fbpx


Communautair
An De Moor

Vlaanderen Feest! op 11 juli

11 juli, moet/kan/mag dat wel nog?Vlaanderen is groot genoeg

We zijn van ver gekomen. Vlaanderen is al lang niet meer ‘de kleine’ die in 1302 ‘de grote’ versloeg of ‘de haveloze’ die ‘de rijke’ op de Groeningekouter in de modder deed bijten. We hebben nu verregaande bevoegdheden. Maar we zijn er nog niet. We willen meer. Onze Vlaamse feestdag is dé gelegenheid bij uitstek om die ambitie te vertalen. Zelfs Karel De Gucht verduidelijkte ooit treffend een aantal van onze beweegredenen daarvoor: ‘Fundamenteler is het structurele probleem van de onbestuurbaarheid van België. Er is een verschil in politieke benadering en cultuur, in financiële draagkracht en in bereidheid om het federale niveau te financieren.’ En: ‘België zal in Europa verdampen’. Vlaanderen boven dus! 

Elke natie die zichzelf respecteert, heeft een eigen nationale feestdag

De kracht van een vastberaden volk, de drang naar vrijheid en ontvoogding, is onstuitbaar. Maar het is nu vooral belangrijk samen met de herdenking van de opstand van de Vlamingen tegen de Franse horigheid, ook het feest van onze samen-horigheid te vieren.

Een land met samenhorigheid, met een identiteit, is trots op zijn symbolen, komt ook op voor zijn belangen en vecht voor zijn welvaart, zijn mensen. Het is daarbij niet op de eerste plaats de omvang van een cultuur die telt, maar de cohesie ervan, het bewustzijn van een gezamenlijke zij het gelaagde identiteit, en dus het gezamenlijke zelfbewustzijn. De rustige zekerheid deel uit te maken van een cultuur die berust op traditie, overgedragen waarden en normen en met eigen symbolen, is een voorwaarde voor een onbevangen en open kennismaking met andere culturen.

Bovendien zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers het erover eens dat identiteit hét antwoord is op de mondialisering. Het is de enige manier om te participeren aan grotere gehelen. Het gevoel ergens bij te horen, is even essentieel voor iemand zijn evenwicht als zijn streven naar een individuele, autonome identiteit. Of om het eens niet met de woorden van Vermeylen maar met Mahatma Ghandi te zeggen: ‘Om internationalist te zijn, moet je eerst nationalist zijn. De inzet voor de eigen natie is niet in tegenspraak met de inzet voor de wereldgemeenschap.’

De positieve boodschap van Vlaanderen Feest!

Vroeger keuvelden de buren nog op straat terwijl de kinderen er speelden. Vandaag vervangt het onpersoonlijk contact van de sociale media de straat. Het is dus goed nieuws als mensen toch contact willen met hun buren én initiatieven nemen die goed zijn voor hun buurt. Met onze steun aan de organisatie van burenfeesten – niet voor eten en drinken trouwens – beogen we een positief verhaal van engagement en samenhorigheid te koppelen aan Vlaanderen en onze Vlaamse feestdag. Dat doen we overigens niet zonder succes. In 1994 zijn we begonnen met 10 gemeenten. Nu zijn er in meer dan drie vierde van alle Vlaamse steden en gemeenten evenementen gepland, gericht op verschillende bevolkingslagen. 

Vlaanderen is wél een sterk merk

Tijdens onze campagne Vlaanderen Feest! promoten we ook consistent het merk ‘Vlaanderen’, vertaald naar een beleving voor elke Vlaming, elke Europeaan, elke buitenlander. Het argument dat Vlaanderen geen sterk merk is maar België wel, gaat niet op. Het merk ‘Belgium’ staat in het VK trouwens voor ‘boring’. Het is gewoon een kwestie van marketing waaraan alle Vlamingen samen moeten werken, met en ten voordele van Vlaamse bedrijven en instellingen. Bekijk maar de lange lijst met wereldbekende merknamen die 5 of zeker 10 jaar terug nog niet bestonden. Daarin zien we bijvoorbeeld de intussen wereldbekende merken als Red Bull (1987), Twitter (2006), Louboutinschoenen (2007), Instagram (2010) maar ook het Vlaamse product ‘Tomorrowland’. Of denk aan de haka van de rugbyploeg The All Blacks die staat voor het sterke merk Nieuw-Zeeland, een land met evenveel inwoners als Vlaanderen. 

11 juli: een eigentijds feest van de Vlaamse identiteit en cultuur

Elk jaar groeit de aandacht voor onze Vlaamse feestdag. Ik ervaar dat wanneer ik burenfeesten bezoek of aangesproken wordt door concertgangers tijdens onze Vlaanderen Feest!-concerten. Op officiële academische zittingen ontmoet ik minder en minder Vlamingen die er ‘van moetens’ bij zijn. Integendeel, elk jaar stijgt het aantal vooral jonge zelfbewuste Vlamingen dat aan de 11-daagse Vlaanderen Feest! meedoet. Kortom: ‘Vlaanderen Feest’ is een feest dat zowel naar het verleden als naar de toekomst van Vlaanderen kijkt. Een modern feest dat oproept tot verbondenheid en dat eigentijdse accenten legt, een levendig feest dat álle Vlamingen wil betrekken. De belangrijkste doelstelling is de Vlaamse identiteit, de Nederlandse taal en cultuur uit te dragen door de historische Guldensporenslagherdenking, en het rijke Vlaamse cultuurverleden te verbinden met de hedendaagse Vlaamse identiteitsbeleving. Een positief wervend verhaal brengen, is trouwens noodzakelijk om jonge Vlamingen mee te krijgen.

Maar er is nog werk want 11 juli is nog altijd niet wat The Fourth of July voor Amerikanen betekent, of Koninginnedag voor de Nederlanders, of 14 juillet voor de Fransen. Elf juli roept nog niet dat massagevoel op. De Vlaamse Regering gaf in 2007 al de voorzet door er voor te zorgen dat alle Vlaamse ambtenaren op 11 juli een vrije dag hebben. Ik blijf goede hoop koesteren dat zeer binnenkort heel Vlaanderen op 11 juli samen Vlaanderen Feest zal meevieren.

Foto © Reporters

An De Moor is Voorzitter van 11-daagse Vlaanderen Fees!t en Voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

An De Moor