fbpx


Multicultuur & samenleven

Trump is het probleem niet
Gelukkig is niet iedereen geïnfecteerd met het Traumatisch Trump Syndroom, dat leidt tot een hoge staat van opgewondenheid en het uitkramen van wartaal over de jaren dertig van de vorige eeuw. Sommigen – talrijk zijn ze niet – houden het hoofd koel. Zo iemand is Hamed Abdel-Samad, Duits-Egyptische politicoloog en auteur van o.a. De ondergang van de islamitische wereld. Een prognose (Uitgeverij Contact, 2010).

Van zijn hand las ik in de Duitse kwaliteitskrant Die Welt een interessant artikel: Es gibt durchaus Gründe für das Trump-Dekret. Daarin stelt hij, op genuanceerde wijze, dat het decreet van de Amerikaanse president op veiligheidsgronden te verdedigen valt. Maar belangwekkender lijkt mij wat hij zegt over de houding van moslims, zowel in de islamitische landen als in het Westen.

De media brachten het uitvoerig in beeld: op de beslissing van Trump volgde een golf van solidariteit en medeleven met de moslims. Talloze Amerikanen kwamen op straat om het voor hen op te nemen en hun rechten te verdedigen. Maar hoeveel moslims, vraagt Hamed Abdel-Samad zich af, kwamen op straat tegen IS, of demonstreerden voor de rechten van de verdreven christenen of voor de verkrachte Yezidi vrouwen? En hoeveel moslims zijn verontwaardigd over het feit dat 16 moslimstaten aan Israëli’s de toegang ontzeggen? Het anti-moslim discours zou geen succes kennen, indien moslims de rechten die ze zelf opeisen ook aan anderen zouden gunnen, en indien ze duidelijk afstand zouden nemen van een ideologie van geweld.

Maar dat gebeurt niet. Sedert 9/11 wentelen moslims zich in de slachtofferrol. Naar de echte oorzaak van de terreur werd niet gezocht, tegen het geweld werd niets ondernomen. Al wat men deed was klagen over ‘islamofobie’ en George W. Bush als het probleem aanduiden. Ook tijdens het presidentschap van Obama – die de islam een godsdienst van vrede noemde –trad de moslimgemeenschap niet op tegen de politieke islam. Wel werden dure campagnes op het getouw gezet met als doel de sharia in het Amerikaanse rechtssysteem te integreren. Wie daartegen was werd beschuldigd van ‘islamofobie’ of voor het gerecht gedaagd. Ook dat heeft bijgedragen tot de overwinning van Trump.

Maar Trump is het probleem niet. Als Trump morgen verdwijnt, zijn de problemen van de islam niet opgelost. Het wordt tijd dat ook van moslims wordt verwacht dat ze niet discrimineren, en dat ze respect opbrengen voor minderheden, andersdenkenden en Israëli’s. Ieder moet eerst voor eigen deur vegen. Ieder moet eerst de haat in eigen hart bestrijden, vooraleer met het moraliserende vingertje naar de ander te wijzen. Tot zover, kort samengevat, Hamed Abdel-Samad.

De krant De Morgen heeft al een tijdje een gesluierde columniste in dienst, Yasmien Naciri, die in haar bijdragen regelmatig de moslimgrieventrommel roert. Wat denkt een mondige moslima van bij ons over het betoog van Hamed Abdel-Samad? Heeft ze daar begrip voor of verwerpt ze de woorden van een afvallige? Daar iets meer over vernemen kan het debat alleen maar boeiender maken. Mooi thema voor een column.

foto ©reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Miel Swillens

Miel Swillens is een Vlaamse columnist en oud-medewerker van het weekblad Tertio. Hij screef ook liedjesteksten, o.a. voor Miek en Roel. Miel overleed in augustus 2017.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.