fbpx


Buitenland

Vijftien stellingen over de oorlog in Oekraïne
In mijn laatste boek 'De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)' (ACCO 2011) publiceerde ik 40 stellingen. In het licht van de huidige gebeurtenissen, heb ik 15 nieuwe stellingen uitgewerkt. 1. De Koude Oorlog werd nooit beëindigd. Hij begon in 1917 en duurt nog steeds voort. Er zijn wel verschillende fases geweest, maar 1991 was beslist niet het einde. Zowel in de Verenigde Staten als in de Russische Federatie blijven hogere militairen, industriëlen en politici, kortom leden van het militair-industrieel…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In mijn laatste boek ‘De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)’ (ACCO 2011) publiceerde ik 40 stellingen. In het licht van de huidige gebeurtenissen, heb ik 15 nieuwe stellingen uitgewerkt.

1. De Koude Oorlog werd nooit beëindigd. Hij begon in 1917 en duurt nog steeds voort. Er zijn wel verschillende fases geweest, maar 1991 was beslist niet het einde. Zowel in de Verenigde Staten als in de Russische Federatie blijven hogere militairen, industriëlen en politici, kortom leden van het militair-industrieel complex, elkaar vrezen en haten. Als concurrerende imperialisten willen ze de tegenstander zo veel mogelijk uitschakelen of in het nauw drijven. De Amerikanen doen dat in naam van de democratie, de Russen in naam van wettige zelfverdediging.

2. Omdat wederzijdse paranoia een grote rol speelt in het tegenwoordige conflict, hadden ouderwetse wederzijdse wapenbeheersingsakkoorden deze oorlog kunnen vermijden. Vooral het door Trump in 2019 eenzijdig opgezegde INF-akkoord is essentieel. Dit verbood middellangeafstandsraketten. Poetin vreest dat nu vanuit Polen en Roemenië Amerikaanse kernraketten op Rusland kunnen worden afgeschoten.

3. Het is geen fabel dat de Amerikanen destijds aan Gorbatsjov beloofden de NAVO niet naar Oost-Europa uit te breiden. Om de voormalige communistische Europese landen in hun invloedssfeer te krijgen deden ze het de afgelopen decennia toch, tot grote woede van Rusland.

4. De nogal impulsieve aanval van Poetin op Oekraïne, zonder enige twijfel een misdadige dwaasheid, steunt op opgekropte woede als gevolg van – al dan niet – vermeende vernederingen van Rusland en dus van Poetin. Het lidmaatschap van de EU en de NAVO werd Rusland geweigerd. Ondanks Poetins protesten schoof de NAVO alsmaar dichter op naar de Russische grenzen. Rusland werd na de aanhechting van de Krim in 2014 uit de Groep van de Acht meest geïndustrialiseerde landen gezet en ook gesanctioneerd. Een vernedering voor Poetin die als hypernationalist niet kon begrijpen dat de Krim niet bij Rusland mocht behoren. Hij denkt ook aan zijn plaats in de geschiedenis van Rusland. Hij wil op het niveau van Peter de Grote herdacht worden.

5. Oekraïne lid laten worden van de NAVO wordt door Poetin als een agressie gezien. Zijn ‘speciale militaire operatie’ beschouwt hij als een daad van wettige zelfverdediging. Dit is onbegrijpelijk voor het Westen dat het van zijn kant over een misdadige agressie van Poetin heeft.

6. Er wordt vergeten dat de nodeloze oorlog in Oekraïne voor Poetin ook een cultuurstrijd in de zin van Huntington is. Hij vecht ter verdediging en verspreiding van de Russische taal en cultuur en van de door de patriarch van Moskou geleide Orthodoxie.

7. Onafhankelijke militaire commentatoren beweren dat noch de Russen, noch de Oekraïners de oorlog kunnen winnen. We zitten in een patstelling. Oekraïne is helemaal afhankelijk van vooral Amerikaanse wapenleveringen. De Russische mogelijke overwinning hangt af van de mate waarin niet-etnische Russen tot de legerdienst kunnen verleid worden. In feite gaat het om een Russisch-Amerikaanse oorlog die in Oekraïne wordt uitgevochten door Oekraïense soldaten tegen steeds meer niet-etnische Russen.

8. De Amerikanen verwachten veel profijt uit hun ‘ideale proxy-oorlog’ te halen zonder Amerikaanse slachtoffers te moeten betreuren. Niet alleen wordt hun nieuwste wapentuig getest tegen de reële vijand, ook wordt er enorme publiciteit voor hun wapenindustrie gemaakt. Welk leger wil niet over de onfeilbare Himarsraketten en handige Amerikaanse antitank Javelins beschikken? Ook wordt hun voornaamste doelstelling – Rusland militair en economisch te verzwakken en vernederen – feilloos gerealiseerd. Zij zullen dus niet meteen de strijd willen staken. De liefde voor het democratische (?) Oekraïne komt niet op de eerste plaats.

