fbpx


Religie
religieuze minderheden

Vergeet Black Friday, het is #RedWednesday

Vervolging religieuze minderheden in de wereld stijgtWereldwijd worden onder de noemer #RedWednesday (bekende) gebouwen in het rood verlicht. #RedWednesday is een globaal initiatief van Kerk in Nood. Om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen in het bijzonder en de vervolging van religieuze minderheden in het algemeen. Vandaag is Rood De voorbije jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacré-Cœurbasiliek in Parijs, het Cristo Redentorbeeld in Rio de Janeiro, de Sagrada Familia in Barcelona en de kathedraal van Westminster rood gekleurd. In België zal…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Wereldwijd worden onder de noemer #RedWednesday (bekende) gebouwen in het rood verlicht. #RedWednesday is een globaal initiatief van Kerk in Nood. Om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen in het bijzonder en de vervolging van religieuze minderheden in het algemeen.

Vandaag is Rood

De voorbije jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacré-Cœurbasiliek in Parijs, het Cristo Redentorbeeld in Rio de Janeiro, de Sagrada Familia in Barcelona en de kathedraal van Westminster rood gekleurd.

In België zal het secretariaat van Kerk in Nood in de Leuvense Abdij van Park van woensdag tot zondag rood kleuren. Evenementen zijn er niet gepland, omwille van de coronamaatregelen. In Nederland worden meer dan honderd kerken rood uitgelicht. Vaak zijn er ook gebedsdiensten. En ook in andere landen in de wereld worden gebouwen rood uitgelicht en zijn er gebedsdiensten.

 

Gebedsdag voor vervolging

De World Evangelical Alliance (WEA) lanceerde in 1996 de Internationale Dag van het Gebed voor de vervolgde kerk. Die wordt jaarlijks gehouden op de eerste twee zondagen van november. In de Rooms-Katholieke Kerk is dat de eerste zondag van november. Het is dan ook niet toevallig dat in deze maand het Pew Research Center haar 11de jaarlijkse studie publiceerde waarin de beperkingen op godsdienstvrijheid in 198 landen werden onderzocht.

Vervolging

De vervolging van religieuze minderheden wordt opgedeeld in vervolging door de overheid, door de samenleving of door terrorisme. In zo’n 40 procent van de wereld wordt de vrije uitoefening van de religie op die manier aanzienlijk gehinderd. De trend is daarbij negatief. Sinds 2007, toen Pew met zijn onderzoek begon, is het gemiddelde niveau van overheidsbeperkingen met 65 procent gestegen. Het niveau van sociale vijandelijkheden is verdubbeld. Al nam dat laatste de jongste jaren wel weer wat af.

Volgens de World Evangelical Alliance (WEA) worden zo’n 260 miljoen christenen wereldwijd vervolgd. Elke dag worden er acht christenen om hun geloof geslagen, verwond of gemarteld. Het christendom en de islam zijn de meest vervolgde religies ter wereld, respectievelijk in 145 en 139 landen. Dit aantal is gestegen van 107 en 96 landen in 2007.

Ook anderen

Joden, die in 88 landen worden lastiggevallen, zijn de enige religieuze groep die met meer maatschappelijke vijandelijkheden wordt geconfronteerd dan met overheidsbeperkingen. Boeddhisten leden de grootste toename van wereldwijde pesterijen, van 17 landen in het rapport van vorig jaar tot 24 in het rapport van dit jaar.

De ‘niet-aangeslotenen’, waaronder atheïsten, agnostici en humanisten, kenden de grootste daling. Van vervolging in 23 landen vorig jaar naar 18 dit jaar.

Overheidsvervolgingen

Het gemiddelde niveau van overheidsschendingen bereikte volgens Pew een recordhoogte in 2018. In 56 landen (28%) leggen overheden ‘hoge’ of ‘zeer hoge’ beperkingen op aan religieuze minderheden.

