fbpx


Actualiteit, Communautair, Cultuur, Vlaamse Beweging
Raf Praet

‘Ik wil van VOS het geheugen en geweten van Vlaanderen maken’

Nieuwe directeur VOS ambieert digitaal Museum voor Vlaanderen


Na zeventien jaar neemt VOS Vlaamse Vredesbeweging, opgericht in 1919 als verbond van Vlaamse Oudstrijders, officieel afscheid van directeur Guy Leemans. Hij vertrekt naar de vzw Vlaanderen-Europa, de organisatie achter Vlaanderen Feest op 11 juli. Als hoofdredacteur van het tijdschrift De Vos zal hij wel nog betrokken blijven bij VOS.

Leemans wordt vanaf september vervangen door Raf Praet, die in november 28 wordt, en daarmee zet VOS in op een serieuze verjonging. Praet, die ook op Doorbraak publiceert, is geen onbekende voor het Verbond VOS, die hem omschrijft als ‘een jongeman die zich als een vis in het water beweegt binnen de Vlaamse beweging’. Praet engageerde zich al van jongs af aan als vrijwilliger in de Vlaamse beweging en sinds 2015 zetelt hij in de Algemene Vergadering van VOS. Hij droeg ook meer dan zijn steentje bij tot het herdenkingstraject Heldenhulde. Als doctorandus in de Geschiedenis schreef hij overigens mee aan het boek Alleen in u – o koning – geloven wij nog, uitgegeven bij Perystile, de uitgeverij van het ADVN.

VOS Vlaamse Vredesbeweging ijvert voor zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen en volkeren ter ontplooiing van mensen en groepen om zo bij te dragen tot een vredevolle samenleving. Ze streeft naar Vlaams zelfbestuur in Europa en in wereldverband, waarin de vredescultuur onszelf en anderen vanuit een pluralistische levenshouding tot samenwerking inspireert — een opdracht die in de lijn ligt van de authentieke boodschap van de Frontbeweging ‘Nooit meer Oorlog’ – ‘Godsvrede’ – ‘Zelfbestuur’.

Via een open vacature kon Praet het bestuur overtuigen om deze visie vorm te geven. ‘Raf gaf niet alleen blijk van een grote theoretische bagage, maar ook van een organisatorische geest’, vertelt algemeen voorzitter Ivo Coninx. Praet voelde zich aangesproken in het ambitieuze project van VOS. ‘VOS heeft een zeer transparante werking en liet met haar vernieuwingstraject zien dat het menens is om een toonaangevende vereniging te worden. Mijn sollicitatie is ook een uitvloeisel van mijn vorige baan als doctoraatsstudent aan de departementen Oude Geschiedenis van de Universiteit Gent en de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn nieuw engagement bij VOS stelt mij in staat om verder te blijven werken op de geschiedenis van de Vlaamse beweging, gekoppeld aan het sociaal engagement om de waarden van onze voorvaders door te geven en uit te dragen naar een volgende generatie.’

Praet gelooft sterk in het unieke profiel van VOS. ‘Binnen de Vlaamse beweging is ze erfgenaam van het IJzertestament en de kernwaarden van de Vlaamse beweging: nooit meer oorlog, godsvrede en zelfbestuur. Deze waarden blijven brandend actueel in Vlaanderen, Europa en de rest van de wereld. Niet alleen een soeverein Vlaanderen, dat in haar waarden gelooft, maar ook een sterke roep voor vrede is belangrijk in deze tijden van instabiliteit, intellectuele twijfel en relativisme.’

Doorbraak: welke richting wil u op met VOS?

‘Samen met het bestuur wil ik van VOS het geheugen en geweten van Vlaanderen maken. Laat me even verduidelijken wat ik hiermee precies bedoel. Geheugen: het is mijn ambitie om met VOS de geschiedenis en de erfenis van de Vlaamse beweging en Vlaanderen in het algemeen uit te dragen naar een breed publiek. Hierbij passen de traditionele wegen van brochures, educatieve pakketten en publicaties maar vooral ook de moderne communicatie-instrumenten. Het berichtbereik van de Facebookpagina Bloemen voor Helden, met tienduizenden views op piekmomenten, toont dat de digitale weg de richting is van de toekomst. We willen daarom onder andere een digitale voorloper maken van een Museum voor Vlaanderen. Geweten: meer dan ooit is vrede een onmisbare waarde. VOS moet daarom toonaangevend worden rond specifieke vredesthema’s in Vlaanderen. We moeten op specifieke thema’s werken, want vrede als algemeen gegeven is te abstract als wervend uithangbord. Enkele mogelijke voorbeelden wat externe vrede betreft: Syrië en het Midden-Oosten, Rusland en de Zwarte zee, Amerika en haar twijfel tussen imperialisme en isolationisme, de spanning rond de maritieme ambities van China, de groeispurten en -pijnen van Afrika … Wat interne vrede betreft: communautaire vrede en het verdampen van België, radicalisering, de veiligheid van vrouwen in Europese grootsteden, het gezin als basis voor stabiliteit en vrede …’

U schaart zich ook achter de nieuwe jongerenafdelingen. Wat brengen zij bij?

‘VOS is aan verjonging toe. Het oprichten van jongerenafdelingen past binnen het versterken en verjongen van lokale werkingen. Bij de oprichtingen in Gent en Leuven ervoer ik een hernieuwde interesse in VOS en zijn tijdloze waarden, en dat is een positief signaal. De Gentse afdeling wil bijvoorbeeld meteen een heuse lezingenreeks organiseren. Het zijn gedreven, enthousiaste jonge snaken met visie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij, met de nodige samenwerking met andere verenigingen, de tijdloze waarden van VOS kunnen uitdragen over de jeugd, alvorens zij instromen in lokale werkingen.’

Ten slotte: met uw jonge leeftijd is uw aanstelling opvallend. Hoe kijkt u daar zelf naar? 

‘Over het leeftijdsverschil heb ik niet veel nagedacht en dat is een teken dat dat ook niet zozeer speelt. Bij VOS kijken we vooral naar competentie en engagement in de plaats van leeftijd. Mijn directeurschap zie ik als een zaak van veel en goed luisteren, en verbindend en doelgericht te werken.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.