JavaScript is required for this website to work.

Vergeten vragen van de voorbije week (129)

CommentaarDominique Laridon1/3/2021Leestijd 5 minuten

foto © Belga

Is het niet vreemd dat de lockdown-lobby altijd net op tijd nieuwe argumenten vindt om de lockdown te verlengen? En andere vragen.

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie profiteert hiervan? 

(Aan Frank Vandenbroucke, die weer eens zijn slag heeft thuisgehaald: geen nieuwe versoepelingen. Onverdedigbare maatregelen blijven nog langer van kracht. Wie heeft hier nog voordeel bij? Wie blijft er op deze manier almachtig? Wie werpt er zich weer eens op als de de slimste en de sterkste? Wie vereenzelvigt zich met alles wat goed gaat en verwijt alles wat slecht gaat aan anderen? Wie wordt er weer eens uitgenodigd in alle studio’s?)

Welk geurtje zit er aan uw advocaat?

(Aan Sihame El Kaouakibi, die uitgerekend Johan Vande Lanotte uitkoos als haar pleitbezorger. In verschillende verslagen werd Vande Lanotte omschreven als ‘minister van staat’, al is de meer relevante omschrijving hier: ervaringsdeskundige in het bundelen en uitbuiten van subsidiestromen. Je beseft pas echt hoe tandeloos onze journalisten zijn wanneer er omzeggens niemand nog durft te verwijzen naar de schandaalsfeer die kleeft aan de Keizer van Oostende.)

Wie wordt er gekwetst door de windstreken?

(Aan de Gentse politica Tine Heyse (Groen), die niet meer ‘schepen van Noord-Zuid‘ wil heten: ‘Het arme Zuiden versus het rijke Noorden opstellen is niet meer oké’. Blijkbaar zijn anno 2021 ook de windstreken verdacht. De omschrijving ‘Noord-Zuid’ is er ooit gekomen als alternatief voor ‘ontwikkelingssamenwerking’, wat weer een alternatief was voor ‘ontwikkelingshulp’. Zoals ‘nieuwe Vlaming’ kwam na ‘allochtoon’ na ‘migrant’ na ‘gastarbeider’. Progressieven blijven lekker bezig met het verzinnen van steeds nieuwe termen. Vinden ze ooit het magische woord dat niemand meer kwetst?)

Wat zouden Statler en Waldorf hiervan zeggen?

(Aan Disney, dat beslist heeft om een waarschuwing te plaatsen bij de Muppet Show: ‘Deze stereotyperingen waren toen verkeerd en zijn dat nu nog steeds’. Het vereist een speciaal soort lafheid om een geweldig televisieprogramma op deze manier verdacht te maken.)

Wie laat zich zo vernederen?

(Aan Marieke Lucas Rijneveld, die uiteindelijk besloot om de gedichten van de zwart-Amerikaanse Amanda Gorman níet te vertalen. Eerst had Rijneveld nog ingestemd om haar vertaling ‘kritisch te laten nalezen’ door zogenaamde ‘sensitivity readers‘ met verschillende achtergronden: een knieval voor de hysterische meute die dicteert dat alleen zwart ander zwart kan vertalen. Rijneveld had moeten weten dat dit soort mensen nooit stoppen vooraleer ze een kop op een spies hebben.)

Wat is er ‘gebalanceerd’ aan georganiseerde uitsluiting?

(Aan de VRT, die een onderzoek liet uitvoeren naar de ‘onpartijdigheid’ van de openbare omroep: ‘De belangrijkste conclusie is dat het verdelen van de aandacht onder de verschillende politieke partijen bij de VRT nagenoeg identiek is aan die van andere media. Op die manier krijgt de Vlaming dagelijks een gebalanceerd beeld’. Je moet maar durven. Uit het onderzoek blijkt, hoe kan het ook anders, dat Vlaams Belang duidelijk ondervertegenwoordigd is in de programma’s van de nieuwsdienst. Maar dat is volgens de VRT geen probleem omdat het VB ook bij de andere media ondervertegenwoordigd is. Aan de Reyerslaan noemen ze dit ‘een gebalanceerd beeld’.)

Wie is het establishment?

(Aan socialemediamanager Tim Devriese, die kwaad is omdat Mia Doornaert, Karl Drabbe en Joachim Pohlmann aan het woord komen in een docu over Johan Anthierens: ‘Zij zijn niet langer mee met de tijd, zij bepalen niet langer het politieke denken. Zij zijn de te slopen instituten. Witheid, heteroseksualiteit, een binaire visie op gender’. Het is een heel gefrustreerd stukje, maar het werpt wel een relevante vraag op: wie is tegenwoordig ‘de gevestigde orde’? Karl Drabbe van Doorbraak? Of toch eerder de progressieve academici, de kosmopolitische journalisten, de politiek-correcte internationale instellingen? Het establishment is helemaal niet rechts.)

Wat is ‘weinig’ en wat is genoeg om je zorgen over te maken?

(Aan professor Rik Coolsaet, die altijd zal blijven minimaliseren: ‘Van de ongeveer 600 000 à 700 000 moslims in België zijn slechts enkele duizenden salafist. Slechts enkele honderden steunen de jihadistische groeperingen en hun daden’. Coolsaet verduidelijkt niet hoe hij tot die conclusie gekomen is – er zijn ook andere analyses. Maar zelfs als het er inderdaad ‘enkele honderden’ zijn: is dit niet walgelijk veel?)

