenteel aan een fusie.

Lode Goukens

Lode Goukens is master in de journalistiek en docent 'Europese en wereldinstellingen' aan de Thomas More Hogeschool.