fbpx


Binnenland
vaccinatie 12-15 jarigen

Vlaanderen nodigt 12- tot 15-jarigen uit voor prik, Wallonië niet

Enkel met toestemming van ouders en nooit verplichtOp 23 juni zette de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid het licht op groen voor de vaccinatie van 12- tot 15- jarigen met bepaalde aandoeningen. Vandaag heeft de IMC beslist dat ook vaccinatie mogelijk moet zijn voor alle 12- tot en met 15-jarigen. Maar wel op vrijwillige basis en onder voorbehoud van ouderlijke toestemming, of van de wettelijke voogd. Vlaanderen gaat ze actief uitnodigen. Wallonië doet dat niet. De IMC benadrukt het belang om aan de kinderen en hun ouders toegankelijke,…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Op 23 juni zette de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid het licht op groen voor de vaccinatie van 12- tot 15- jarigen met bepaalde aandoeningen. Vandaag heeft de IMC beslist dat ook vaccinatie mogelijk moet zijn voor alle 12- tot en met 15-jarigen. Maar wel op vrijwillige basis en onder voorbehoud van ouderlijke toestemming, of van de wettelijke voogd. Vlaanderen gaat ze actief uitnodigen. Wallonië doet dat niet.

De IMC benadrukt het belang om aan de kinderen en hun ouders toegankelijke, begrijpelijke en aangepaste informatie ter beschikking te stellen. Zo kan iedereen een volledig bewuste en geïnformeerde keuze maken. De vaccinatie zelf zal gebeuren met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg toestemming voor deze leeftijdsgroep van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Geen verplichting

Bart Croes, woordvoerder van Vlaams minister voor Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), verduidelijkt: ‘Wij hebben er voor gekozen om binnen het bestaande uitnodigingssysteem ook plaats te maken voor de groep van 12 tot 15 jaar. Dit betekent dat in de nabije toekomst ook die kinderen een uitnodiging gaan ontvangen om zich te laten vaccineren. We gaan er voor zorgen dat we bijkomende informatie geven om alle risico’s, maar ook de baten in duidelijke bewoordingen mee te geven. Zowel voor de kinderen als voor de ouders of voogd. We gaan dus ook meegeven waarom de vaccinatie belangrijk is’.

‘De beslissing om te vaccineren moet echter volledig vrijwillig en goed geïnformeerd genomen worden. Niemand zal gedwongen worden zich te laten vaccineren. Er zullen ook aangepaste campagnes komen om de jongeren aan te moedigen zich te laten vaccineren. Maar nergens is er sprake van een verplichting.’

Wallonië doet het anders

In Wallonië kiest de overheid er voor om enkel informatie op te sturen naar de beoogde doelgroep. Zij gaan niet actief uitnodigen. Deze aanpak verlaagt de maatschappelijke druk om zich te laten vaccineren en legt meer de nadruk op de vrije keuze. Vlaanderen schakelt dus toch een versnelling hoger door actief uit te nodigen.

‘Wij benaderen de vaccinatie meer vanuit het standpunt van de openbare gezondheid’, antwoord Croes op de vraag hoe dit komt. ‘Het is zo dat kinderen van 12 tot 15 minder snel ziek worden. Het is ook zo dat zij minder symptomen ontwikkelen. Daar staat wel tegenover dat de kans blijft bestaan dat ze hun ouders of grootouders besmetten, zelfs wanneer die volledig gevaccineerd zijn. We weten niet hoe de situatie met de varianten verder gaat evolueren. Daarom is er niet zozeer een individueel, maar vooral een collectief voordeel verbonden aan de vaccinatie van deze doelgroep.`

Argumenten pro vaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een risico-batenanalyse gemaakt voor de doelgroep 12 tot 15. De HGR benadrukt het belang van degelijke en begrijpelijke informatie. In hun risico-batenanalyse komen eerst de argumenten pro vaccinatie aan bod. Het eerste is het meest vanzelfsprekende. Kinderen met duidelijke co-morbiditeiten ondervinden een persoonlijk voordeel bij vaccinatie. Verder haalt de HGR aan dat kinderen die leven in een gezin waar ook personen aanwezig zijn bij wie de werkzaamheid van het vaccin beperkt is, zoals zwakke grootouders of gezinsleden met immuundeficiënties, door vaccinatie kunnen bijdragen tot een betere indirecte bescherming.

Dan komt er echter een belangrijke passage. De HGR wijst op het belang van sociale contacten voor de ontwikkeling van kinderen. Een citaat: ‘Afhankelijk van de besluiten die zullen worden genomen met betrekking tot de geleidelijke opheffing van niet-medicamenteuze preventieve maatregelen (zoals mondkapjes, nvdr) en de voordelen die kunnen worden gekoppeld aan de “volledig gevaccineerde status”, zouden kinderen en adolescenten dan ook sneller kunnen profiteren. Dit zal vooral betrekking hebben op reizen naar het buitenland, meer mogelijkheden voor sociale contacten in grotere groepen, uitgebreidere contacten binnen het gezin en tussen de generaties, sociale, culturele en sportactiviteiten, meer normale schoolactiviteiten, enz.’

