fbpx


Binnenland, Politiek

Vlaanderen heeft geen liberalen
Liberale Tsjechen wilden de onafhankelijkheid van Tsjechië. Op 1 januari 2023 wordt Tsjechië dertig jaar. Bizar, neen, getrouw aan de liberale ideologie. Wat is de situatie hier? De Vlaamse liberalen zijn geen liberalen, wel blauwe belgicisten. Zij verwezenlijken mee de WDR (Wallonische Demokratische Republik). Op 1 januari 2023 viert Tsjechië de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. De Tsjechen en de Slovaken gingen hoffelijk en onderhandeld uit elkaar met als grote gangmakers van de Tsjechische onafhankelijkheid de liberalen van Vaclav Claus…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Liberale Tsjechen wilden de onafhankelijkheid van Tsjechië. Op 1 januari 2023 wordt Tsjechië dertig jaar. Bizar, neen, getrouw aan de liberale ideologie. Wat is de situatie hier? De Vlaamse liberalen zijn geen liberalen, wel blauwe belgicisten. Zij verwezenlijken mee de WDR (Wallonische Demokratische Republik).

Op 1 januari 2023 viert Tsjechië de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. De Tsjechen en de Slovaken gingen hoffelijk en onderhandeld uit elkaar met als grote gangmakers van de Tsjechische onafhankelijkheid de liberalen van Vaclav Claus en zijn vrijemarktgezinde ODS. Waarom? Tsjechië wilde snel toetreden tot de Europese Unie en besefte dat Slovakije en zijn deelpremier Vladimir Meciar van de HZDS daarvoor een grote hinderpaal waren door de sterkere staatsinvloed in de Slovaakse economie. Wat belet de Vlaamse liberalen te doen wat liberalen moeten doen voor de samenleving die hen kiest, die hen een mandaat geeft: dat is strijdvaardig liberale fiscale, economische, maatschappelijke, culturele wetten bevechten en bereiken.

De Vlaamse liberalen vervullen die plicht niet en daarom zakken zij in de nietsnuttigheid als partijtje onder de 10 procent, zoals bij de jongste peiling blijkt. Achter de façade van een Vlaamse naam, af en toe een eenzame Vlaamse militant die mag keffen (niet te veel of hij vliegt buiten, Jean-Marie Dedecker is niet de enige), manoeuvres voor het schrappen van geld voor de godsdiensten (vooral dan de katholieke, want pastoors worden in die kringen geminacht), een passie voor concubinaat met de groenen en de Franstalige socialisten, vegeteert een partij die niet liberaal is, wel een loge van blauwe belgicisten.

Voetmat

Men hoeft geen groot denker of groot strateeg te zijn om te weten dat het liberalisme in Vlaanderen zichzelf om zeep helpt door geen discussie aan te gaan over het confederalisme of het independentisme. Open Vld is meer bekommerd om de eenheid van België dan om gelijk wat anders en is daardoor structureel de voetmat van de PS en de PTB die van Wallonië na de verkiezingen van 2024 een WDR maken, een Wallonische Demokratische Republik. Als de Waalse meerderheid zo verder zwenkt, dan is het een misdaad van de Vlaamse blauwe belgicisten om dat manoeuvre te vergulden door opnieuw een Belgische regering te vormen zoals Vivaldi, die bestaat door de hersenloosheid van de blauwen in Vlaanderen en de krachtdadigheid van de roden in Wallonië en Brussel.

Wat remt de Vlaamse liberalen om zelf te onderzoeken wat zij voor een blauwe samenleving in Vlaanderen kunnen winnen door zonder buikpijn het confederalisme of het independentisme ernstig te nemen? Liberalen in Vlaanderen die consequent liberaal zijn kunnen, met een vinnig type als Conner Rousseau aan de kop, uit de quasi-hersendood kruipen.

Herenboer

Sociologen zouden een bestudeerd antwoord kunnen geven op de vraag wat van de Vlaamse liberalen blauwe belgicisten maakt. Laten wij het doen met sterke vermoedens. De geest van Open Vld is bij de top Franstalig, gecamoufleerd door goed dagdagelijks Nederlands. Het is geen schande, vrijheid en blijheid, zeker in de intimiteit van de huiskring, om vast te stellen dat de familie De Croo in het dorpse Michelbeke het Frans voorrang gaf, zelfs in die mate dat vader Herman gekenmerkt blijft door een charmant koetervlaams als omgangstaal. De herenboer en zijn landarbeiders.

Alexander De Croo heeft geen belangstelling voor Vlaanderen, voor hem is een liberaal België het ideaal. Hij is verstandig en weet dat zoiets nooit zal lukken op nationale schaal, wel in de confederale deelstaat of onafhankelijke staat Vlaanderen. Afweging tussen liberalisme en neo-unitarisme helt bij hem en zijn braintrust over naar neo-unitarisme. Verpest dat mee de peilingen naar de kiesintenties van de Vlamingen? Absoluut. Gevoelsmatig en intellectueel beseffen alle Vlamingen dat Open Vld niet voor hen kiest, wel voor verdere samenwerking met een rood Wallonië dat nooit ofte nimmer zal toelaten dat er in het huidige vaderland een liberale ordening kan ontstaan. Liberale ordening die een punt zal zetten achter bijvoorbeeld de transfers van noord naar zuid, zonder enige garantie dat die ooit een renouveau zullen opleveren. Een bodemloze put is het, zoals veel ontwikkelingshulp.

Horizon

Nadenkend over de horizon van 2024 en verder, een wervend perspectief waar toch elke partij naar zoekt, kan je een breder oogmerk aankaarten voor Open Vld. Een confederaal of onafhankelijk Vlaanderen zal over de decennia toegroeien, verweven met Nederland met wat nu op het terrein wekelijks gebeurt door havens die samenwerken, bedrijven die mekaar verwerven, universiteiten die voeling zoeken en bekomen. Een politieke LAT-relatie, living apart together. Een herstel van iets dat zeer spijtig brak in 1830 en niet hoeft gevierd te worden in 2030.

Vlaamse liberalen en Nederlandse liberalen, dat zou boteren. Een Vlaamse premier van het confederale of onafhankelijke Vlaanderen kan een liberaal zijn met een traject als Mark Rutte die als liberaal zijn vaderland reeds 12 jaar  bestuurt en VVD-leider is sinds 2006. Het enige wat liberalen in Vlaanderen bereiken, als zij blijven kleven aan Belgique-België, is een liberale premier naar de Wetstraat sturen die steeds sneuvelt door de oekazes van de Wallonische Demokratische Republik.

Frans Crols

Frans Crols was hoofdredacteur en directeur van het economisch magazine Trends en na zijn 65 werd hij vrije pen van ’t Pallieterke, Tertio en Doorbraak.