fbpx


Niet gecategoriseerd
vergeten vragen

Vergeten vragen van de voorbije week: aflevering 13
Ook de voorbije week zijn er veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Vanwaar komt al dat ongenoegen in de multiculturele modelstad?

(Aan het Gentse stadsbestuur, dat op 14 oktober uitgedaagd wordt door maar liefst 4 ‘multiculturele partijen’. Blijkbaar slagen ook de progressieve partijen er in Gent niet in om het ongenoegen binnen de allochtone gemeenschappen te capteren. In Antwerpen wordt de relatie tussen het stadsbestuur en de allochtone bevolking altijd geproblematiseerd, maar in Gent worden de alarmsignalen genegeerd)

Welke potjes moeten er gedekt blijven?

(Aan Wouter Beke, die een forse schadeclaim indient tegen gewezen campagneadviseur Gert Van Mol. Behalve 100.000 voor imagoschade eist CD&V ook 25.000 per keer dat Van Mol nog eens zijn mond open doet over de christendemocratische communicatiekeuzes. In een eerder interview onthulde Van Mol onder meer hoe CD&V koranverzen gebruikt om moslimkiezers te bereiken op Facebook)

Waarom schetsen jullie geen enkel historisch perspectief?

(Aan Terzake, dat een reportage bracht over de Australische detentiecentra op Malus en Nauru, waar nog honderden illegalen vastzitten. De reportage had maar één doel: ‘aantonen’ dat Bart De Wever ‘loog’ toen hij zei dat de Australische kampen ‘leeggelopen’ waren. Vreemd genoeg bevatte de reportage geen enkel historisch perspectief, geen evolutie over meerdere jaren heen. Want daaruit zou blijken dat het enkele jaren geleden om vele duizenden illegalen ging)

Wat zegt dit over de moslimgemeenschap?

(Aan de moslimexecutieve, die met Mehmet Ustün blijkbaar een voorzitter heeft uit de Milli Görüs-beweging. Volgens de Belgische Staatsveiligheid is Milli Görüs uit op ‘herislamisering’ en een islamitische republiek. De moslimexecutieve staat altijd op de achterste poten als de volledige moslimgemeenschap gelinkt wordt aan extremisme, maar zijn ze zelf wel bereid om die link uit de weg te gaan?)

Welke bossen moeten er binnenkort in Vlaanderen voor de bijl?

(Aan de partij Groen, die alle kerncentrales wil sluiten en vervangen door Joost mag weten wat. In gidsland Duitsland, dat kernenergie afgezworen heeft, wou men vorige week een oerbos kappen omdat er bruinkool ontgonnen moet worden. Sinds het begin van de kernuitstap is Duitsland sterker afhankelijk geworden van kolen. De CO2-uitstoot is hoog en er moeten bossen gekapt worden, maar hé: de kerncentrales zijn wel dicht)

Waarom zijn jullie zo gebeten op Anneleen Van Bossuyt?

(Aan alle journalisten die als bloedhonden bovenop de Gentse lijsttrekker van N-VA sprongen, nadat zij in een lokaal debat een ongelukkige uitspraak deed over tramsporen. Die massale uitlach-journalistiek stond in schril contrast met de radiostilte over de minstens even ongelukkige uitspraak van Daniël Termont, die verklaarde dat we de transit-illegalen maar naar Engeland moesten helpen. In Gent zijn alle lijsttrekkers gelijk, maar sommige lijsttrekkers nog iets gelijker)

Over hoeveel criminelen gaat het in totaal?

(Aan Theo Francken, die liet doorschemeren dat het relatief standaard is om illegalen vrij te laten uit gesloten instellingen, wanneer blijkt dat ze niet teruggestuurd kunnen worden of wanneer het einde van de maximale opsluitingstermijn in zicht komt. We weten nu dat er onlangs 32 criminele illegalen vrijgelaten werden, maar over hoeveel criminelen gaat het in de voorbije jaren? Honderden? Duizenden?)

Waarom bent u daar zo trots op?

(Aan Hilde Crevits, die in De Krant van West-Vlaanderen snoefde dat zij er persoonlijk voor gezorgd heeft dat de A11 gebouwd werd tussen Brugge en Knokke-Heist. De A11 is het duurste stuk snelweg ooit gebouwd in Vlaanderen (674 miljoen euro voor 12 km). Net nu blijkt dat de A11 het sluipverkeer rond Brugge niet eens doet afnemen. Het was een prestigeproject voor West-Vlaanderen en Hilde Crevits, maar echt veel meer?)

Wat maakt van jullie nu eigenlijk nog een ‘kwaliteitskrant’?

(Aan De Morgen, die deze week een artikel wijdde aan het geslachtsdeel van de Amerikaanse president. Om zoveel mogelijk clicks te lokken naar de website, kwam er ook een sensatie-kop boven. Voorwendsel voor het artikel was de voorpublicatie van een smeuïg boek van een ex-minnares. Er was een tijd dat kranten als De Morgen dit geroddel overlieten aan de gespecialiseerde weekbladen, maar dat is ondertussen lang geleden)

Over welke andere politici zou u dit soort roddels verspreiden?

(Aan Klaas Storme, die als ‘Zaza’ cartoons publiceert in De Morgen en op donderdag 20 september in de krant verwees naar een zeer vileine roddel die op sociale media rondgaat over Bart De Wever. Het gerucht wordt vooral gevoed door (extreem-)linkse en vaak compleet anonieme accounts. Er was een tijd dat kranten als De Morgen lacherig deden over dit soort achterklapcartoons, maar ook dat is ondertussen lang geleden)

Wanneer gaan wij het ook eens hebben over het afremmen van de bevolkingsgroei?

(Aan onze Kamerleden, die een toneeltje opvoerden over Theo Francken, terwijl hun collega’s in de Nederlandse Tweede Kamer pertinente vragen stelden over de alarmerende bevolkingsgroei. Ook in Nederland krimpt de autochtone bevolking, maar is er een onverwachte en onvoorbereide bevolkingsexplosie door massa-immigratie. VVD-fractieleider Klaas Dijkhof stelde de logische vraag: ‘Willen wij dat wel?’)

Wat hebben wij toch allemaal verloren in 1585?

(Aan de Vlamingen, die alleen maar lijdzaam konden toekijken hoe de Noorderburen hun Prinsjesdag vierden. Wat een prachtig ritueel, wat een fiere natie. En dan de inhoud: een historisch lage werkloosheid, een overschot op de rijksbegroting: een land in blakende gezondheid. Het is allicht te laat voor een hereniging, maar wat een kwakkellandje is België en wat een wereldspeler zouden de Verenigde Nederlanden geweest zijn)

Welk lijstnummer hebben die ‘bepaalde partijen’?

(Aan alle mensen die het maar blijven hebben over ‘bepaalde partijen’, zonder duidelijk te maken hoe die partijen dan wel heten en hoe mensen er op kunnen stemmen. Dit is een belangrijk vraagstuk, want na lectuur van menig zuur commentaarstuk ben je vaak geneigd die ‘bepaalde politici’ toch verdomd sympathiek te vinden)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.