Europa
Verklaring van Parijs

Gezamenlijke visie op een ander Europa

Verklaring van Parijs

Op Doorbraak kan u vandaag de Verklaring van Parijs lezen. Een collectief van intellectuelen uit verschillende delen van Europa stelde die verklaring op als een gezamenlijke visie op de toekomst van Europa.

Crisis

Dat Europa in crisis is, is een dagelijkse uitroep geworden. Bovendien zijn er vele aspecten van de Europese samenlevingen waarbij men over een crisis kan spreken. Natuurlijk zijn door intellectuelen, politici, mediamensen en andere personen ook al vele analyses gemaakt over de oorzaken daarvan en werden vaak ook positieve voorstellen gedaan.

Individuele auteurs hebben soms ook visies ontwikkeld die het dagdagelijkse en het louter politieke overstijgen, en gebaseerd zijn op analyses van onze Europese beschaving en cultuur. De auteurs van de Verklaring van Parijs zijn echter van oordeel dat er nood is aan een collectief werkstuk, waarbij de ervaringen en visies van intellectuelen uit verschillende delen van Europa in dialoog worden gebracht en samengevat in een gezamenlijke visie op de toekomst van Europa.

Visie

Die visie betreft niet op de eerste plaats de politieke en institutionele vraagstukken, maar de beginselen waarop de Europese beschaving en cultuur is gegrondvest en moet zijn gegrond. Natuurlijk houdt dat ook een kritiek in op wat er fout loopt, maar die kritiek probeert vooral de grondslagen van een vals Europa of idee van Europa bloot te leggen om daar een positief alternatief tegenover te stellen. De auteurs van de Verklaring van Parijs, uit acht verschillende landen van Europa, hebben een echt ‘colloquium’ met en onder elkaar gevoerd gedurende twee dagen om samen die visie uit te schrijven voor een Europa waarin ze wel kunnen geloven. U vindt (hier) dan ook de ‘Verklaring van Parijs’, die wordt opengesteld voor mede-ondertekening en ondersteuning door anderen dan de auteurs. De Verklaring wordt in een hele reeks talen gepubliceerd op http://www.thetrueeurope.eu en de bedoeling is om de bijkomende ondertekenaars te vermelden bij de versie in hun taal.

In Vlaanderen wordt de Verklaring van Parijs gepubliceerd door Doorbraak.be.

Matthias Storme

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Matthias Storme?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans