fbpx


Buitenland

Vlaanderen en EU gegijzeld over vrijhandelsakkoord met Canada
Op 26 september 2014 tekenden de EU en Canada in Ottawa het ‘Alomvattend Economisch en Commercieel Akkoord’ of ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’ (CETA). Het akkoord dient de handel te bevorderen en werkgelegenheid te scheppen en moet nu nog worden voorgelegd aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Nadien volgt de ratificatie door de EU-lidstaten en door de Canadese provincies.

In tegenstelling tot een klassiek vrijhandelsverdrag, omvat dit akkoord ook een reeks afspraken inzake investeringen, intellectuele igendom en arbitrage. Gehoopt wordt dat dankzij dit CETA het bnp van de EU jaarlijks met zowat 11,6 miljard euro stijgt.

De Vlaamse regering onthaalde het verdrag met open armen omwille van de vele mogelijkheden die het de Vlaamse exportgerichte economie biedt. Vlaams minister-president Bourgeois heeft dat ook met zoveel woorden onderstreept.

Brussel en Wallonië tegen

Op 3 juni nam het ‘parlement’ van de Franstalige Brusselse Gemeenschap een resolutie aan om de Belgische federale regering te verhinderen het bewuste vrijhandelsakkoord met Canada te ondertekenen.

Het sluit zich aldus aan bij de goedkeuring op 27 april door het Waalse parlement van een PS-cdH-Ecolo-resolutie met dezelfde doelstelling. Als dit lukt zal België het CETA niet kunnen ondertekenen en komt waarschijnlijk het hele verdrag op de helling te staan.

EU

De tegenstanders in verschillende EU-lidstaten komen vooral uit linkse hoek. Zij vinden dat CETA niet beantwoordt aan de criteria waaraan een akkoord moet voldoen op het vlak van gezondheid, milieu, sociale- en consumentenrechten en werking van de democratie. Zij betwisten ook dat het CETA winst oplevert voor de EU en willen lokale referenda waarbij de belangen van ieders achterban centraal staan. Verder eisen zij een gemengd ratificeringproces. Dit wil zeggen dat de parlementen van elke lidstaat het verdrag moeten goedkeuren en niet alleen de EU en het Europees Parlement.

De EU heeft die knoop nog niet doorgehakt. Op de ‘European Business Summit ‘ (1-2 juni) in Brussel, verklaarde de EU-Commissaris voor Handel Cecilia Malmström terloops wel en terecht dat voortdurende lokale oppositie en referenda het de EU dreigen onmogelijk te maken nog enig multilateraal akkoord af te sluiten en de EU dan qua internationale handel maar beter de deur dicht doet.

Het is dus, helaas voor Vlaanderen, helemaal niet zeker dat het CETA tijdens de in de herfst van dit jaar geplande EU/Canada-top in Ottawa zal kunnen worden getekend. 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.