JavaScript is required for this website to work.

De slechte symboolpolitiek van het nationaal voetbalstadion

Vrije TribuneLouis Verbeke16/12/2017Leestijd 4 minuten
Louis Verbeke: een beetje hypocrisie kan geen kwaad.

Louis Verbeke: een beetje hypocrisie kan geen kwaad.

foto © Reporters

Het drama van het nationaal voetbalstadion toon opnieuw aan dat politici echte problemen liever verdoezelen met Belgische symboolpolitiek.

9Het ‘nationaal voetbalstadion’ dus. Ik krijg het op de heupen wanneer politici als Guy Vanhengel (Open Vld) en Alain Courtois (MR) vinden dat de belastingbetalers, bovengemiddeld Vlamingen, moeten opdraaien voor de symboliek die ‘nationaal voetbalstadion’ heet.

Ik wou dat beide heren en hun sympathisanten, vóór zij ons nog meer doen betalen voor symbolen die velen koud laten (zo las ik, 70% van de lezers van de Libre), de echte problemen zouden aanpakken.

Goed bestuur

Ze zouden kunnen staan op de kennis van de voornaamste nationale landstaal en op het gebruik ervan in de nationale hoofdstad. Ze zouden erop kunnen staan dat wie zijn ‘natie’ vertegenwoordigt (bijvoorbeeld in het voetbal) haar voornaamste taal wat begrijpt. Iedere trainer zal u vertellen dat elke voetbal Kroaat of Japanner na drie maanden beter Nederlands spreekt dan Walen en Brusselaars die hier zijn opgegroeid. Ze vertikken het ‘die taal’ te leren.

Ze zouden erop kunnen staan de principes van goed bestuur die in de ganse beschaafde wereld aanvaard zijn, ook in Brussel in te voeren. Feiten, gedragingen, ze zijn het blijkbaar vlug vergeten: fraude, omkoping, Samusocial!

Ze zouden kunnen ervoor pleiten dat het ‘nationaal voetbalstadion’ er niet komt om een zoveelste verspilling niet te zien gebeuren, om met overtuiging de eigenheid van de Vlaamse Rand te respecteren, om te vermijden dat een reusachtig vastgoedproject op de Heizel op de plaats komt van het bestaande nationaal voetbalstadion dat ze willen afbreken in plaats van het te renoveren, en het nieuwe enkel voor voetbal te bestemmen. Wat gebeurt met dat stadion wanneer de nationale ploeg opnieuw op normaal Belgisch (en dus middelmatig) niveau gaat presteren?

Ze zouden zich kunnen inzetten voor een eerlijke spreiding van de vluchten van en naar de (ook al nationale) luchthaven. Horen ook hier de lasten enkel op de Vlamingen te wegen?

Ze zouden aan de Brusselaars en hun collega’s kunnen vertellen dat Vlaanderen minstens wel enige achting verdient voor de eindeloze stroom geld die naar Brussel en Wallonië gaat ‘depuis toujours’, zonder dat het einde in zicht is. Integendeel, nog meer geld voor Belgische symbolen is hun boodschap in een land dat minstens twee democratieën telt en geen natie is! Is het niet net omwille van die leegte dat koningshuizen en nationale stadia door beroeps-Belgen gepromoot worden?

Ze zouden veel beter aan de realiteit werken in plaats van aan symbolen: de overtredingen van de taalwetgeving, de afschuwelijke kwaliteit van het Franstalig onderwijs, het afleveren van ééntalige jongeren die noch diploma noch job kunnen verwerven. Ze zouden iets kunnen doen aan het rampzalige openbaar vervoer in Brussel, aan de instortende tunnels, de verloedering van zowat alles, de afschuwelijke lelijkheid van de ‘nationale piétonnier’, het concept bedacht door een van de Brusselse scharrelburgemeesters: je dropt op straat een paar betonblokken, bemoeilijkt het verkeer, failleert je winkels en klaar is kees!

Ze zouden zich kunnen zorgen maken over hun economisch palmares. Ze zouden hun zorgen kunnen uiten over het terroristische gevaar dat Brussel echt wereldwijd bekend heeft gemaakt.

Het gaat niet om een stadion!

