Actualiteit, Binnenland, Geschiedenis, Vlaamse Beweging
VOS

Vlaanderen krijgt digitaal museum

Op zaterdag 14 april stelt VOS Vlaamse Vredesvereniging in het ADVN in Antwerpen een van haar nieuwste projecten voor: het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen. Het museum moet het erfgoed van de Vlaamse Beweging tijdens WOI, het erfgoed van de Vlaamse Beweging in het algemeen en de geschiedenis van Vlaanderen online en op de sociale media verspreiden.

Sociaal laboratorium

Met dit Digitaal Museum als voorloper pleit VOS voor de oprichting van een Museum van de Vlaamse Ontvoogding. Raf Praet, directeur van VOS Vlaamse Vredesvereniging, is ambitieus in deze stap die past in de herdenkingstraditie van het Vlaamsgezinde erfgoed van WOI. Over de doelstelling is Praet duidelijk. ‘Zie het Digitaal Museum voor Vlaanderen als een online laboratorium dat jongeren zelfbewust en kritisch zal leren omgaan met het eigen erfgoed, waarbij het verbindend verleden ook een gemeenschappelijke band zal smeden.’ VOS mikt er dan ook op om vanaf de voorstelling van het project al zoveel mogelijk (jonge) vrijwilligers warm te maken om de Vlaamse Beweging online en op de sociale media te laten heropleven.

Het Museum bestaat uit enkele belangrijke deelprojecten: een Facebookpagina, een film- en een Wikipedia-project. Deze drie worden ook gecentraliseerd op een aparte pagina op de website van VOS.

Facebook

De Facebookpagina fungeert als historisch platform dat haar volgers dagelijks informeert over het Vlaamsgezinde verleden van de Eerste Wereldoorlog. Naar aanleiding van het sneuvelen, sterven of de geboorte van een historisch personage zullen er biografische themaweken komen.

‘Het doel van het videoproject is om de komende jaren zoveel mogelijk documenten over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog te laten inspreken door jongeren en volwassenen, en dit te filmen’, vertelt Praet. ‘VOS zal hiervoor een eigen videokanaal op YouTube lanceren zodat iedereen online eenvoudig toegang heeft tot deze documenten.’

Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Zo zal VOS Sint-Niklaas de brieven van Renaat De Rudder voor zich nemen en zal VOS Leuven de komende weken het pamflet ‘Vlaanderens Dageraad aan den IJzer’ digitaliseren. De Gentse organisatie gaat met de Open Frontbrieven aan Woodrow Wilson aan de slag gaan en in Veurne worden de brieven van Joe English opgenomen. Met medewerking van de Vlaams-Marokkaanse vzw Darna neemt VOS ten slotte getuigenissen van en over koloniale troepen in Vlaanderens Velden op.

Wikipedia

‘Op Wikipedia, bij uitstek dé website om snel een onderwerp grondig te exploreren, komt het Vlaamsgezinde verleden van de Eerste Wereldoorlog nog veel te weinig aan bod’, betreurt Praet. ‘Het doel is daarom om de personen, plaatsen en gebeurtenissen uit het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen van een uitgebreid Wikipedia-artikel te voorzien.’

Verbindend verleden

Voor het Digitaal Museum gaat VOS met verschillende partners in zee, zoals de vzw Joe English, de vzw Kapelaan Verschaeve en het Studiecentrum Joris van Severen. Het digitaal Museum voor Vlaanderen steunt op de collectie en de daarmee verbonden expertise van het ADVN | archief voor nationale bewegingen. Daarnaast wil VOS bij het videoproject de samenwerking aangaan met lokale filmclubs, de vzw Aan De IJzer en met verschillende scholen en academische instellingen rond muziek, woord en dans.

Enkele prominenten zoals Frans Crols, An De Moor, Jan Dumolyn, Frank Judo, Guy Leemans, Nelly Maes, Dirk Rochtus, Jean-Pierre Rondas, Rik Van Cauwelaert schaarden zich al uitdrukkelijk achter het Digitaal Museum voor Vlaanderen. Daarnaast kijkt VOS nog uit naar verdere vooraanstaande ambassadeurs om dit project vorm te geven.

‘Naast de drie belangrijke deelprojecten is er ook de mogelijkheid voor kleinere projecten’, vervolledigt Praet. VOS wil hierbij zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken om een interactieve herdenkingscultuur te creëren. ‘Want ons verleden verbindt vele generaties’, besluit Praet.

 

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans