fbpx


Media

Vergeten vragen van de voorbije week (147)
Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel IC-bedden kwamen er deze zomer bij?

(Aan Frank Vandenbroucke, nu Vlaamse ziekenhuizen weer Brusselse patiënten moeten opvangen. De Brusselse ziekenhuizen zeggen dat hun dienst Intensieve Zorgen ‘vol’ ligt, meestal zonder te verduidelijken hoeveel bedden precies bezet zijn. En geen woord over bedden die extra gecreëerd zijn in het voorbije anderhalf jaar. Waarom zorgt Vandenbroucke niet voor een extra buffer? En zal men straks weer wijzen naar de IC-capaciteit om onze vrijheden in te perken?)

 

Wie noemt onze moddervette overheid nu ‘uitgemergeld’?

(Aan commentaarschrijver Peter Mijlemans, die de Departementen Leefmilieu, Natuur en Milieu omschrijft als een ‘uitgemergeld Vlaams karkas’. Bij deze Vlaamse overheidsdiensten werken vandaag nog altijd 4.146 ambtenaren. U leest dat goed: vierduizendhonderdzesenveertig. Dit bureaucratisch monster schonk ons de hamstercoördinator, het wolvenplatform en de boscoach.) 

 

Hoeveel rechtse geluiden horen onze kinderen? 

(Aan Tom Van Grieken, die het alleen nog maar had over linkse leerkrachten en proffen. Dat is maar een deel van het verhaal. Als er een linkse grondstroom is in de leraarskamer, dan is die nog niets in vergelijking met de linkse grondstroom bij Ketnet, in het jeugdtheater, onder kinderboekenschrijvers en bij de samenstellers van schoolboeken (die laatsten zijn de ergsten). U moet daarover trouwens niet janken: u moet uw kinderen gewoon zelf goed opvoeden.)

 

Hoe hooghartig kan je zijn? 

(Aan de bestuurders van Cultuurhuis Flagey, die geen enkele Vlaams Belanger willen toelaten in hun beheerraad: ‘Flagey weigert elke uitleg’. Dit Cultuurhuis heeft dus de pretentie om te denken dat zij zelf mogen kiezen wie toekijkt op hun besteding van belastinggeld. En daarbovenop willen ze zichzelf niet eens verantwoorden aan het publiek dat hen zo gul subsidieert.)

 

Wanneer hebben jullie ooit onze vrijheden verdedigd? 

(Aan Bart Eeckhout, die huichelt: ‘We schrijven het met grote tegenzin, maar misschien moet de coronapas toch maar ingevoerd worden’. Die coronapas is natuurlijk obsceen, maar minstens even obsceen is die ‘met grote tegenzin’. Kranten als De Morgen geven al anderhalf jaar rugdekking aan mensen die gretig de klauwen zetten in onze fundamentele rechten. Ze zien het zelf niet meer, maar ze zijn een zeer autoritair straatje ingeslagen. Natuurlijk kom je dan vroeg of laat uit bij zotternijen als die coronapas.)

 

Wie vindt dit toch allemaal uit?

(Aan seksuologe Mieke Mievis, die toelichting geeft bij ‘demiseksualiteit’: ‘een term om mensen te beschrijven die zich alleen seksueel aangetrokken voelen tot mensen als ze ook een emotionele band voelen’. Vroeger zei men gewoon: ‘een romanticus’. Maar tegenwoordig wil iedereen een misbegrepen minderheid zijn, met een zwaarwichtige naam en aandacht in de krant.) 

 

Hebt u met de premier gesproken over zijn ‘privé-probleem’?

