fbpx


Buitenland, Europa
alevieten

Turkije: propagandaproces vol vage beschuldigingen

Oproep aan de Europarlementariërs


Op 13 december van dit jaar zullen de alevieten over de hele wereld een zoveelste onrecht meemaken. Op basis van leugens, valse aantijgingen en getuigenissen zal een zoveelste lid van de alevitische gemeenschap berecht worden. Men zal in naam van een corrupte justitie en afwezige rechtspraak oordelen over het al dan niet schuldig bevinden van Turgut Öker. De erevoorzitter van de Europese alevieten heeft een uitreisverbod en wacht zijn rechtszaak af in Istanbul.

Vage beschuldigingen

De Duits-Turkse Öker wordt valselijk beschuldigd van beledigingen aan het adres van de Turkse president Erdogan. Hij zou in de jaren 2012-2015 via zijn Twitter- en Facebook accounts propaganda tegen de dictator en zijn regime hebben verspreid. Die accounts werden in die periode beheerd door communicatiemedewerkers van de confederatie van de Europese alevieten, zegt Öker in zijn verklaringen.

Niet onbelangrijk om te weten: Erdogan is pas in de zomer van 2014 tot president verkozen. Hoe kan hij dan een beroep doen op een grondwetsartikel, namelijk het strafbaar stellen van het beledigen van de president, als hij in de periode van 2012 tot augustus 2014 nog geen president was? Daarnaast zijn er ook de beschuldigingen van een overheidsambtenaar, die in opdracht van de Turkse overheid als leerkracht in Duitsland was geplaatst gedurende de periode van 1979 tot 2005. Die beschuldigingen gaan voornamelijk over het verspreiden van PKK-propaganda in de alevitische verenigingen in Duitsland. Bewijslast is er niet, enkel beschuldigingen en verklaringen van de ambtenaar.

De vijfde colonne

Op dit moment voel ik mij niet veilig in Europa, net als alle alevieten en minderheden die nog familie hebben wonen in Turkije. We leven in een klimaat van wantrouwen en paranoïa. De Turkse justitie draait de laatste jaren overuren in opdracht van een kleingeestige en wispelturige leider. De Turkse ambtenarij en diplomatie in Europa zijn letterlijk de lange arm van Ankara. Europese klik-Turken hebben een rechtstreekse lijn met de Turkse ambassades in Europa. Op basis van handgeschreven brieven, WhatsApp-berichten en screenshots worden rechtszaken geënsceneerd. De angst om vrijuit te spreken is groot in hartje Europa. De angst dat de zaak-Öker een precedent zal zijn voor alle Europese alevieten is reëel.

Oproep aan de volksvertegenwoordigers

Beste Europarlementariër; Petra De Sutter, Geert Bourgeois, Kris Peeters, Assita Kanko, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Johan Van Overtveldt, Guy Verhofstadt.

Ik heb het fenomeen van ‘propagandaproces’ even opgezocht en alle indicaties wijzen op een schijnproces waar jullie, als hoeders van de verlichtingswaarden, stilzwijgend naar kijken.

Op basis van valse assumpties, verklaringen en beschuldigingen zal een onschuldige EU-burger tegenover een Turkse rechter staan die onder invloed van Erdogan een rechtszaak moet beoordelen. De blinddoek van Vrouwe Justitia is al enige tijd geleden in stukken gereten en in brand gestoken door de machtszucht van één man.

Als Öker in de gevangenis belandt op basis van valse beschuldigingen, zal Europa zijn geloofwaardigheid verliezen. Mensenrechten zullen met de voeten worden getreden. De stem van de oppositie zal monddood gemaakt worden door de marionetten van het fascisme. Erdogan zal op die manier Europa, continent van de verlichting, aan de kant schuiven. Als de EU haar onderdanen niet kan beschermen — in dit geval iemand met een dubbele nationaliteit — zal dit een vrijgeleide zijn voor Erdogan om alle Europese alevieten en Koerden met een dubbele nationaliteit te berechten zonder bewijsmateriaal, of hen zelfs de toegang tot het land ontzeggen.

Het is de plicht van het Europees Parlement en zijn leden om de intimidatie van EU-onderdanen aan te klagen. Herinner u de arrestatie, in de badplaats Kusadasi, van de Nederlandse columniste Ebru Umar. Op een nacht werd ze uit haar bed gelicht door de Turkse politie. Waarom? Omdat ze volgens enkele Nederlandse klik-Turken de president zogezegd zou hebben beledigd. Intimidatie en diplomatieke spanningen creëren waar er geen zijn, omdat Erdogan niet kan omgaan met kritiek op zijn autocratisch beleid.

Ondertussen vloeien er jaarlijks miljoenen euro’s van de EU naar Turkije in het kader van pre-toetredingsgesprekken. Wat heeft Erdogan met dat geld gedaan? In plaats van te investeren in een rechtsstaat, gestoeld op de Europese kernwaarden, heeft hij gevangenissen gebouwd waar opposanten en burgerrechtenactivisten gedurende maanden en jaren wachten op hun invrijheidstelling. Ondertussen komen kinderverkrachters en eerwraakmoordenaars vervroegd vrij en pieken de statistieken over vrouwengeweld. Waar positioneert de EU zich als ze met belastinggelden van EU-onderdanen de tirannie van een mislukte dictator gedoogt of negeert? Hoe lang gaan we de minachting van Erdogan tegenover Europa nog tolereren?

Europa aan de zijlijn

propagandaprocesReporters / DPA

Deniz Yücel

Nog het meest storende en verontrustende van al, is dat dit niet de eerste keer is. De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel zat, onterecht en zonder eerlijk proces, een jaar lang in de gevangenis van Silivri. Een jaar lang werd hij gefolterd door Turkse officieren. Öker zal vermoedelijk als Europese onderdaan een soortgelijk proces doorlopen in Turkije. En dat zal nog maar eens de zwakte van Europa aantonen.

Op initiatief van het Duits-Turkse EU-parlementslid Özlem Demirel is er een brief, gericht aan de Turkse president, geschreven en ondertekend door 34 EU-parlementsleden, waaronder ook de Nederlandse Kati Piri. In die brief eisen de parlementsleden dat Ökers uitreisverbod wordt opgeheven en roepen ze op om te stoppen met druk uit te oefenen op de oppositie.

Maar een brief alleen is niet voldoende. Laten we de rechtspraak en het lot van Öker en andere Europese onderdanen in handen van Erdogan? De legitimiteit van de EU, gestoeld op de waarden van de verlichting, is in gevaar.

Op 13 december zal de wereld getuige zijn van een toneelspel, geregisseerd door Erdogan en uitgevoerd door de Turkse justitie. Het democratische grondbeginsel van de scheiding der machten is het Turkse volk al een tijdje kwijt. De EU blijft aan de zijlijn als toeschouwer de ontwikkelingen in Turkije volgen. Er is dringend nood aan internationale politieke druk. Wie zal het initiatief nemen om de democratie terug te geven aan de Turken?  Welke politicus zal op 13 december naast Öker staan? Welke EU-parlemantariër zal de Erdogan-critici in bescherming nemen? Niet alleen Öker zal terechtstaan op 13 december. Als de EU Öker in de steek laat, laat ze de hele Europese alevitische gemeenschap in de steek.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pinar Akbas

Pinar Akbas (1980) uit Hasselt is een verpleegkundige van opleiding. Een Vlaamse Turkse, actief in de politiek en met een mening over integratie, participatie, gelijke kansen en gender.