Actualiteit, Economie
vakbond

‘Verplicht lid zijn van vakbond om als havenarbeider te mogen werken, kan niet’

‘Tot op vandaag is het blijkbaar de regel dat je lid moet zijn van een van de erkende vakbonden om als havenarbeider aan de slag te gaan’, schrijven N-VA-Kamerleden Wim Van der Donckt en Johan Klaps. Dit verplicht lidmaatschap is nochtans in strijd met de zogenaamde negatieve verenigingsvrijheid. Die vrijheid behelst dat je geen lid hoeft te zijn van een vakbond om een bepaalde job uit te oefenen. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevestigde begin september op een schriftelijke vraag van Van der Donckt dat lidmaatschap van een vakbond geen noodzakelijke voorwaarde kan/mag zijn om havenarbeider te worden. Dat was overigens een van de opvallendste wijzigingen aan de in 2015 hervormde wet-Major die de havenarbeid regelt.

Omdat de Antwerpse havenorganisatie Cepa nadien toch nog verwees naar een vakbondslidmaatschap als voorwaarde om als havenarbeider te worden erkend, vroeg N-VA-er Van der Donckt opnieuw duidelijkheid aan minister Peeters over deze absurde voorwaarde. ‘Het kan toch niet zijn dat het uitoefenen van een bepaalde job afhankelijk is van een volslagen achterhaalde voorwaarde van lidmaatschap van een vakbond’, vindt Van der Donckt.

Druk van de vakbonden

Minister Peeters bevestigde daarom opnieuw dat een verplicht lidmaatschap strijdig is met allerlei nationale en internationale normen. Cepa bleek zelf al actie te hebben ondernomen. ‘Kandidaat-havenarbeiders krijgen wel nog ter info de gegevens van de vakbonden en van Cepa zelf, zodat zij in alle vrijheid kunnen beslissen of zij al dan niet gebruik willen maken van de aangeboden diensten’, antwoordde Peeters.

‘Hopelijk verandert er nu ook effectief iets de praktijk, maar ik vermoed dat momenteel de weg van de vakbonden jammer genoeg nog noodzakelijk is’, zegt Van der Donckt. ‘De vakbonden hoeven zich niet te moeien met de voorwaarden om aan havenarbeid te doen. Dat moet op een onafhankelijke manier gebeuren. Wie voor alle testen slaagt moet evenveel kans hebben.’  Op de werkvloer geldt intussen wel nog de druk van de vakbonden. ‘We zullen de regels in ieder geval blijven opvolgen,’ besluit Van der Donckt.

Jobs

‘Het moeizaam bereikte compromis over hervorming van de wet-Major moet uiteraard volledig uitgevoerd worden’, reageert ook Johan Klaps, die dit dossier op de voet volgt. Hij hoopt dat de hervorming van de wet-Major volledig zal worden uitgevoerd. ‘Anders zal Europa de ingebrekestellingprocedure heropenen en dan zijn we terug bij af.’

Ook e-commerce en logistiek moet uit de wet-Major verdwijnen’, vindt Klaps. ‘Deze zijn duidelijk geen havenarbeid en dienen dan ook niet zo behandeld te worden. Het is niet aan de vakbonden om te bepalen wat havenarbeid is en wat niet. Dit geeft bovendien rechtsonzekerheid en onduidelijkheid naar de bedrijven toe. De loonkost bepalen voor e-commerce- en logistieke bedrijven is nu afhankelijk van de ligging in plaats van de aard van het werk. Binnen de havengrenzen zijn de arbeiders plots havenarbeiders en kosten ze 25 procent meer, ook al doen ze hetzelfde werk als een arbeider buiten de havengrenzen. Het spreekt dus voor zich dat buitenlandse spelers niet snel geneigd zijn zich onder deze voorwaarden en met deze onduidelijkheden in de haven van Antwerpen te vestigen. Als we het hen moeilijk blijven maken, zullen ze uitwijken naar Rotterdam of Hamburg. De bijbehorende jobs kunnen we dan ook vergeten’, vreest Klaps.

 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans