fbpx


Geen categorie

Uplace: veel hypocrisie, weinig draagvlak
De zoveelste aflevering in de Uplace-saga was zelfs niet eens nodig geweest indien de Vlaamse regeringspartijen consequent zouden handelen. Indien de lokale en nationale mandatarissen van CD&V, Open Vld en de N-VA dezelfde taal zouden spreken, was er van Uplace al lang geen sprake meer. De interne oppositie in de meerderheidspartijen is immers even groot als de externe oppositie.

Elke meerderheidspartij telt in haar rangen burgemeesters, schepenen en parlementsleden die zich kritisch tot vernietigend uitgelaten hebben over de eventuele komst van het megalomane Uplace-shoppingcenter.

Het zijn een voor een politieke kameleons. Ze spreken met een gespleten tong. Je kan immers niet op het ene niveau voor en op het andere niveau tegen zijn. Het is het een of het ander. Het is hypocriet van deze politici om de man en de vrouw in de eigen straat iets anders te vertellen dan wat hun partijen in de Vlaamse regering doen. Ze verpersoonlijken de ongeloofwaardigheid van de politiek. Geen zinnig mens kan begrip hebben voor een dergelijk schizofrene houding. Stoer doen in de Dorpsstraat, maar gedwee het hoofd buigen voor de partijdiscipline in de Wetstraat. In de olympische discipline schaduwboksen zouden ze ongetwijfeld goud, zilver en brons halen.

Het Vlaams Belang is de enige partij die in dit dossier op alle bestuursniveaus een consequente houding heeft aangenomen. Wij hebben van in het begin gezegd dat het megacomplex Uplace, zeker op de voorziene locatie, te verwerpen valt. Iemand moet toch echt geen helderziende zijn om zich te realiseren dat acht miljoen bezoekers per jaar en dat 20 000 auto’s meer per dag op het nu reeds drukst bereden stuk autoweg van het land tot een algehele stilstand zullen leiden.

Uplace staat trouwens in een langer lijstje van shoppingcenters in en rond Brussel, samen met NEO, Docks Bruxsel, uiteraard het voetbalstadion op de Heizel en mogelijk nog een nieuw voetbalstadion op parking C, die allemaal verkeer zullen aanzuigen en dat nog geen beetje. Hoe zullen we al die mensen daarnaartoe en daarvandaan krijgen? Iemand moet absoluut geen mobiliteitsdeskundige zijn om te concluderen dat de Brusselse ring hierdoor een absoluut verkeersinfarct in het hart van Vlaanderen zal worden.

Dit project zal niet alleen zorgen voor een verdere toename van de nu reeds ellenlange files op de ring. Het is ook een bedreiging voor de leefbaarheid van de handelskernen in de (wijde) omgeving.

Het Uplace-project is eveneens een nieuwe klap voor het Nederlandstalig karakter van de Noordrand. De komst van Uplace zal voor een internationalisering en dus onvermijdelijk ook voor een verfransing van het handelsleven in Vlaams-Brabant zorgen. Het zal met zekerheid tot de verbrusseling van het economisch leven in de Noordrand leiden. Lees (onder meer) hierover ook de vrije tribune van Bart Laeremans.

De stelling van de N-VA dat de afspraken van voorgaande regeringen, waarin de partij zelfs niet vertegenwoordigd was, moeten worden nagekomen, is een zwaktebod. Is alles klakkeloos van voorgaande regeringen overnemen dan die fameuze kracht van verandering?

Voor het Vlaams Belang is en blijft het een flagrante vergissing om dat project op die plaats neer te planten. Zich vergissen, is geen misdaad. Volharden in die vergissing is dat mogelijk wel.

Dit dossier heeft absoluut geen draagvlak. Dit dossier heeft, op één projectontwikkelaar na, geen winnaars. Er is geen goede kant aan. De vervuilde grond in Machelen heeft een vervuild dossier opgeleverd. De Vlaamse regering heeft het met dit brownfieldconvenant al te bruin gebakken.

Het debat dat vorige week in het Vlaams Parlement plaatsvond toont ook aan dat de Vlaamse Regering zich in een catch 22-situatie bevindt: niemand van de Vlaamse meerderheidspartijen – behalve, o ironie, de N-VA – wil het dossier nog écht verdedigen, maar niemand durft het luid en duidelijk zeggen.

Uplace is hét retailantwoord op de vraag van de individualistische burger. Precies datgene waar de Volksunie met het zogezegde ‘gemeenschapsdenken’ tegen ageerde. Precies datgene waar de sterke progressieve vleugel van de N-VA (tot nu toe?) tegen ageerde. In dit dossier presenteert de naar eigen zeggen ‘gezond-nationalistische’ N-VA zich als een ongezonde mix van de ultraliberale vleugel van Open Vld en wijlen LDD.

Opmerkelijk is ook dat de N-VA op Vlaams niveau vóór Uplace is maar op Brussels niveau tégen dat andere shoppingcenter Docks Bruxsel (omwille van … mobiliteitsproblemen!). Enerzijds, anderzijds, is dat niet wat een tjeef tot een tjeef maakt?

 

De auteur is fractieleider voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Chris Janssens

Chris Janssens is fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement.