fbpx


Buitenland, Cultuur

Verzamelde gedichten van Maurice Maeterlinck vertaald in Nederlands
Tijdens zijn leven publiceerdeMaurice Maeterlinck amper twee dichtbundels: ‘Serres Chaudes’ uit 1889 en ‘Quinze Chansons’ uit 1896. Toch zou hij poëzie blijven schrijven tot kort voor zijn dood.

Maeterlincks integrale verzencorpus werd vertaald door Joris De Zutter, conservator van het Kabinet Maurice Maeterlinck. Hoe beperkt Maeterlincks poëtische productie ook moge zijn, volgens specialisten is zijn poëzie is van een uitzonderlijk belang. De verzamelde gedichten overspannen de hele schrijverscarrière van de Nobelprijswinnaar uit Gent en laten in een gebald bestek zien hoe veelzijdig Maeterlincks talent was en hoe versatiel zijn verbeelding.

Zeventig gedichten
In 1965 slaagde Joseph Hanse, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, erin alle gedichten van de Nobelprijswinnaar te traceren. In zijn ‘Maurice Maeterlinck. Poésies complètes‘ staat de bescheiden oogst van zijn zoekwerk, in totaal zeventig gedichten.
Hanse groepeerde Maeterlincks resterende verzen in twee series, waarvoor hij zelf een titel bedacht: ‘Neuf Chansons de la Trentaine’, gedichten van toen Maeterlinck dertig jaar en meer was en die nog nauw aansluiten bij zijn eerdere ‘Quinze Chansons’ en ‘Treize Chansons de l’Age Mûr’, gedichten uit zijn latere levensjaren.
De bijna onvindbaarheid van Maeterlincks verzen van na 1896 was er tot dan toe oorzaak van geweest dat een integrale uitgave van zijn dichtwerk nooit was verschenen en dat bijgevolg ook van een vertaling van zijn verzamelde poëzie geen sprake kon zijn.

Tegenover de immense literaire productie van de Gentse Nobelprijswinnaar vormen zeventig gedichten een minuscule, maar lang niet te verwaarlozen hoeveelheid. Vooral zijn eerste bundels, ‘Serres Chaudes’ en ‘Quinze Chansons’ zijn absolute toppers in de symbolistische literatuur, maar ook de latere poëzie draagt onmiskenbaar de signatuur van een uitzonderlijk schrijver.

Metrische verzen
Op zes gedichten in ‘Serres Chaudes’ na, die in vrije verzen zijn geschreven of eerder in een soort poëtisch proza, hanteerde Maeterlinck voor zijn poëzie de klassieke structuren, die in de Franse poëzie gangbaar waren.
Hij koos in meerderheid voor octosyllabische verzen in een jambisch metrum, verzen van acht lettergrepen, met een accent op de tweede, vierde, zesde en achtste lettergreep. Daarnaast hanteerde hij ook andere versstructuren. De vertaler heeft in zijn vertaling diezelfde versvormen gehanteerd en dezelfde strakke wetmatigheden van de metrische versbouw ook in het Nederlands overgenomen. Daarmee werden bij wijze van spreken Maeterlincks poëtische ideeën in een Nederlandse versie ondergebracht in een ‘behuizing’ die identiek is aan die van het origineel.

Na ‘Bulles Bleues’, dat André Capiteyn eerder vertaalde, presenteren de uitgeverij Lannoo en de Stad Gent nu in het kader van het Gentse Maeterlinckjaar 2011-2012 de eerste vertaling in het Nederlands van Maurice Maeterlincks integrale poëzie.

Praktisch
Stad Gent en Uitgeverij Lannoo
Maeterlinck
Verzamelde Gedichten
ISBN 9 789401 4011760
Hardcover – 178 pagina’s
Prijs: 20 euro

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.