Schot voor boeg paniekzaaiers

De HGR plaatst bij dit argument pro de volgende belangrijke bedenking: ‘Opgelet, dit is geen wetenschappelijk argument, noch is het een direct en positief effect van het vaccin op zich, maar een gevolg van de besluiten van de autoriteiten in verband met de vaccinatiestatus en de instrumenten voor het beheer van de epidemie (vaccinatiestatus – COVID-paspoort – enz.). Voor kinderen en adolescenten zouden de autoriteiten bijvoorbeeld kunnen besluiten om deze beheersinstrumenten te wijzigen, ongeacht hun vaccinatiestatus.

Wanneer alle personen boven de leeftijd van 18 jaar, met of zonder verhoogd risico, de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren en/of zijn gevaccineerd en beschermd volgens een volledig schema, mag de vaccinatie tegen COVID-19 (vaccinatiestatus – COVID-paspoort) van kinderen en adolescenten in GEEN GEVAL hun rechten en vrijheden beperken. Dit geldt voor de schoolsector maar ook voor alle andere gebieden van het sociale leven van kinderen en adolescenten. Het is aan de RAG en de GEMS om de autoriteiten in deze aangelegenheid te sturen en niet aan de Raad.’

Deze passage kan men moeilijk anders interpreteren als een duidelijk schot voor de boeg van diegenen die momenteel al een nieuwe lockdown trachten voor te bereiden met paniekberichten over de Deltavariant.

Argumenten contra: gering persoonlijk voordeel

Bij de argumentatie tegen systematische vaccinatie van kinderen en adolescenten wijst de HGR op het risico op myo- en pericarditis. Dit veiligheidssignaal werd in deze kolommen al aangehaald door dr. Robert Malone. Ook al is het risico gering, het dient te worden meegenomen in de analyse en de HGR gaat hier niet aan voorbij.

De HGR wijst er op dat vaccinatie slechts een gering voordeel oplevert bij het voorkomen van ernstige ziekte of sterfte. Die komen in de beoogde doelgroep quasi niet voor, met uitzondering van de kinderen met co-morbiditeiten. Daardoor is ook de impact op het gezondheidssysteem klein. Uit de cijfers van Israël en het VK blijkt dat ziekenhuisopnames en sterfgevallen drastisch dalen zonder dat kinderen worden meegenomen in het vaccinatieprogramma. Daar plaatst de HGR toch enig voorbehoud bij. Ze vindt de opvolging van de toestand en evoluties rond varianten noodzakelijk, zoals prof. Debyser ook al meedeelde.

Misplaatste solidariteit en ethisch probleem

Verder maakt de HGR komaf met een argument dat voorstanders van vaccinatie veel gebruiken: ‘Het aanmoedigen van de vaccinatie van kinderen en adolescenten om een te geringe instemming bij sommige personen boven de 18 te “compenseren” en aldus de personen boven de 18 die vaccinatie hebben geweigerd “indirect te beschermen”, is geen aanvaardbaar argument.’ (In mensentaal: als er te weinig boven de 18 jaar zich laten vaccineren, laten we dan meer druk zetten op de -15 jarigen.) Sommigen trachten dit argument te verkopen als ‘solidariteit’.

En dan is er nog een belangrijk ethisch probleem: de vraag of het verantwoord is in rijke landen al kinderen en adolescenten te vaccineren terwijl in de rest van de wereld geen vaccins beschikbaar zijn voor de kwetsbare groepen.

Uiteindelijk benadrukt de HGR dat er nog geen duidelijkheid is rond risico’s op  MIS-C. Dat is multisysteem-inflammatoir syndroom bij kinderen. En er zijn geen signalen vanuit de pediatrie dat long-covid bij de doelgroep problematisch zou zijn. Verder blijft er onzekerheid rond nog onbekende risico’ s van vaccinatie voor kinderen en adolescenten, al dan niet op lange termijn. De HGR houdt ook rekening met de waarde van het verwerven van natuurlijke immuniteit door besmetting voor het uiteindelijke doel: groepsimmuniteit.

Het advies van de HGR -met daarin de risico-batenanalyse- staat nog niet online. We mogen er van uitgaan dat Volksgezondheid de correcte en duidelijke informatie zal meegeven aan de ouders en de kinderen wanneer ze hun uitnodiging ontvangen. Het kabinet Beke heeft beloofd hier werk van te maken. Kinderen hebben recht op een niet gecompromitteerde toekomst.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.