fbpx


Niet gecategoriseerd
vergeten vragen

Vergeten vragen van de voorbije week (34)
Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wanneer is religie relevant?

(Aan alle media die na een grootscheepse gerechtelijke operatie spraken over een ‘Oosters-christelijke misdaadbende’ in Antwerpen. Terwijl we nooit horen spreken over een ‘islamitische bende’ die opgerold wordt. Zouden er geen islamitische bendes bestaan? Of zou het dan ‘niet relevant’ zijn dat de boeven bidden tot dezelfde god?)

Hoe ernstig kunnen we dat “onderzoek” van de VN nemen?

(Aan de internationale ‘expertengroep’ die beslist heeft dat België zich officieel moet verontschuldigen voor het koloniale verleden. Er werd meteen van ‘Ja!’ geknikt op de Vlaamse krantenredacties, maar die ‘onderzoekers’ van de VN zijn amper een week op bezoek geweest. Op zaterdag waren ze een halfuurtje in het Afrikamuseum, op maandag wisten ze al welke historische stappen de Belgische Staat dringend moet zetten (het definitieve onderzoeksrapport zou weliswaar pas af zijn in september, maar de conclusie is er dan toch al). Hoe kan een groepje buitenstaanders op zo korte tijd het proces maken van onze hele samenleving?)

Wat zouden ze bij de piepjonge N-VA gedacht hebben van zoveel cabinetards op de lijsten?

(Aan de N-VA, die voor de volgende verkiezingen lijsten indient met opvallend veel (ex-)cabinetards en andere partijmedewerkers op interessante plaatsen. De volledige lijsten staan nog niet online, maar werden wel al afgeklopt. Op Facebook jubelen tal van partijcreaturen om hun mooie plaats. Nochtans is het niet supergezond om lijsten te vullen met personen die al schatplichtig zijn aan de partij voor ze verkozen worden. Je zou toch denken dat de N-VA wat lessen getrokken had uit de nadagen van de Volksunie…)

Wat gaat Antwerpen aanvangen met het Leopolddok?

(Aan burgemeester Bart De Wever, nu Antwerpen het Delwaidedok een andere naam wil geven, omdat het genoemd is naar de katholieke oorlogsburgemeester die actief heeft meegewerkt aan de jodenvervolging. Nog dichter bij Antwerpen zelf ligt ondertussen het Leopolddok, dat genoemd is naar Leopold III – de Belgische vorst die koffie ging drinken in Hitlers Adelaarsnest. Als we dan toch gaan beginnen aan de Grote Historische Zuivering: waarom niet beginnen bij de grote collaborateurs?)

Welke partij heeft de Antwerpse excuses voor de jodenvervolging op de lange baan geschoven?

(Aan Claude Marinower (Open VLD), die zich nu opwerpt als grote verzoener die in het reine wil komen met het oorlogsverleden. Nochtans koos de jonge Marinower voor de Antwerpse liberalen toen dat nog het clubje was van Leo Delwaide junior. De ‘zoon van’ heeft elk academisch onderzoek naar de oorlogsdaden van zijn vader actief proberen te saboteren. De excuses van Patrick Janssens voor de rol van het Antwerpse stadsbestuur tijdens de bezetting waren uiteindelijk pas mogelijk nadat baron Delwaide het schepencollege verlaten had begin 2007.)

Waarom lezen we niets over de linkse Twitteraars die echte trollen bleken?

(Aan de journalisten die anders berichten over elke feministische scheet, maar nu niets brengen over het Franse schandaal rond een clubje bekende Twitteraars die een geheim groepje vormden om feministen online in de zeik te zetten. De ‘Ligue du LOL‘ coördineerde gerichte acties tegen mondige vrouwen en bestond uit prominente figuren uit het Franse mediawereldje. Maar: de Twitter-pestkoppen waren vooral progressieve dertigers die voor linkse kranten schrijven. En dat past natuurlijk niet in het narratiefje waarin alle Twitter-trollen rechts zijn…)

Betekent het gebruik van religieuze termen dat jullie het klimaat ook zelf beschouwen als een religie?

(Aan de volwassenen die vier kinderen (!) zo zot hebben gekregen om als ‘klimaatpelgrim’ (sic) een voettocht naar Brussel te maken. De klimaatbeweging gebruikt net dezelfde software als het christendom. Greta Thunberg is de mystieke profetes, Anuna De Wever is de Jeanne d’Arc die het land zal bevrijden. Er wordt gedreigd met een Apocalyps, maar we kunnen ons nog redden als we spijt betuigen voor onze zonden, ons leven in dienst stellen van het ware geloof en alle ketters op de brandstapel zetten.)

Hoeveel gaat dat groene grapje kosten?

(Aan iedereen die de klimaathype probeert te rekken, zonder ooit in te gaan op concrete cijfers. In Nederland heeft De Volkskrant – zusterkrant van De Morgen – nu toch een kostprijs geplakt op het klimaatbeleid: ‘zo’n 500 tot 700 miljard euro’. De Morgen kopieert zowat élke dag stukken uit De Volkskrant, maar deze opzienbarende inschatting werd natuurlijk níet overgenomen voor de Vlaamse lezer.)

Waarom wordt Anuna áltijd en Asia nóóit genoemd in dat lijstje met ‘rebelse meisjes’?

(Aan de mensen die graag een verhaaltje vertellen over ‘jonge vrouwen die in opstand komen’ en dan altijd hetzelfde lijstje maken: Greta Thunberg en Anuna De Wever (tegen grote bedrijven), Emma Gonzalez (tegen vrij wapenbezit in de VS), Ahed Tamimi (tegen de Israeli’s). Twee opmerkingen bij dat lijstje. Ten eerste zegt Anuna altijd dat ze zich helemaal ‘geen meisje voelt’ en niet in dat hokje geduwd wil worden (een statement dat altijd wordt bejubeld door haar bewonderaars). Ten tweede: waarom wordt Asia Bibi nooit genoemd in dat lijstje? Ze zit nog altijd vast in Pakistan.)

Wanneer verhuist het officiële standpunt van de krant terug naar blz. 2?

(Aan De Morgen, waar het officiële standpunt nu al een paar weken op blz. 8 prijkt. ‘Met de verhuis van het standpunt willen we het signaal geven dat feiten vooropstaan in de krant – en niet de eigen opinie’, zei Bart Eeckhout daarover. Klinkt mooi, maar sindsdien wordt blz. 2 van De Morgen ingevuld door … een wisselcolumn en het dagversje. Vorige week werd bladzijde 2 zo onder meer ingevuld door een pleidooi voor polyamorie, een uitlachgedichtje over Liesbeth Homans, een oproep om postkoloniale excuses aan te bieden en een studentikoze scheldtirade tegen Theo Francken. De feiten voorop? De eigen opinie minder voorop? Lach toch met iemand anders, De Morgen.)

Waarom zijn Rastapopoulos, Voldemort en Krimson allemaal mannen?

(Aan de jonge academici die aanklagen dat er te weinig vrouwelijke professoren zijn: ‘Waarom zijn professor Zonnebloem, Perkamentus en Barabas allemaal mannen’? Legitieme vraag, hoor, maar waarom zijn de grootste schurken in Kuifje, Harry Potter en Suske & Wiske óók allemaal mannen? Waarom zijn de meeste gedetineerden mannen? Waarom zijn de meeste vuilnismannen, nu ja, mannen? Als de positieve archetypes op de schop moeten, dan meteen ook de negatieve. Toch?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.