Gelukkig geldt voor beide heren ‘le ridicule ne tue pas’! Er zijn geen nationale stadions in Nederland en Duitsland, allicht omdat dit echte naties zijn en ze dus het geld van hun burgers efficiënt willen besteden. Maar voor beide heren is deze uitgave eerder: ‘autant de pris sur l’ennemi’, eenieder die geen Brusselaar is. Je moet toch vreselijk arrogant zijn om het normaal te vinden dat de onnodige kosten van het Belgische systeem dat haar grootste taalgemeenschap wilde vernietigen door die gemeenschap zonder morren betaald zal worden.

Het zou de heren sieren mochten ze hun politiek mandaat, waar ze rijkelijk voor betaald worden, zouden inzetten om geen (al dan niet symbolische) problemen bij te maken. Het is hun allicht niet opgevallen dat Brussel en Wallonië – althans volgens een recente studie van de EU – tot het gebuisde deel van de EU behoren op het vlak van goed bestuur. Arrogante uitspraken over slecht bestuur in Vlaanderen is in de mond van beide heren totaal ongepast. Jullie moeten mij niet geloven; ‘stelletje amateurs’, zei de premier, hun partijgenoot, over hen.

Hun arrogantie wordt enkel overtroffen door hun schijnheiligheid. Het gaat hen erom de echte problemen, de menigvuldige problemen, op zijn Belgisch te verdoezelen met voetbalsymboliek, met monumenten en momenten die ons de realiteit van slecht bestuur moeten doen vergeten. ‘Ceci n’est pas un stade de football’!

De renovatie van het bestaande nationaal voetbalstadion dient de Franse ontwikkelaar van de Heizelvlakte niet. Allicht verdwijnt dan heel wat scharrelpotentieel en is dat het probleem van sommige terminale Brusselse politici.

Internationale blamage?

Een land dat slecht bestuurd wordt en 7% van het bnp meer nodig heeft dan bijvoorbeeld Nederland om slechtere dienstverlening te verlenen (stelt o.a. de OESO), kan zich nu eenmaal niet hetzelfde permitteren als goed geleide landen (waarvan velen geen nationaal voetbalstadion hebben). Als dit een blamage is (wat ik betwijfel), dan is het terecht. Brussel en Wallonië worden slecht bestuurd. Dat dit internationaal duidelijk wordt, stoort mij niet. Deze vaststelling is de eerste voorwaarde om er iets aan te doen. Er moet nog veel getrimd worden om het bestel leefbaar te maken.

Voetbalclubs streven winst na. Ze moeten hun stadions financieren uit hun inkomsten. Zoals BPost, de banken en mijn lokale groenteboer! Als ze ‘maar’ 40.000 toeschouwers kunnen aantrekken dan moeten daaraan aangepaste stadions gebouwd worden, waar nu en dan tribaal/nationale voetbalfeesten, kunnen doorgaan. Vijf keer per jaar of zo! Dan zullen er ongeveer 20.000 (overwegend) Belgen die matchen ook op tv ‘moeten’ zien. Dan maar zoveel honderden politieagenten minder, minder verkeershinder, minder pollutie. Droefheid overvalt mij.

Er zijn nogal wat echte grootsteden die Olympische bedoeningen hebben afgeschoten. Ze verkiezen goed te scoren voor zaken die het gemenebest echt beter maken: scholen, sportbeoefening, bereikbaarheid, eerder dan tribale fantasmes. Overigens, Antwerpenaars kunnen voor een match gemakkelijker (met de trein) naar Amsterdam, en West-Vlamingen (met de auto) naar Rijsel, dan naar Grimbergen! Zelfs Londen was voor vele duizenden AA Gent-supporters geen probleem .

Belgische nationalisten mogen blijkbaar zoveel meer mogen dan Vlaamse. Het komt erop neer dat je de nationale voetbalploeg toch niet in Brugge of Gent kan laten spelen. Regionale stadions, weet je wel! Daarom wordt er een nieuw gebouwd … in Grimbergen. Dicht genoeg bij Brussel om niet Vlaams te zijn.

Het bouwen van voetbalmonumenten ter meerdere eer en glorie van Brusselse politieke en voetbalbobo’s hoort, meen ik, tot de allerlaagste prioriteiten. Eerst moeten het onderwijs en de werkzaamheid in Brussel op een redelijk peil zijn gebracht, de taalwetten er worden nageleefd en zoveel meer.  Ik zie liever het overheidsbeslag dalen en goed bestuur in Franstalig België ingang vinden.

Louis Verbeke is erevoorzitter van Vlerick Business School en advocaat.

Commentaren en reacties