fbpx


Binnenland
septemberverklaring

Vlaamse Veerkracht in Septemberverklaring

Jan Jambon, strijdvaardige behoeder van het regeerakkoordHet innovatieve genie van Jan Van Eyck, de schilder van het Lam Gods, was de inspiratie en de leidraad door de Septemberverklaring van Jan Jambon (N-VA). Hij legde 4,3 miljard aan relancemaatregelen op tafel. ‘Vlaamse Veerkracht’ is de titel die moet enthousiasmeren. De Vlaamse Minister-President stond er vastberaden, niets herinnerde aan zijn wankelen enkele weken geleden. En pas op het einde kwam er een kleine verwijzing naar Vivaldi. ‘Ik zal de volgende jaren de zorgzame behoeder zijn van het akkoord.’…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Het innovatieve genie van Jan Van Eyck, de schilder van het Lam Gods, was de inspiratie en de leidraad door de Septemberverklaring van Jan Jambon (N-VA). Hij legde 4,3 miljard aan relancemaatregelen op tafel. ‘Vlaamse Veerkracht’ is de titel die moet enthousiasmeren. De Vlaamse Minister-President stond er vastberaden, niets herinnerde aan zijn wankelen enkele weken geleden. En pas op het einde kwam er een kleine verwijzing naar Vivaldi.

‘Ik zal de volgende jaren de zorgzame behoeder zijn van het akkoord.’ Jambon ziet het als zijn taak erop toe te zien dat elk lid van de regering dat akkoord naleeft en uitvoert. ‘We zitten in politiek woelig water, maar de Vlaamse democratie mag niet de dupe worden van turbulenties op een ander beleidsniveau. Ik verwacht daarvoor de medewerking van de federale regering. Niemand zal ons verhinderen ons Vlaams project waar te maken.’

Het was het einde van de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon. Het enige moment dat er iets van spanning in de coalitie te merken was. Spanningen die er ongetwijfeld zijn, nu Vivaldi van start lijkt te zullen gaan.

Veerkracht in Septemberverklaring

Volgens de minister-president heeft Vlaanderen al vele crisissen gekend en is het daar telkens beter en sterker uit gekomen. Dat moet ook nu met de coronacrisis het geval zijn. Dat Jambon gelooft in Vlaanderen als innoverende topnatie, dat kon u hier al lezen. In zijn Septemberverklaring maakte hij dat concreet in zeven pijlers.

Om die Vlaamse Veerkracht een duwtje in de rug te geven zal de Vlaamse regering 4,3 miljard investeren. Daarvoor zal de begroting in het rood gaan in Vlaanderen.

Zwakke plekken in de zorg

De coronacrisis was uiteraard zeer aanwezig in de Septemberverklaring. Zo is de eerste ambitie van de Vlaamse regering om het zorgsysteem top en op wereldniveau te houden. De zwakke plekken die de coronacrisis heeft blootgelegd, moeten worden aangepakt. Daarvoor voorziet de Vlaamse regering 525 miljoen euro extra per jaar.

Met dat extra geld moet het zorgpersoneel een beter loon krijgen. Daarnaast moet het ook de werkdruk verminderen. Zo wil deze regering een zorgberoep opnieuw aantrekkelijk maken. Daarnaast kondigde Jambon ook een hoger budget aan om de wachtlijsten te verminderen. Een klassieker in een Septemberverklaring. En ook in de zorgsector moeten we aandacht hebben voor de voordelen van technologische toepassingen en innovaties. Een betere organisatie van de zorgsector moet extra ruimte geven.

‘Stop de regelneverij’

Een tweede uitdaging is de Vlaamse overheid slagkrachtiger, vinniger en efficiënter maken. Jambon stak de hand in eigen boezem. ‘De overheid is soms te log.’ Een vergunning moet sneller en de beroepsprocedures korter. De Vlaamse regering investeert in extra rechters, om beroepsdossiers veel sneller af te handelen.

‘Stop de regelneverij’, zei Jambon. Daarbij geeft hij uitzicht op het schrappen van ‘regels die niets bijdragen’. Maar een voorbeeld van zo’n regel kwam er helaas niet. Ook de subsidies wil Jambon herbekijken. De verschillende subsidiekanalen moeten meer op elkaar afgestemd worden.

