fbpx


Media

Van Den Driessche is er nog niet vanaf

Omtrent Pol



Het is eigenlijk grappig: de ‘BDW-exegese’ is al jaren de favoriete hobby van de Wetstraatpers, en nog altijd snappen veel journalisten geen beetje hoe de N-VA-voorzitter in elkaar zit. Dat zie je opnieuw in het relletje rond Pol Van Den Driessche en ‘De Afspraak’. Journalist Jan Lippens analyseert in een frappant stuk op Knack.be de felle reactie van De Wever. Het heeft, volgens Lippens, ‘alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018‘.

De scherpe mail van De Wever aan de VRT-top heeft in werkelijkheid bitter weinig te maken met politieke strategie. Journalisten hebben er een gewoonte van gemaakt om BDW af te schilderen als vleesgeworden politieke berekening, en nu zijn ze echt gaan geloven dat de brave man louter in strategische termen denkt. In realiteit is De Wever één brok emotie. Zijn uithaal naar De Afspraak is niet ingegeven door tactiek, maar door diepe, persoonlijke loyaliteit. 

Vuile tackle

Binnen N-VA leeft oprechte verontwaardiging over de manier waarop ‘één van hen’ werd gelinkt aan de verkrachtingen in Keulen. Die reactie is begrijpelijk, als je naar de context kijkt. Zo begonnen de problemen voor Van Den Driessche met een omstreden uitzending van ‘Reyers Laat’, net als ‘De Afspraak’ een programma van de VRT Nieuwsdienst. Hoewel de uitzending vooraf opgenomen werd, kreeg Van Den Driessche geen direct wederwoord. 

Heel wat N-VA’ers krijgen de indruk dat de VRT ‘Pol’ persoonlijk viseert. Een reden daarvoor is snel gevonden, want Van Den Driessche heeft een verleden als politiek hoofdredacteur bij VTM Nieuws. Nu Van Den Driessche communicatieadvies geeft aan N-VA, heeft die partij opvallend betere contacten met de Medialaan. Interviews en primeurs gaan opvallend vaak naar VTM Nieuws, ten koste van de VRT Nieuwsdienst. Het kost niet veel moeite om ‘Pol’ te zien als de architect van die strategie, net zoals je met weinig verbeelding kan veronderstellen dat er aan de Reyerslaan een paar mensen heel kwaad zijn op Pol. 

De N-VA’ers geloven oprecht dat zij extra hard worden aangepakt. Zo leeft binnen de partij de stellige overtuiging dat figuren uit andere partijen nooit op die manier ’te kakken’ zouden worden gezet op nationale televisie, ook niet als het gaat om mannen die evenzeer aan een liederlijke levensgang gelinkt worden. De naam ‘Stevaert’ valt weleens in dat verband. Combineer al die factoren, en je krijgt een heel emotionele cocktail. Tussen Van Den Driessche en De Wever bestaat een sterke vertrouwensband. Op dat hoge niveau functioneert de N-VA soms als een vriendenclubje, met zeer sterke persoonlijke banden. Dat verklaart waarom De Wever persoonlijk uit zijn krammen schoot, en met een vlammende mail het risico op een lek nam. 

Stikken of inslikken

Van Den Driessche kreeg van de VRT een halfslachtige verontschuldiging, maar kan niet meer op twee oren slapen. Het sneertje van ‘De Afspraak’ illustreert hoe het sfeertje van grensoverschrijdend gedrag aan Pol is gaan kleven. Zelfs jaren na de eerste beschuldigingen, die nooit tot een veroordeling konden leiden, blijkt de naam Van Den Driessche een gangbare associatie bij ‘handtastelijk’. Het zou naief zijn om te hopen dat die link wel volledig verdwenen zal zijn als er over 2 jaar ook in Brugge lokale kieslijsten neergelegd moeten worden. 

Bij N-VA kunnen ze evenmin gerust zijn. Slechts weinig mensen geloven echt dat het laatste verhaal over Pol al boven water gekomen is. De kans is zeer reëel dat er nieuwe beschuldigingen aan de oppervlakte komen zodra Van Den Driessche naar buiten komt als kandidaat-burgemeester in Brugge. De N-VA kan daar een zware prijs voor betalen in de hoofdstad van West-Vlaanderen – en vandaag staat de partij al zo zwak in alle provinciehoofdsteden, met Antwerpen als evidente, maar eenzame uitzondering. 

Van Den Driessche vertegenwoordigt een heel realistische bedreiging voor zijn eigen partij. Er zijn dan ook (zeker in West-Vlaanderen) wel wat partijgenoten die vinden dat Pol zijn persoonlijke ambities moet inslikken – ook al is hij nooit veroordeeld, en wordt hij misschien nooit veroordeeld. In zijn veelzeggende stuk schrijft ook Jan Lippens onverholen dat het gebrek aan een formele veroordeling eigenlijk niet relevant is: de media mag de beschuldigingen ook zonder vonnis publiceren, en zal dat ook blijven doen. 

Als communicatieman weet Van Den Driessche: perceptie is alles. Ook zijn eigen perceptie is gezet. Geen vlammende mail, geen terechte kritiek, kan veranderen dat de wereld onrechtvaardig is, en de Vlaamse journalistiek nog veel meer. Als Van Den Driessche al gekwetst was door de framing van De Afspraak, dan mag hij zich schrap zetten. 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Klaas Cobbaut

Klaas Cobbaut is voltijds Aalstenaar en ambtenaar.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.