fbpx


Actualiteit

Vlaamse rechters voor Europees Hof van Justitie?
Eind februari geraakte de regering-Michel het eens over een reeks benoemingen bij de Nationale Bank. Pierre Wunsch (MR) zou in 2019 de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank worden. Hij volgt dan Jan Smets (CD&V) op. Op aandringen van de CD&V mocht Marcia De Wachter, nu directeur-schatbewaarder bij de Nationale Bank langer op post blijven.

De benoemingen bij de Nationale Bank maakten deel uit van een grotere benoemingsronde. In mijn vorig leven heb ik dergelijke “compromissen à la belge” van dichtbij meegemaakt. Mijn persoonlijke ervaring is dat daarbij vaak veeleer de partijkaart, of tenminste de partijkleur, een meer doorslaggevend element was dan de bekwaamheid.

Eens de kogel door de kerk betreffende de benoemingen bij de Nationale Bank werd Thomas Antoine (cdH) secretaris-generaal van de Benelux. Zo’n benoeming hoort thuis in de traditie om het evenwicht tussen Franstalige en Nederlandstalige kandidaten in evenwicht te houden. De verhouding Franstalige/Nederlandse taalgemeenschappen speelt daarbij geen rol. De kandidaten uit de grootste groep, de Nederlandstalige, zijn dus weer eens het kind van de rekening.

De herbenoeming van Karel Pinxten (Open Vld) bij de Europese Rekenkamer en in de top van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was ook een deel van het compromis.

Geert De Baere

Naar verluidt is de federale regering het erover eens professor dr. Geert De Baere voor te dragen als rechter in het Europees Hof Van Justitie in Luxemburg.

Het Hof is opgericht in 1952 en zorgt ervoor dat het EU-recht in alle EU-landen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het ziet er ook op toe dat de EU-landen en -instellingen zich aan de EU-wetgeving houden. Momenteel telt het ten minste één rechter per EU-lidstaat. Paul Nihoul van de “Université Catholique Louvain -la- Neuve”, is op 1 september 2016 rechter geworden. De bedoeling is dat in 2019 elk land twee rechters krijgt. De rechters worden bijgestaan door elf advocaten-generaal. Rechters en advocaten-generaal worden, in overleg met de EU-instanties, benoemd door de regeringen van de lidstaten voor een ambtsperiode van zes jaar. Zij zijn herbenoembaar, waarbij om de drie jaar een gedeeltelijke vervanging plaatsvindt. Het betreft hoge magistraten of gerenommeerde rechtsgeleerden. Zij worden verwacht een onafhankelijk optreden te waarborgen.

Geert De Baere is Licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2002). Daarna was hij in 2005 “Visiting Research Fellow” aan de “Columbia Law School,” inNew York. In 2007 studeerde hij aan het “PhD, King’s College” van de universiteit van Cambridge in het VK. Momenteel is hij hoofddocent EU-recht en internationaal recht aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven. Van 2007 tot 2009 was hij referendaris in het kabinet van advocaat-generaal Sharpston van het Europees Hof van Justitie. Daarna was hij ook referendaris in het kabinet van de Nederlandse rechtsgeleerde van Tsjechische oorsprong, Sacha Prechal, die in 2010 tot rechter in het Hof werd benoemd.

Hij is dus duidelijk niet zomaar een product van het beruchte “compromis à la belge” maar wel een bekwaam rechtsgeleerde die bovendien vertrouwd is met het reilen en zeilen van het Europees Hof van Justitie.

Regeringspartij N-VA heeft, naar verluidt, zijn kandidatuur gesteund. Het is voor Vlaanderen te hopen dat de benoeming van professor De Baere er ook echt komt.

 

Foto: © Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.