(Aan DPG-baas Christian Van Thillo, nu een DPG-krant N-VA beschuldigt van manoeuvres in de affaire Alexander De Croo – Eveline Dellai: ‘Vanuit de N-VA-top heeft men de voorbije maanden met aandrang aan verschillende redacties gesuggereerd om het verhaal toch te brengen’. De mainstreammedia blijven evenwel weigeren om het verhaal echt te brengen, ook al staat onze premier in buitenlandse media openlijk te kijk als een hoerenloper. Heeft Alexander De Croo aan niemand ‘met aandrang gesuggereerd’ om dit dood te zwijgen? Is hij nooit gaan huilen bij Van Thillo? In de slaapkamer doet hij wat hij wil, maar als hij media onder druk zou zetten…)

 

Wat heeft Marc Coucke u ooit misdaan? 

(Aan Ruud Goossens, die zich in De Standaard lekker superieur voelt: ‘Marc Coucke staat voor een moreel­ kader dat mager en miezerig is’. Misschien is Coucke een kwal, maar hij wordt wel erg vaak en erg heftig uitgespuwd in onze ‘kwaliteitskranten’. Ooit heeft Coucke iets gedaan dat journalisten hem maar niet kunnen vergeven. Multimiljonair worden misschien?)

 

Hoe voelen Nederlandstaligen zich in Brussel?

(Aan RTL-presentator Christophe Deborsu, die de angsten van Franstaligen vertolkt: ‘Waalse patiënten wilden niet naar Vlaamse ziekenhuizen overgebracht worden, uit angst dat niemand hen zou begrijpen’. Want Vlamingen staan natuurlijk bekend om hun eentaligheid. Wie moet er in dit land eigenlijk écht vrezen om in een ziekenhuis niet in de eigen taal behandeld te worden?)

 

Welke homeopathie is politiek correct? 

(Aan de Brusselse schepen Delphine Houba (PS), die wil dat dokters museumbezoekjes voorschrijven: ‘Het is aangetoond dat kunst goed kan zijn voor de mentale en fysieke gezondheid’. Houba is niet bevoegd voor Gezondheid, maar voor Toerisme. Dit soort pretentieuze praatjes zijn pure pseudowetenschap, maar het is links en het cultuur, dus het is OK.)

 

Sinds wanneer geloven jullie in etnische rechtspraak? 

(Aan de Voetbalbond, die scheidsrechters verplicht om elke melding over racisme officieel te registreren, zelfs al heeft alleen een supporter het racisme gehoord: ‘Meldingen worden dan sowieso behandeld door een nieuwe Nationale Kamer Discriminatie en Racisme. Die kan op ondersteuning rekenen van ervaringsdeskundigen om gepaste straffen uit te spreken. In het verleden bleek het wel vaker problematisch dat provinciale comités – bevolkt door witte, oudere mannen – een oordeel moesten vellen’. Die witte oudere mannen zijn de ruggengraat van het verenigingsleven, maar ze hebben de verkeerde huidskleur, en kunnen dus geen recht spreken.)

 

Wie is er alleen aangetrokken tot het eigen ras? 

(Aan filosofe Karen François, die de interesse voor Wiskunde wil aanwakkeren met omstreden theorietjes: ‘Was Euclides wel een witte man? Er is meer evidentie dat Euclides een zwarte vrouw was. Verder onderzoek is nodig’. Als blanke medemens mag je niet te trots zijn op blanke iconen in de geschiedenis: hele faculteiten vullen hun dagen met het deconstrueren en wegrelativeren van ons rijke verleden. Tegelijkertijd speurt men bijna wanhopig naar gekleurde geschiedenis, vanuit het geloof dat zwarte mensen alleen geïnspireerd kunnen worden door zwarte voorgangers.)

 

Hoe ziet Huize Rousseau er uit? 

(Aan alle redacties die foto’s blijven tonen van het huis waar Bart De Wever woont met zijn gezin – vaak met makkelijk identificeerbare omgevingselementen. De helft van Vlaanderen kan het huis van BDW waarschijnlijk tekenen op een blanco blad – zo vaak is het ons getoond. En dan maar verbaasd zijn door het vandalisme, de bedreigingen, de inbraken.)

 

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.