Hoe diep gaan de wortels van mensen?

(Aan Bart Somers, die beweert dat bijna een kwart van de inwoners van Vlaanderen een buitenlandse herkomst heeft: ‘Onder “buitenlandse herkomst” vallen alle in het Vlaamse Gewest ingeschreven bewoners die geen Belg zijn, een andere nationaliteit hadden vóór de Belgische of minstens een ouder hebben voor wie dat geldt’. De cijfers gaan dus amper 1 generatie terug, terwijl er een aanzienlijke groep allochtonen 3de of zelfs 4de generatie is. De officiële cijfers van Somers staan mijlenver van de realiteit zoals die door alle betrokkenen beleefd wordt.)

Sinds wanneer malen jullie om schulden of pensioenlasten?

(Aan Stavros Kelepouris, die zich in het edito van De Morgen zorgen maakt over de federale begroting: ‘Iedere vaste benoeming in het onderwijs is in wezen een besparing voor Vlaanderen, want de pensioenfactuur komt dan op conto van het federale niveau. Dit staat haaks op alle principes van deugdelijk, verantwoord bestuur waar N-VA en de Vlaamse regering zo graag mee koketteren’. De Morgen maakt zich anders nooit zo druk over de federale begroting of over onze wankele pensioenen, noch zijn ze gewoonlijk zo kritisch voor de vaste benoeming. Hoeveel facturen worden er trouwens niet doorgeschoven van de federale regering naar Vlaanderen?)

Waarvoor moet zo een vaccinatiepaspoort dan dienen?

(Aan Alexander De Croo, die Europese vaccinatiepaspoorten wel ziet zitten: ‘Het is duidelijk dat ze snel technisch uitgewerkt moeten worden. Maar het kan niet zijn dat er een tweedeling komt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden’. Wij moeten dus geloven dat de Europese Unie lijsten wil aanleggen en documenten wil uitvaardigen, om daar vervolgens geen gevolgen aan te verbinden. Hoe dom denken ze dat wij zijn?)

Hoeveel doden zijn er gevallen?

(Aan de buitenlandredacties, die beperkt en beheerst bericht hebben over de eerste militaire operatie van Biden. Het artikel in de papieren versie van De Morgen was minder dan 100 woorden lang en zweeg dan over de dodentol (22 doden, volgens veel internationale media). Vergelijk dat eens met de toon over Trump, die volgens onze media altijd op het punt stond om een oorlog te ontketenen (maar dat nooit deed).

Hoezo, ‘niemand pleit voor open grenzen’? 

(Aan politicologe Naima Charkaoui, die met zoveel woorden pleit voor open grenzen: ‘Net zoals wij, voor de pandemie, op legale manier naar heel wat landen konden trekken om er, na het invullen van de vereiste formaliteiten, te gaan wonen en werken, moeten ook mensen uit Afrika en het Midden-Oosten zich hier vrij kunnen bewegen’. Charkaoui – nota bene gewezen Vlaams Kinderrechtencommissaris – is tenminste zo eerlijk om het alleen te hebben over Afrika en het Midden-Oosten.)

Over hoeveel asielzoekers spreken we hier?

(Aan asiel- en migratieonderzoeker Pascal Debruyne, die denkt dat de Vivaldi-regering veel mensen zal regulariseren: ‘Men zal misschien in de luwte een aantal zaken uitvoeren die in het regeerakkoord staan, zoals oplossingen zoeken voor niet repatrieerbare mensen en staatlozen. Samen zullen die misschien dezelfde impact hebben als een collectieve regularisatie’. Nu is die Debruyne geen rechtse doemdenker: het is juist een hele linkse jongen. In dat kamp verwachten ze nog altijd veel van Vivaldi. Ze zouden best gelijk kunnen krijgen.)

Hoe moeten we hier nu een keuze uit maken?

(Aan acteur Benny Claessens, die in 1 enkel Humo-interview zoveel onzin uitkraamt dat wij niet weten waar we op moeten reageren. Claessens speelt bij ‘het enige officiële postmigrantische theater van Europa, met acteurs van diverse gezindten, genders, gewichten en nationaliteiten’, maar hij gaat er weg want ze zijn ‘wel homofoob’. Als acteur vindt hij ‘bekeken worden’ ‘iets heel agressiefs’. Hij voelt ‘plaatsvervangende schaamte’ voor de Ensor-prijzen, want ‘weer helemaal wit’. Hij vindt dat het coronavirus ‘het neoliberale gedachtegoed goed uitkomt’. Hij stelt voor om het ondersteunend personeel in theaterhuizen ‘buiten te smijten’ om ‘de culturele sector te repareren’. Hoe representatief is deze gek voor zijn hele gilde?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

 

Dominique Laridon (1978) zat eerst gewoon op Twitter, maar 140 tekens bleken toch iets te beperkt. Je hebt dan ook wat meer woorden nodig als je kanttekeningen wil plaatsen bij het publieke debat, licht wil laten schijnen op de manoeuvres binnen de binnenlandse politiek of uitgebreid wil treuren om de ondergang van het Avondland. Dominique heeft ergens in een lade een diploma politieke wetenschappen liggen, maar dat hoeft u niet ter sprake te brengen - het ligt gevoelig. 

Commentaren en reacties