fbpx


Binnenland

Vakbond legt sociaal overleg neer

Even snel


Maandag 17 juni schreef De Standaard dat het overleg over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bediende twee dagen wordt stilgelegd omdat Rudy De Leeuw van ABVV naar Genève was vertrokken voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Voor wie niet helemaal mee is met het dossier: twintig jaar geleden vond het Arbitragehof dat het verschil tussen het statuut van arbeider en bedienden (de opzegregeling en de carensdag worden dan veel genoemd, al gaat het onderscheid verder) discrimineert in de grondwettelijke betekenis van het woord. Regering noch sociale partners werkten de achttien daaropvolgende jaren een oplossing uit. Twee jaar geleden bepaalde het Grondwettelijk Hof dat het onderscheid moet worden weggewerkt tegen 8 juli 2013. Arbeiders kunnen daarna een gelijkaardige behandeling als bedienden eisen, zo nodig voor de rechtbank.

Maar nog altijd, nu minder dan drie weken voor de wetswijziging in het Staatsblad moet zijn gepubliceerd, wacht het parlement op de eerste teksten van minister van werk Monica De Coninck (sp.a). Die verwijst voortdurend naar het lopende sociaal overleg om in alle talen te zwijgen in het parlement of de kamercommissie.

Vrijdag moeten de sociale partners ‘iets’ op de tafel van de – over deze zaak intern zeer verdeelde – regering leggen. Maar toen kwam het nieuws dat Rudy De Leeuw er maandag en dinsdag niet bij zou zijn en dat de vier resterende dagen voor overleg derhalve gehalveerd worden. Ook ACV-kopman Mark Leemans vertrok overigens richting Genève maar liet zich tenminste nog vervangen.

Zuhal Demir, kamerlid voor N-VA, reageerde scherp op dat nieuws en noemde de houding van de vakbonden ‘hallucinant’. Dat schoot dan weer in het verkeerde vakbondskeelgat. ‘Hoe laag kan N-VA nog vallen?’, klonk het bij Mark Leemans die verder probeerde uit te leggen dat hij op de internationale scène niet echt kan gemist worden (en bij het sociale topoverleg in eigen land dus blijkbaar wel). ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw was even woest en liet weten: ‘Wij vertegenwoordigen hier de Belgische werknemer. (…) Ik kon me niet voor 48 uur laten vervangen’.

Bij de werkgevers was er weinig begrip voor het uitstapje van beide vakbondsbonzen, net in die cruciale onderhandelingsweek. De top van het VBO bleef bewust thuis van de Algemene Vergadering om zich vrij te houden voor het overleg in Brussel en stuurde plaatsvervangers. Maar de patroonsorganisaties deden er formeel wel het zwijgen toe om de besprekingen niet verder te bemoeilijken.

Teneinde na te gaan hoe intensief onze vakbondsmensen daar in Genève de wereldwijde arbeiders- en bediendebelangen aan het verdedigen zijn, bekeken we even het programma van de Algemene Vergadering van de IAO.

Mark Leemans vinden we niet terug op de sprekerslijsten van 17 of 18 juni. Maandag sprak wel Kris De Meester, eerste adviseur van het VBO. Dinsdag voerde minister Monica De Coninck het woord en later die dag was het de beurt aan Rudy De Leeuw. Die mocht het spreekgestoelte beklimmen na de Mexicaanse werkgever Juan Pablo Castañón Castañón en voor de Israëliër Shlomo Ytzhaki, die iets namens zijn regering kwam zeggen. In totaal dienden zich dinsdagvoormiddag 23 sprekers aan.

Rudy De Leeuw voerde gedurende bijna 7 minuten het woord in zijn beste schoolfrans. De Meester en De Coninck spraken Engels maar De Leeuw verkoos de taal van zijn FGTB-vrienden. De toespraak was er een uit de categorie twaalf-in-een-dozijn-verplichte-nummertjes. Het woord ‘slaapverwekkend’ schiet door het hoofd wanneer je de toespraak beluistert en wie zich daarvan wil vergewissen kan dat.

Dat vakbondslui een cruciale bespreking over een aartsmoeilijk arbeidsrechtelijk dossier verlaten om een speech te houden die nooit verder geraakt dan het door niemand gelezen verslagboek van de plenaire zitting van een jaarlijkse Algemene Vergadering – waar, zoals iedereen weet, nooit iets beslist wordt – is toch moeilijk te verkopen aan de arbeiders en bedienden voor wie zo’n statuutwijziging uitermate belangrijke gevolgen heeft.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Doorbraak redactie