Binnenland
Bart Laeremans

Verbluffende cijfers over de Vlaamse Randcijfers

De cijfers over de bevolkingsevolutie in Vlaanderen en met name deze over de Vlaamse Rand rond Brussel blijven verbazen.

Enkele weken geleden pleegde ik hierover enkele artikels in ’t Pallieterke, met name over de bevolkingsevolutie in Vilvoorde en de prognoses van het Planbureau voor Brussel en de Vlaamse Rand voor de komende vijftig jaar.

De razendsnelle toestroom van Brusselaars in Vilvoorde leidde ertoe dat het weekblad Bruzz (een overheidskrant die naar alle Brusselse Vlamingen wordt gestuurd) met een wat provocatieve titel  schreef dat Vilvoorde kan bestempeld worden als de ‘twintigste gemeente van Brussel’. In 2016 verhuisden er zomaar eventjes 1.500 inwoners van Brussel naar Vilvoorde. Op een jaar tijd dus. Een kleine 600 inwoners maakten de omgekeerde beweging, zodat je kan spreken van een Brusselse aanwas van ruim 900 mensen in amper één jaar tijd. Dit is gigantisch veel en dit heeft natuurlijk gevolgen voor de taalsituatie op straat en op school.

Maar ook in mijn eigen gemeente Grimbergen is de instroom vanuit Brussel enorm. We ontvingen onlangs de vergelijkende cijfers voor de periode 2007 tot 2017. Deze cijfers zijn werkelijk verbluffend.

Buitenlandse afkomst: van 18 naar 32%

In 2007 was 18% van de Grimbergse bevolking van niet-Belgische herkomst (minstens één ouder was buitenlander bij de geboorte). Tien jaar later was dit al gestegen tot 32%. Ongeveer één derde van de Grimbergenaars is dus vandaag al van buitenlandse herkomst.

In concrete cijfers: in 2007 waren 6.299 inwoners van buitenlandse herkomst (op ruim 34.000). Amper tien jaar later, waren er dat op de kop 12.000 (een verdubbeling dus!) op 37.000 inwoners. In diezelfde periode daalde het aantal inwoners van ‘Belgische’ herkomst van ongeveer 28.000 naar ongeveer 25.000.

Enkele opmerkelijke cijfers van herkomstlanden (anno 2017 dus op 12.000 mensen): Maghreb: 2.605 (waarvan 2.165 uit Marokko); Zuid-Europa 1.768; Oost-Europa 1.431 (waarvan 543 uit Polen en 513 uit Roemenië); Turkije: 1.238; Nederland 634; Frankrijk 597.

De evoluties de voorbije tien jaar zijn vooral opvallend bij de Magreb-landen: (+ 157%), bij Turkije (+ 173%) en bij de Oost-Europeanen (+418%).

55%!

Bij de kinderen tussen 5 en 9 jaar is maar liefst 53% van buitenlandse afkomst (waarvan 18 procent EU en 34 procent buiten EU) en bij de allerjongsten (van 0 tot 4) is al 55% van de Grimbergenaars van buitenlandse afkomst (19% EU en 36%  buiten EU). Dit zijn duizelingwekkende cijfers die duidelijk aangeven dat de autochtone Grimbergse bevolking in hoog tempo wordt vervangen door inwijkelingen.

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor ons onderwijs. Waar in de Grimbergse basisscholen in 2013 nog ‘maar’ 31,7 van de kinderen thuis geen Nederlands spraken, was dat nauwelijks vier jaar later al opgelopen tot 38,2. In het secundair onderwijs was er in diezelfde periode van vier jaar een toename van 16,7 naar 25%. We mogen daarbij niet vergeten dat een deel van de Grimbergse kinderen school loopt in Brussel. Die kinderen worden dus niet meegeteld.

We beschikken nog niet over de cijfers van andere gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar de evolutie gaat overal in dezelfde richting.

Prognoses voor de toekomst

Het grootste probleem is dat de internationalisering intussen nauwelijks is afgeremd. In die context is het heel interessant om eens te kijken naar de prognoses van het Planbureau.

Deze instelling, die deel uitmaakt van de federale overheid, voorspelt dat de bevolkingstoename zich de komende 50 jaar minder in Brussel zal voordoen dan in Halle-Vilvoorde. In Brussel zal de bevolking gemiddeld stijgen met iets minder dan 5.000 inwoners per jaar (vandaag jaarlijks + 10.000) , terwijl de stijging  in Halle-Vilvoorde verder zal toenemen van  4.600 vandaag naar 5.100 per jaar.

Dit betekent dat de bevolking van Halle-Vilvoorde tijdens de volgende halve eeuw zou toenemen met maar liefst 270.000 mensen (van 627.000 naar 897.000). Dit zou neerkomen op een bevolkingstoename met maar liefst 43%! Ook dit zijn duizelingwekkende cijfers.

Het is duidelijk dat onze streek zo’n enorme bevolkingstoename gewoon niet aankan. Het Nederlandstalig karakter van onze streek dreigt bovendien helemaal in de verdrukking te komen. Ten gevolge van de enorme demografische druk vanuit Brussel zullen nog veel meer jonge autochtonen aangemoedigd worden om elders te gaan wonen.

Deze druk kan enkel verminderd worden door een veel stringenter migratiebeleid, zowel wat betreft de inwijking vanuit de EU als deze erbuiten. En de Vlaamse regering moet een veel krachtiger beleid voeren om de uittocht van de jonge Nederlandstaligen uit onze streek tegen te gaan.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Bart Laeremans

Bart Laeremans is gewezen parlementslid en is gemeenteraadslid voor Vernieuwing in Grimbergen.