fbpx


Binnenland, Communautair

Verandering voor achteruitgang
Vlaams Belang is als oppositiepartij ontgoocheld over de resultaten van de federale regering met de N-VA. Deze regering doet het tegendeel van wat de Vlamingen in 2014 vroegen, stelt het VB, zowel op het sociaaleconomische vlak als op het vlak van immigratie, veiligheid en justitie, het communautaire en asiel en migratie.

Communautair

Volgens Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken is het communautaire zwijgen van de N-VA een eenzijdig bestand dat de Franstaligen niet tegenhoudt om toch op sluipende wijze aan communautaire politiek te doen. Van Grieken geeft enkele voorbeelden: de subsidie van de Franstalige Gemeenschap voor de Franstalige school in Voeren. Noch in Vlaanderen, noch in de Federale regering reageert iemand, laat staan dat ze een bevoegdheidsconflict inroepen.

Tweede voorbeeld. De gewesten hebben de besloten om het budget voor de handelsmissies van het Agentschap voor Buitenlandse handel (met prises Astrid) te halveren? Er zouden nog twee in plaats van vier handelsmissies zijn. Tot blijkt dat de Nationale Loterij het halve budget ophoest en er toch vier handelsmissies met de prinses komen.

Volgens Vlaams Belang blijft het communautaire de belangrijkste breuklijn in het land. ‘Het negeren van deze tegenstelling blijft op tal van domeinen een efficiënt beleid op maat van de Vlaamse en Waalse democratie onmogelijk maken.’

Politieke verspilling

Volgens Vlaams Belang is de Senaat het typevoorbeeld van Belgische inefficiëntie: geldverslindend en nutteloos. De Senaat kost elk jaar 55 miljoen euro, Vlaams Belang rekent voor dat  dit meer is dan het budget van de staatsveiligheid (41 miljoen euro). Vlaams Belang heeft wetsvoorstelling ingediend om de Senaat af te schaffen.

Te laks

Te laks. Zo kan je de VB-kritiek samenvatten op het regeringsbeleid voor veiligheid en justitie. De uitbreiding van de wet Lejeune, straffen van minder dan een jaar uit het strafwetboek halen, straffen minder dan vijf jaar als een lichte straf aanzien, dat is niet de weg die het Vlaams Belang wil opgaan. Vlaams Belang wil rationaliseren in infrastructuur en magistratuur. 250 gebouwen zijn volgens de partij niet nodig, 50 zou moeten volstaan. En er moet meer respect komen voor de uitspraken van rechters, straffen moeten effectief worden uitgevoerd.

Syriëstrijders

In de aanpak van de Syriëstrijders faalt deze regering volgens Kamerlid Filip De Winter. Van het 12 puntenplan wordt in de praktijk te weinig werk gemaakt. het is ook te zacht allemaal. Volgens De Winter moet er werk gemaakt worden van een exit-beleid: wie vertrekt naar Syrië mag niet terugkomen en de nationaliteit van die strijders moet afgenomen worden. Fundamenteler nog noemt De Winter de vraag hoe de Islam in ons land moet aangepakt worden. ‘Radicale moskeeën worden ongemoeid gelaten en blijven gesubsidieerd.’

Rechtse taal, links beleid

De Winter had een goed punt gevonden voor de regering, het asiel en migratiebeleid. ‘Deze regering doet het beter dan de vorige , maar dat is niet moeilijk na het lakse beleid van de voorbije jaren.’ Bij nader inzien bleek het niet ‘beter’, maar ‘minder slecht’. De regering Di Rupo kreeg 2/10 deze regering krijgt 4/10. De regering Michel is minder laks en dat is niet hetzelfde als strenger. Er zijn enkele positieve gevolgen van het beleid, zoals de stijging van de repatriëring van criminele illegalen, maar ten gronde is er geen verandering gekomen in het beleid. De N-VA stuurt voorzitter De Wever uit om stoere taal te spreken, terwijl er nog altijd een laks en progressief beleid gevoerd wordt, ook in vergelijking met onze buurlanden. Die rechtse stoere taal, moet een links beleid verdoezelen. Volgens De Winter is er een perceptie van een streng beleid door de linkse oppositie die heel heftig reageert bij de minste verstrenging van het beleid. Maar België durft geen eigen asielpolitiek voeren.

Vlaams Belang kwam nog met enkele cijfers om dat te staven: het aantal vrijwillige terugkeren daalde onder Francken met 15%. Vorig jaar werden 48.735 bevelen uitgeschreven om het grondgebied te verlaten. Het aantal gedwongen repatriëringen bedroeg 2.586 of 5,3%. België stuurde schepen om vluchtelingen te helpen de Middellandse zee over te steken, terwijl de N-VA spreekt over pushbacks (het terugsturen naar de kust van vertrek om daar eerste asiel aan te vragen).

De betogers hebben gelijk

Jan Penris mocht het sociaaleconomische luik belichten. Die beviel van de opmerkelijke zin (voor een Vlaams Belanger) dat de betogers tegen de regering gelijk hebben. ‘Deze regering werkt niet voor de gewone mensen’ de quote van ACV voorzitter Marc Leemans, werd door Penris veranderd in ‘Deze regering werkt niet voor de hardwerkende Vlaming.’ Integendeel, die hardwerkende Vlaming krijgt factuur op factuur. Het resultaat daarvan blijft volgens Vlaams Belang uit: Volgens de OESO daalde het inkomen in de eerste helft van 2015 met bijna 1% terwijl het OESO gemiddelde steeg met 0,8%, met 55,6% blijft België nummer 1 op de ranglijst van de belastingdruk binnen de OESO, de werkeloosheid steeg tussen 2014 en 2015 en de staatsschuld steeg dit jaar tot 111% bbp.

Conclusie

Volgens Vlaams Belang valt de regering zonder PS dus danig tegen. Dat kan volgens het VB ook niet anders, ‘want het is een illusie te denken dat de problemen waarmee wij te maken hebben opgelost zouden kunnen worden binnen het kader van het Belgische keurslijf waarin momenteel gewerkt moet worden.’ Enkel het einde van België of ‘de ordelijke opdeling’ kan volgens Vlaams Belang aan Vlaanderen het beleid geven dat de kiezer wil. Zolang dit fundamentele probleem genegeerd wordt , blijft men aanmodderen, ook met de N-VA in een regering, of een regering zonder PS.

Afbeelding (c) Vlaams Belang

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.