9. De politieke winst voor de Amerikanen is al binnen. Zeer snel raakten de NAVO-landen het eens om eendrachtig op te treden en de Russen met alle mogelijke middelen te bestrijden, waaronder ook economische sancties. Hoewel de fondsen overal ontbreken, beloofden alle leden hun wapenarsenaal aanzienlijk uit te breiden. Zweden en Finland wilden zonder nadenken lid van de NAVO worden. Amerikaanse troepen komen zich in Oost-Europa vestigen. In Polen komt een NAVO-hoofdkwartier. Europese NAVO-landen en Canada zullen in de komende jaren wel 350 miljard euro meer uitgeven aan bewapening. De Amerikanen doen er op hun 800 miljard nog eens 50 miljard bovenop. Terwijl de Russen thans het met 65 miljard moeten stellen. Die beslissingen werden genomen in een hysterische oorlogssfeer.

10. Adieu Europees leger en Europese buitenlandse politiek. De Verenigde Staten nemen nu opnieuw het roer over. Niemand bekommert zich om de te verwachten Russische reactie. Poetin is voldoende vatbaar voor paranoia om in die NAVO-troepenversterkingen een naderende aanval van de NAVO te zien: een ideale situatie voor een eindeloze wapenwedloop, zo niet een regelrechte oorlog. Alleen wederzijdse ontwapening kan tot vrede leiden.

11. Duitsland was de sterke ruggengraat van Europa. Onder de kanseliers Gerhard Schröder en Angela Merkel werd het een machtige industriële staat. Duitsland steunde op invoer van goedkope energie en grondstoffen uit Rusland en het eigen Duitse technisch wetenschappelijk vernuft. Duitsland exporteerde naar alle landen van de wereld maar vooral naar Rusland en ook China. Eind 2021 werd Angela Merkel bij haar afscheid door vriend en vijand de hemel in geprezen omwille van haar zeldzaam staatsmanschap.

Door de zelf meebepaalde sancties is Duitsland nu grotendeels afgesloten van de Russische energie en verkeert het land daarom in grote verwarring. Overal hoor je dat Duitsland in eigen voet heeft geschoten. De Verenigde Staten verheugen zich om de gebroken as Duitsland-Rusland en beschouwen dit als een grote overwinning.

12. Over extra bewapening en sancties is niet goed nagedacht door de Europese leiders die niet altijd onafhankelijke persoonlijkheden zijn maar veeleer welwillende meelopers. Waarom al die militaire versterkingen nu uit de ervaring blijkt dat het Russisch leger zeer ondermaats presteert? De slagkracht van de Russen werd in de meest gevaarlijke jaren van de Koude Oorlog door de NAVO ook stelselmatig overdreven. Zoals nu blijkt, kan alleen al het Turkse leger eventueel in samenwerking met het Poolse, Rusland gemakkelijk verslaan, zeker als desgevallend Britse, Franse en Amerikaanse troepen te hulp zouden snellen.

13. De verhoging van de militaire uitgaven gebeurt lineair en ondoordacht. Het lijkt alsof men zich voorbereidt op een Russische verovering van Europa. Dat is toch onwaarschijnlijk. Ook in de zwaarste jaren van de Koude Oorlog hebben de Russen nooit die onrealistische doelstelling gehad. Of wordt al gedacht aan een oorlog tegen China waar bepaalde Amerikaanse politici en wapenfabrikanten van dromen?

14. Om welke vijand te bestrijden moet België zijn defensiebudget met 5 miljard (bijna een verdubbeling) laten stijgen? Om nog meer Amerikaanse F35 vliegtuigen te kopen? Die zijn zo gesofistikeerd (met al verouderde technologie) dat er bijna altijd wel iets aan hapert, maar ze kunnen wel met atoombommen bombarderen. Of moeten we ons stiekem voorbereiden op de titanenstrijd die iedereen verwacht: het Westen tegen China-Rusland? Niemand van onze nu ongemeen strijdvaardige leiders doet een poging om deze Apocalyps te vermijden. Wel integendeel!

15. Ook wat de sancties tegen Rusland betreft, ontgoochelen onze leiders. We zijn er zelf de eerste slachtoffers van. Daarnaast ontkende Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, onder invloed van president Macron, de voortwoekerende inflatie en kwam zij veel te laat met onvoldoende maatregelen. Dit gebeurde om de zuiderse landen te vrijwaren van een bankroet. Het ontredderde Duitsland, dat het grootste deel van de rekening gepresenteerd zal krijgen, was niet in staat adequaat te reageren.

Yvan Vanden Berghe