fbpx


Geen categorie
vergeten vragen

Vergeten vragen van de voorbije week (50)
Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld — en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel stemmen dankt Vlaams Belang aan het Minderhedenforum?

(Aan Landry Mawungu van het Minderhedenforum, die vindt dat allochtone verenigingen zoals het Minderhedenforum meer subsidies moeten krijgen na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang. Begrijpt Mawungu dan niet dat het gesubsidieerde slachtofferschap van clubjes zoals het Minderhedenforum kiezers recht in de armen van Vlaams Belang drijft? Moeten we nu echt nog meer belastinggeld spenderen om nog vaker te horen hoe racistisch Vlaanderen is?)

Wanneer liepen de transfers ooit van Wallonië naar Vlaanderen?

(Aan salonsocialist Marc Uyttendaele, die in Het Laatste Nieuws aan geschiedenisvervalsing doet: ‘Momenteel zijn de Franstaligen de ontvangers van de nationale solidariteit, maar besef goed dat het ooit anders is geweest.’ De ‘omgekeerde transfers’ zijn al lang als mythe ontmaskerd. De echtgenoot van Laurette Onkelinx moet zich maar eens verdiepen in het nauwgezet statistisch onderzoek van wijlen professor Juul Hannes, die reeds in 2007 bewees dat het Vlaams belastinggeld al sinds het ontstaan van België naar Wallonië stroomt.)

Wie zegt dat een Turk alleen kan genieten van Turkse muziek?

(Aan acteur Luc De Bruycker, alias Pierke Pierlala, die pleit voor meer apartheid tijdens de Gentse Feesten: ‘Het is een feit dat mensen van vreemde origine niet participeren aan de Gentse Feesten. Daarom pleit ik voor optredens van bijvoorbeeld Turkse, Poolse of Marokkaanse groepen in de volkswijken.’ Het is goed dat Pierke de realiteit benoemt: de Gentse Feesten zijn een hoofdzakelijk blanke bedoening. Maar ligt dat aan de programmering? Zou het niet eerder zo zijn dat veel moslims zo’n Vlaamse volksfeest een met alcohol overgoten bacchanaal vinden?)

Wie beschermt de alcoholdrinkende moslims?

(Aan de politici van Limburg, waar een Turks cultuur- en kunsthuis kort en klein geslagen werd. De uitbaters hebben wel een idee waar de daders gezocht moeten worden: ‘We weten dat niet iedereen binnen de Turkse gemeenschap voorstander is van onze vereniging. Turkse mensen die een glas wijn willen drinken, dat moet volgens ons kunnen.’ Groot nieuws was het niet. Stel je even voor dat de aanwijzingen in de richting van blank extreem-rechts wezen. Of dat een orthodox-islamitische vereniging op dezelfde manier overvallen was.)

Hoeveel editorialen passen er in het kraam van Groen?

(Aan Liesbeth Van Impe, die collega-journalist Wouter Verschelden verwijt dat één van zijn verkiezingsanalyses N-VA wel erg goed uitkomt: ‘Als N-VA het strategisch perfecte stuk zou willen bestellen, dan had het er ongeveer als dat stuk van Newsmonkey uitgezien. Je kan je afvragen of journalisten zich daartoe moeten lenen.’ Nu is het waar dat de analyse in kwestie N-VA wel érg goed uitkomt. Maar mensenlief, wat een hypocrisie. Onze kranten staan ból van ‘analyses’ die bepaalde partijen wel érg goed uitkomen. Journalisten bekritiseren elkaar haast nooit, behalve dan als er eentje eens te vriendelijk is voor N-VA.)

Waar blijven die tuchtmaatregelen tegen de Twitter-trol? 

(Aan de UGent, die niet optreedt tegen Sebastiaan Van Severen – de drijvende kracht achter een tot voor kort anoniem twitter-account dat leden van ‘Schild & Vrienden’ aan de schandpaal nagelde. Volgens professor internetrecht Patrick Van Eecke (UAntwerpen) heeft Van Severen zich mogelijk schuldig gemaakt aan privacyinbreuken, maar de UGent én de meeste media haasten zich om hem helemaal uit de wind te zetten. Zoveel heisa er is om rechtse twitter-trollen, zoveel sympathie en steun is er voor de linkse trollen.)

Wat is er zo bizar aan een francofiele flamingant?

(Aan succesauteur Bart Van Loo, die in een interview vertelt over een aangenaam gesprek met Peter De Roover (N-VA): ‘Opmerkelijk genoeg zijn er onder de Vlaams-Nationalisten veel francofielen.’ Humo-journalist Danny Ilegems had Van Loo net gevraagd of hij met zijn boeken over Franse literatuur, Franse chansons en Napoleon geen kritiek oogstte in ‘Vlaams-Nationalistische hoek‘. Interviewer en geïnterviewde geven zo pijnlijk blijk van hun vooroordelen. Alsof een nationalist geen liefde zou kunnen koesteren voor een ándere natie of taal.)

Hoeveel onderzoekers zijn lid van de Paviagroep?

(Aan professor Stefaan Walgrave, die de politieke tweedeling van België zoveel mogelijk relativeert. Het is opvallend hoeveel ‘neutrale’ waarnemers zich geroepen voelen om uit te leggen dat deze dubbeldemocratie helemaal niet zo gespleten is als de verkiezingsuitslagen laten zien. Het is even opvallen dat nooit eens wordt vermeld dat professoren zoals Walgrave – maar denk hier ook aan de alomtegenwoordige Dave Sinardet — lid zijn van de Belgicistische Paviagroep.)

Sinds wanneer is een ‘politieke’ Raad van Bestuur een probleem?

(Aan de journalisten die beginnen zweten nu N-VA en Vlaams Belang de helft van alle zitjes in de Raad van Bestuur van de VRT in handen krijgen. Toch vreemd: een gepolitiseerde raad van bestuur leidt anders nooit tot lange krantenartikels. Iedereen begreep tot voor kort dat belastinggeld gepaard gaat met democratische afspiegeling. Tot de kiezer de balans herschikt in het voordeel van de Vlaamse rechterzijde.)

Wie bepaalt de grenzen van het ethische debat?

(Aan de bloedhonden die zich hebben gestort op Dominiek Sneppe-Spinnewyn (Vlaams Belang): het onervaren Kamerlid dat niet gelooft in homohuwelijk of homo-adoptie. De elitaire consensus is nergens zo verstikkend als in ethische kwesties: het is simpelweg niet meer toegelaten om inzake holebi-kwesties, transgenderthema’s, euthanasie-vragen of abortusdilemma’s af te wijken van de norm uitgezet door links-liberaal België. Tenzij je moslim bent, natuurlijk: dan wordt de mantel der liefde wel weer bovengehaald.)

Hoe kan je spijbelen als je niet meer onder de schoolplicht valt?

(Aan Greta Thunberg, die de publiciteit zocht met de mededeling dat ze een volledig jaar lang gaat spijbelen. In Zweden geldt de schoolplicht echter maar tot 16 jaar — een leeftijd die het ‘klimaatmeisje’ nu wel bereikt heeft. Greta spijbelt dus niet meer: ze is gewoon werkloos.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.