fbpx


Binnenland, Politiek

Vandenbroucke krijgt prikplicht in zorg maar niet gestemdAangeboden door deze bibliotheek


Dit plus-artikel wordt u aangeboden door deze bibliotheek die voor u een abonnement nam.

Vindt u het interessant? Neem dan vandaag uw eigen gratis proefabonnement van 30 dagen.De prikplicht voor de zorg lag gisteren ter stemming voor in de plenaire vergadering van de Kamer. De verzamelde oppositie, bestaande uit N-VA, Vlaams belang, PTB-PVDA, Les Engagés en DéFi, staken daar met het indienen van 101 amendementen echter een stokje voor. De amendementen moeten naar de Raad van State (RvS) die er zich over moet uitspreken. Verder bleek uit de minimale aanwezigheid van parlementsleden van de Vivaldi-meerderheid dat het animo voor het wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De prikplicht voor de zorg lag gisteren ter stemming voor in de plenaire vergadering van de Kamer. De verzamelde oppositie, bestaande uit N-VA, Vlaams belang, PTB-PVDA, Les Engagés en DéFi, staken daar met het indienen van 101 amendementen echter een stokje voor. De amendementen moeten naar de Raad van State (RvS) die er zich over moet uitspreken. Verder bleek uit de minimale aanwezigheid van parlementsleden van de Vivaldi-meerderheid dat het animo voor het wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder op een laag pitje staat. Alle stemmingen werden dan ook geschorst omdat de meerderheid met onvoldoende leden aanwezig was. Tot op heden dus geen prikplicht in de zorg.

Zelfde bezwaren tegen wetsvoorstel blijven staan

De belangrijkste bezwaren die de oppositie opwerpt tegen het voorstel van Vandenbroucke zijn het ontbreken van elke vorm van proportionaliteit en het ondemocratische gehalte omdat voor de activering van een prikplicht het parlement buitenspel gezet wordt. Het feit dat de adviezen die gevraagd werden om de wettekst te onderbouwen niet breed genoeg zijn opgevat, ligt ook zwaar op de maag. Het ontbreken van een beperking in de tijd van de wet, die eigenlijk een volmachtenwet is, blijkt eveneens een steen des aanstoots te zijn.

‘Wij blijven overtuigd dat wanneer de Raad van State deze wettekst ten gronde gaat analyseren, zij tot de conclusie komen dat het stemmen van deze wet niet aan de orde is’, laat Kathleen Depoorter (N-VA) weten.

De lange baan wenkt

Doordat de oppositie erin slaagt zo’n groot aantal amendementen door te verwijzen naar de Raad van State kan het nog wel even duren vooraleer het hoge rechtscollege haar adviezen aan het parlement bezorgt. Het is niet onmogelijk dat een eventuele stemming van het wetsvoorstel zo over het zomerreces wordt getild. Na het aanleveren van de adviezen kan Vandenbroucke zijn wetsvoorstel terug ter stemming agenderen in de plenaire. Niets doet vermoeden dat de oppositie op dat moment niet terug met amendementen op de proppen komt om de zaak op de lange baan te schuiven.

‘Wij hebben vanuit de oppositie grondig ons werk gedaan’, stelt Depoorter. ‘Maar wij denken dat dat niet geldt voor de collega’s van de meerderheid. Het was hallucinant om vandaag vast te stellen dat de meerderheid niet aan het quorum kwam om te stemmen. Ik heb tijdens de zittingen van de commissie Volksgezondheid kunnen vaststellen dat er weinig enthousiasme bestond bij de Vivaldisten voor dit wetsvoorstel. Ook daar moesten we de werkzaamheden regelmatig stilleggen omdat de meerderheid niet in aantal was. Wanneer ik luister naar de tussenkomsten van de collega’s van Groen, de liberalen en de PS, is het duidelijk dat eigenlijk niemand wil dat deze wettekst er komt.’

Vandenbroucke geïsoleerd

Uit alles blijkt dat Vandenbroucke steeds meer geïsoleerd staat met zijn prikplicht voor de zorg, ook binnen de meerderheid. ‘Het is Vandenbroucke die zijn zin wil doordrukken’, klinkt het bij Depoorter. ‘De parlementsleden van de meerderheid die heel de tijd zeggen dat ze hopen dat de wet nooit geactiveerd moet worden, hebben eigenlijk hun job niet gedaan. Zij hadden het wetsvoorstel in de commissie naar de prullenmand kunnen verwijzen, waar het thuishoort.’

‘Wij hebben vanuit de oppositie nu terug op de problemen die in de wettekst zitten gewezen door de talrijke amendementen voor te leggen aan de Raad van State. Het is duidelijk dat we geen haast hebben om dergelijke tekst te stemmen. Op dit moment, in de huidige situatie, is die niet meer aan de orde.’

De dreiging met een verplichte vaccinatie voor zorgverstrekkers veroorzaakt onzekerheid in de beroepsgroep. Indien het wetsvoorstel van Vandenbroucke wordt aangenomen, kan de ministerraad op elk moment beslissen dat een verplichting in voege gaat. Niet of onvoldoende gevaccineerde zorgverstrekkers kunnen dan binnen de tien dagen hun job verliezen. Ook mensen die dubbel gevaccineerd zijn en geen booster nemen omdat ze ondertussen door een besmetting hybride immuniteit genieten. Een hybride immuniteit wordt wetenschappelijk als robuuster erkend dan enkel vaccinologisch geïnduceerde immuniteit.

Dat vooruitzicht zorgt er op dit moment al voor dat zorgverstrekkers het beroep vaarwel (willen) zeggen. In Vlaanderen alleen hebben zo’n 13.000 mensen met een zorgberoep, vaak een knelpuntberoep, dit zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. In Wallonië en Brussel zijn het er nog veel meer.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.