fbpx


Communautair

Vlaamse regering al bij al tevreden met verdeling Europese fondsen
De financiële middelen uit de Europese pot zijn verdeeld. Vlaanderen had in haar begroting voorop gesteld een beroep te doen op drie miljard euro. Dat heeft Vlaanderen niet kunnen bekomen. Teleurstelling alom. Of toch niet? Onderhandelingen moeten altijd eerst gevoerd worden De vooropgestelde drie miljard moet je eigenlijk beschouwen als een openingsbod in de strijd om de Europese middelen. Ook de andere entiteiten hadden namelijk zo hun eisen. Het Waalse Gewest, de federatie Wallo-Brux, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De financiële middelen uit de Europese pot zijn verdeeld. Vlaanderen had in haar begroting voorop gesteld een beroep te doen op drie miljard euro. Dat heeft Vlaanderen niet kunnen bekomen. Teleurstelling alom. Of toch niet?

Onderhandelingen moeten altijd eerst gevoerd worden

De vooropgestelde drie miljard moet je eigenlijk beschouwen als een openingsbod in de strijd om de Europese middelen. Ook de andere entiteiten hadden namelijk zo hun eisen. Het Waalse Gewest, de federatie Wallo-Brux, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap legden eveneens een verlanglijstje op tafel. Vlaams minister van Begroting Diependaele had met de eis van drie miljard de lat hoog gelegd. Ter motivering van die eis wees hij op het aandeel in het bbp en het inwoneraantal. Di Rupo (PS) maakte er daarentegen geen geheim van dat hij vond dat de klassieke Europese parameters moesten worden gehanteerd. Op die manier had Vlaanderen nog geen 40% van de middelen ontvangen.

Er zit ook een logica achter de redenering van Di Rupo. Volgens hem is het grootste deel van de Europese fondsen voor België vooral te danken aan Wallonië. Daar heeft hij een punt. Zonder het noodlijdende Wallonië zou België op heel wat minder geld kunnen rekenen. Di Rupo vindt dan ook dat degene die voor de fondsen zorgt bevoordeeld moet worden.

Franstaligen halen slag thuis, of toch niet?

Vlaanderen claimde 60% van de middelen, Wallonië stond op een verdeelsleutel die Vlaanderen nog geen 40% zou opleveren. Uiteindelijk is de volgende verdeling voor de 5,95 miljard Europese coronasteun uit de bus gekomen:

  • Federaal: 1,25 miljard of 21,1%
  • Vlaams: 2,255 miljard of 38,1%
  • Waals Gewest: 1,48 miljard of 25 %
  • Franse Gemeenschap: 495 miljoen of 8,4%
  • Brussels Gewest: 395 miljoen of 6,7%
  • Duitstalige Gemeenschap: 50 miljoen of 0,7%

 

Daaruit zou je kunnen afleiden dat Di Rupo en de Franstalige hun slag hebben thuisgehaald. Bronnen op het kabinet van minister-president Jambon (N-VA), die nauw betrokken waren bij de onderhandelingen, nuanceren dit echter.

‘Eerst en vooral moet je rekening houden dat de vooropgestelde drie miljard ging over alle Europese fondsen, dus ook het brexitfonds en het sociaal-economisch fonds React EU. Wat betreft het brexitfonds gaat de volledige 58 miljoen voor visserij naar Vlaanderen. Alles samen krijgt Vlaanderen 198,8 van de 313 miljoen van het brexitfonds. Dat is dus ongeveer twee derde. Uit React EU komt ook nog 114 miljoen onze kant uit. We hebben misschien wat toegegeven op het aandeel uit het brexitfonds (Geert Bourgeois vond dat Vlaanderen recht had op 85%, nvdr), maar we hebben dan weer meer uit de brand kunnen slepen uit het coronafonds. In de totaliteit komen we dus beter uit.’

‘Je mag niet vergeten dat er een grote kloof gaapte tussen de startposities van Vlaanderen en Wallonië. Uiteindelijk hebben we van de 79% van de middelen die overbleven voor de deelstaten 48,2% kunnen binnenhalen. Had Di Rupo zijn zin gekregen, had dat nauwelijks 40% geweest… je mag ook niet vergeten dat er van de 21%, — die 1,25 miljard die naar het federale niveau gaat — er ook 60% in Vlaanderen zal worden besteed. Ik denk maar aan uitgaven voor de spoorwegen, bijvoorbeeld. Dit zijn intense onderhandelingen geweest. We hebben de Europese logica die ons veel minder had opgeleverd voor de helft kunnen opvangen. We zijn tevreden met het eindresultaat.’

Vlaanderen tevreden, Brussel ongelukkig

In het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, dat werd voorgesteld tijdens de Septemberverklaring, staat een budget van 4,3 miljard ingeschreven. Voor drie miljard werd gerekend op Europees geld. Maar ook dat wordt in de kringen van het kabinet Jambon genuanceerd.

‘Die drie miljard was een startbod van minister Diependaele. Wij wisten op dat moment ook al dat dat in de realiteit niet haalbaar was. We zijn er altijd van uitgegaan dat we maximum twee miljard via eigen schuld zouden moeten opvangen. Daar zijn we onder kunnen blijven. Voor ons is de uitkomst van de onderhandelingen totaal niet onder de verwachtingen gebleven.’

In Brussel is de teleurstelling wél groot. Daar had men op veel meer gerekend dan de 395 miljoen die ze hebben gekregen. Daar moeten ze zich troosten met het feit dat ze een deel van de middelen van het federale niveau en die voor de gemeenschapsprojecten ook in Brussel zullen worden besteed.

Voor de duidelijkheid geven we ook nog even de cijfers mee per inwoner. Een Vlaming mag rekenen op €341. Een Brusselaar moet zich tevreden stellen met €428. De Waalse inwoner krijgt €522 toebedeeld.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.