Digitale revolutie

Een derde ambitie is de digitale transformatie van Vlaanderen. Vlaanderen moet mee voorop staan in de digitale revolutie. Data zijn daarbij de nieuwe grondstof. De Vlaamse regering zal een Vlaams data-nutsbedrijf oprichten. Dat moet de digitale data ontsluiten die nu vaak te versnipperd zijn. Bedrijven moeten meer controle krijgen op hun eigen data.

Jambon ziet het als de plicht van deze generatie politici om Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Zoals de vorige generaties investeerden in wegen en riolen, moeten nu de data vlot, veilig en privacybestendig kunnen stromen. Essentieel daarvoor is het 5G-netwerk. Daarin ziet de minister-president de federale overheid als partner. Maar als dat niet lukt, belooft de Vlaamse regering ‘zelf onze weg te gaan’.

Bleu deal

De vierde pijler is duurzaamheid. Er komt een groeipad voor onderzoek en ontwikkeling. De Vlaamse regering investeert ook in een Bleu deal van 500 miljoen euro. Die moet de gevolgen van de droogte en waterschaarste, opvangen. Er werd ook een versneld groot programma aangekondigd voor duurzame renovatie. Ook hernieuwbare energie wordt een prioriteit.

Er wordt 150 miljoen uitgetrokken voor investeringen in fietsinfrastructuur. Extra laadpalen voor elektrische auto’s moeten ook die een boost geven. Vlaanderen wordt volgens de regering-Jambon dé recyclagehub. Daarnaast gelooft Jambon ook in de waterstofmotor. Ook daarin zal geïnvesteerd worden.

Investeren

De Vlaamse regering kondigt ook aan te investeren in scholen, ziekenhuizen, cultuur, sport, erfgoed, zalen voor beurzen en congressen, 5G, glasvezel, mobiliteit, groener openbaar vervoer, sluizen en de grootste werf: Oosterweel. Dat is de vijfde pijler van het relancebeleid.

Ondertussen is corona nog niet het land uit. Ook dat is een uitdaging, de zesde pijler. Jambon wil het hoofd bieden aan Covid-19, ‘zonder onze manier van leven grondig over boord te gooien’. We moeten met corona leven zodat mensen het mentaal aankunnen en dat er zuurstof voor komt voor de bedrijven.

Coronacrisis

Zodra er een nieuwe premier is, zal Jambon er contact mee opnemen om het risicobeheer goed aan te pakken. Daarmee bedoelt hij dat de scholen maximum open blijven en dat oude mensen in een woonzorgcentrum een goede oude dag kunnen beleven. Daarnaast wil de regering ook de noodlijdende sectoren steunen. Jambon noemde expliciet de evenementensector en het cultuur- en verenigingsleven. Er komt een loket dat de cultuurverenigingen moet helpen om activiteiten te organiseren.

De toeristische sector in Vlaanderen leed door corona naar schatting zo’n 11 miljard euro schade. Ook daarin zal de Vlaamse regering investeren.

Menselijk kapitaal

Niemand mag achterblijven. De Vlaamse regering zegt dat ze iedereen nodig heeft om het nieuwe Vlaanderen gestalte te geven. Daarom komt er een extra injectie in het onderwijs, met elk jaar 250 miljoen extra. Dat moet dienen om de digitalisering van het onderwijs definitief uit te rollen.

Maar volgens de regering blijft er ook te veel talent aan de kant. Ook die mensen moeten overtuigd worden om hun talenten te verzilveren en aan te sterken. Dat zal moeten als de regering de 80% werkzaamheidsgraad wil behalen. De Vlaamse regering wil daarom de VDAB, werkgevers en vakbonden engageren om samen mensen te herscholen en naar een nieuwe job te leiden.

Groot project

Vlaamse Veerkracht is nog niet het grote project. Jambon liet horen dat de regering de opdracht heeft gegeven om een groot strategisch project uit te tekenen. Dat project moet ons Vlamingen enthousiasmeren over wat er in Vlaanderen aan de gang is. Wat Jambon bedoelt is, we zijn niet fier genoeg.

Samen met de Septemberverklaring werd ook de begroting, het zogenaamde ‘centenboekje’ vrijgegeven. Woensdag volgt het debat in het Vlaams Parlement over de Septemberverklaring.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak