fbpx


Binnenland

Vlaamse Rand ‘verbrusselt’ verder

Cijfers Kind & Gezin bevestigen tendensKind en Gezin gaf voor het eerst in drie jaar de gegevens over de thuissituatie bij nieuwe geboortes nog eens vrij. Vlaams Belang drong al een tijdje aan op actuele cijfers en maakte een vergelijking met de oude gegevens voor Halle-Vilvoorde (2004 tot 2009).

De data wijzen op een verdere internationalisering en ontnederlandsing van de hele Vlaamse Rand. Iets meer dan de helft van de kindjes die vorig jaar werden aangemeld in een crèche heeft een Nederlandstalige moeder (51,5 procent). In 2004 was dat nog meer dan 58 procent. Het aantal Franstalige moeders steeg in dezelfde periode van 25 tot bijna 28 procent. De groep anderstaligen groeide nog iets sneller (van 16 tot meer dan 20 procent).

Senator Bart Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen trekt al langer aan de alarmbel wegens de ‘ontnederlandsing’ van de Vlaamse Rand rond Brussel. Volgens Laeremans zet die trend zich sinds 2010 opnieuw fors door en neemt het aandeel moeders geboren in België jaarlijks met één procent af (van 78,9 tot 69,4 procent).

Internationalisering

Wat de nationaliteiten betreft gaat het aantal Belgische moeders achteruit. Ook bij andere Westerse landen is er een kleine daling. De groep moeders uit Noord-Afrika en Turkije is nu de grootste minderheid met 8,4 procent (bijna een verdubbeling in vergelijking met 2004). Ook het aantal geboortes bij moeders uit zwart Afrika verdubbelde van iets meer dan 3 naar bijna 6 procent. De grootste stijging komt bij de voormalige Oostbloklanden, met een verdrievoudiging tot bijna 7 procent.

Onderling zijn er aanzienlijke verschillen tussen de diverse gemeenten. In de faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem en Linkebeek is het aantal aangemelde kinderen met een Nederlandstalige moeder inmiddels gezakt tot 3 à 6 procent (in 2004 was dat nog zo’n 13 procent). Franstalige gezinnen blijven ruim de grootste groep, maar verliezen in de meeste faciliteitengemeenten aan belang. In Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn voornamelijk het Engels en Duits stevig vertegenwoordigd, in Wemmel werden Turks en Arabisch stilaan belangrijke talen (meer dan 8 procent), in Drogenbos geldt dat voor Pools en Roemeens (10 procent).

Ook de andere gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien de gezinnen internationaliseren. In Machelen, Vilvoorde en Zaventem heeft slechts de helft van de moeders de Belgische nationaliteit. In 2004 was dat nog meer dan 60 procent. Slechts 30 procent is Nederlandstalig. De groei zit niet bij de Franstaligen, maar bij anderstaligen: vooral mensen afkomstig uit Noord-Afrika en Turkije.

Gemeenten zoals Grimbergen, Asse, Dilbeek en Halle zien het Frans wel groeien. In Beersel is het aandeel Nederlandstaligen stabiel. Hoeilaart ziet zelfs een stijging van het aandeel Nederlandstaligen. Frans en Engels gaan er achteruit, Oost- en Zuid-Europese talen groeien. Verder weg van Brussel neemt het aantal Frans- en anderstaligen minder snel toe. In de Pajotse gemeenten Galmaarden en Pepingen komt 90 procent van de kinderen ter wereld in een Nederlandstalig gezin.

‘Vlaamse regering schiet te kort’

Laeremans: ‘In een groot gedeelte van Halle-Vilvoorde wordt de situatie bijzonder kritiek. In deze gemeenten moet hoogdringend een fors en doordacht woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. Een Vlaams woonbeleid is een pure noodzaak indien we op lange termijn als gemeenschap willen overleven in onze streek. De Vlaamse regering schiet er te kort en moet dringend meer ondernemen’, besluit hij.

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois (N-VA) riep begin 2012 nog op om na de gemeenteraadsverkiezingen een schepen van Vlaamse Aangelegenheden aan te stellen en om zo het voorbeeld te nemen van de gemeentebesturen die dit alreeds deden. Daarbij wees hij op de toenemende ontnederlandsing.

Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) drong na de nieuwe functie in Aalst van schepen van Vlaamse Zaken aan op een ruimere bevoegdheid. ‘Welke burgemeester in Vlaams-Brabant heeft de moed om een schepen van Brusselse Aangelegenheden en Internationalisering aan te stellen?’, poneerde ze in een opiniestuk in De Morgen.

Huisje, thuisje, kindje in de Rand

De vreemdelingen vestigen zich vooral via verhuisbewegingen binnen België in de Vlaamse Rand. De helft van de immigranten komt uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Taalsocioloog Rudi Janssens (VUB): ‘Veel mensen van buitenlandse afkomst die zich eerst in Brussel vestigen, willen graag een huis met een tuin zodra ze samenwonen of aan kinderen beginnen. Vermits het woningaanbod in Brussel beperkt is, komen ze in de Rand terecht.’ Volgens Janssens bestaan dergelijke verplaatsingen tussen Brussel en de Rand al heel lang. ‘De nieuwkomers maken dezelfde beweging als vroeger de Belgen’, zei hij aan FM Brussel. ‘Armere migranten, vaak van Marokkaanse of Turkse komaf, wijken uit in oude industriegemeenten zoals Vilvoorde en Machelen, waar vroeger de Vlaamse arbeiders woonden. Rijkere groepen verhuizen naar gemeenten ten oosten of ten zuiden van Brussel. Dat heeft te maken met het huizenaanbod en de woningprijzen.’

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.