JavaScript is required for this website to work.

Gezamenlijke visie op een ander Europa

Verklaring van Parijs

Matthias Storme7/10/2017Leestijd 2 minuten
Een visie op een nieuw Europa van Europese intellectuelen.

Een visie op een nieuw Europa van Europese intellectuelen.

foto © Reporters

Een groep intellectuelen uit verschillende delen van Europa stelt Verklaring van Parijs op als nieuwe visie op de toekomst van Europa

Op Doorbraak kan u vandaag de Verklaring van Parijs lezen. Een collectief van intellectuelen uit verschillende delen van Europa stelde die verklaring op als een gezamenlijke visie op de toekomst van Europa.

Crisis

Dat Europa in crisis is, is een dagelijkse uitroep geworden. Bovendien zijn er vele aspecten van de Europese samenlevingen waarbij men over een crisis kan spreken. Natuurlijk zijn door intellectuelen, politici, mediamensen en andere personen ook al vele analyses gemaakt over de oorzaken daarvan en werden vaak ook positieve voorstellen gedaan.

Individuele auteurs hebben soms ook visies ontwikkeld die het dagdagelijkse en het louter politieke overstijgen, en gebaseerd zijn op analyses van onze Europese beschaving en cultuur. De auteurs van de Verklaring van Parijs zijn echter van oordeel dat er nood is aan een collectief werkstuk, waarbij de ervaringen en visies van intellectuelen uit verschillende delen van Europa in dialoog worden gebracht en samengevat in een gezamenlijke visie op de toekomst van Europa.

Visie

Die visie betreft niet op de eerste plaats de politieke en institutionele vraagstukken, maar de beginselen waarop de Europese beschaving en cultuur is gegrondvest en moet zijn gegrond. Natuurlijk houdt dat ook een kritiek in op wat er fout loopt, maar die kritiek probeert vooral de grondslagen van een vals Europa of idee van Europa bloot te leggen om daar een positief alternatief tegenover te stellen. De auteurs van de Verklaring van Parijs, uit acht verschillende landen van Europa, hebben een echt ‘colloquium’ met en onder elkaar gevoerd gedurende twee dagen om samen die visie uit te schrijven voor een Europa waarin ze wel kunnen geloven. U vindt (hier) dan ook de ‘Verklaring van Parijs’, die wordt opengesteld voor mede-ondertekening en ondersteuning door anderen dan de auteurs. De Verklaring wordt in een hele reeks talen gepubliceerd op http://www.thetrueeurope.eu en de bedoeling is om de bijkomende ondertekenaars te vermelden bij de versie in hun taal.

In Vlaanderen wordt de Verklaring van Parijs gepubliceerd door Doorbraak.be.

Categorieën

Matthias Storme liep school aan het Sint-Barbaracollege in Gent (Grieks-Latijnse) en studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen, Leuven, Yale, Hamburg en Bologna. Als student was hij actief in o.a. het KVHV, nadien in onder meer het VVA en ANV en voorzitter van het Overkegcenrum van Vlaamse verenigingen (1996-2000). Professioneel is hij hoofdzakelijk hoogleraar rechten aan de KU Leuven en daarnaast advocaat in Gent. Hij publiceert in Doorbraak sedert begin 1999.

Commentaren en reacties