De regio met de grootste overheidsbeperkingen voor religieuze minderheden is het Midden-Oosten/Noord-Afrika: achttien van de twintig landen (90%) scoren ‘hoog’ of ‘zeer hoog’. Daarbij zijn er vier landen die afvalligheid bestraffen met de doodstraf. Wereldwijd is dat het geval in 12 landen. Afvalligheid is strafbaar in 21 landen wereldwijd.

China

Na het Midden-Oosten/Noord-Afrika was de regio Azië-Stille Oceaan de regio met de hoogste overheidsbeperkingen voor religieuze minderheden. De helft van de 50 landen kwalificeerde zich, maar het vertegenwoordigde ook de grootste gemiddelde stijging. Op de 10-puntsschaal van Pew staan China (9,3) en Iran (8,5) bovenaan in de regio. Ook Tadzjikistan, India en Thailand lieten nieuwe hoge cijfers optekenen.

In China zitten 1 miljoen Oeigoerse moslims in ‘heropvoedingskampen’. De Chinese overheid vervolgt ook actief Falun Gong, de Church of Almighty God en Tibetaanse boeddhisten. Naast de beperkingen op volgelingen van de toegestane Katholieke Kerk en boeddhisten. De restricties voor religies in China gaan steeds maar verder.

Eigenaardig genoeg heeft dat geen of het tegegestelde effect. De WEA merkt op dat de protestantse kerken ondanks de vervolgingen in China gegroeid zijn van 1,3 miljoen leden in 1949 tot ten minste 81 miljoen nu. De Katholieke Kerk in China is in dezelfde periode gegroeid van 3 miljoen leden tot meer dan 12 miljoen. Al zijn zulke cijfers altijd onder voorbehoud.

Sociale vijandigheid

Het aantal landen dat te kampen heeft met ‘hoge’ of ‘zeer hoge’ niveaus van sociale vijandigheid tegenover religie is volgens het Pew-onderzoek licht gedaald tot 53 (27%). Vorig jaar noteerde dat niveau een recordhoogte.

Net als bij de overheidsvervolging haalde de regio van het Midden-Oosten/Noord-Afrika het hoogst percentage. 55 procent van de landen in de regio heeft te kampen met ‘hoge’ of ‘zeer hoge’ sociale vijandigheden naar religieuze minderheden. Europa was tweede met 36 procent en Azië-stille Oceaan was derde met 28 procent. De Amerika’s scoorden het laagst in beide categorieën.

Dictaturen vervolgen

Van de 25 grootste landen ter wereld hebben India, Egypte, Indonesië, Pakistan en Rusland het hoogste niveau van zowel overheidsbeperkingen als sociale vijandelijkheden. Hoewel dit niet allemaal autocratieën zijn, merkte Pew op dat autoritaire regimes voorop lopen.

Het Pew-rapport verwijst voor de categorisering van de landen naar de democratie-index. Van de 26 landen die als ‘zeer hoog’ worden gerangschikt in overheidsbeperkingen op minderheidsreligies, is 65 procent autoritair. En van de 30 landen die als ‘hoog’ worden gerangschikt, is 40 procent autoritair, terwijl 37 procent een hybride regime heeft met enkele democratische neigingen. Denemarken was de enige volledige democratie die restricties oplegde door het bannen van de islamitische sluier.

Maatschappelijke dictatuur

Een vergelijkbaar resultaat zien we bij de sociale vervolgingen. Van de tien landen die als ‘zeer hoog’ worden gerangschikt, zijn er vier autoritair, drie hybride en drie gebrekkige democratieën: India, Israël en Sri Lanka, volgens Pew. En in de 43 landen die als ‘hoog’ worden gerangschikt, is 21 procent autoritair, 14 procent hybride, 30 procent gebrekkig en 12 procent zijn volledige democratieën. Daarbij onder andere Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Van de 25 grootste landen ter wereld hadden Japan, Zuid-Afrika, Italië, Brazilië en de Verenigde Staten de laagste algemene niveaus van zowel overheidsbeperkingen als sociale vijandelijkheden.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak