Geen categorie
Vrije Tribune
Vrije Tribune

VLinks? Wat is dat nu weer?

Sociaal-flaminganten laten van zich horen

Het nieuws gaat snel tegenwoordig. Waar het vroeger nog een vuurtje was, is het nu een elektrische vonk. Zo ontvlamde een open brief van een aantal sociale flaminganten plots in de zogenaamde oprichting van een geheel nieuwe, progressieve en ‘linkse’ vleugel binnen de Vlaamse Beweging, onder de naam VLinks. Dat is misschien iets te veel eer, maar er broedt wel wat. Dat mocht wel blijken uit de vele reacties. Maar wat is er nu van aan?

Wel, een aantal Vlaamsgezinden met (in willekeurige volgorde) ‘sociaal-links-progressieve’ gedachten hebben elkaar gevonden, grotendeels via de sociale media, zoals dat in deze moderne tijden gebeurt. En ze hebben de koppen bij elkaar gestoken, om te kijken of ook hún stem wat meer kan doorklinken en op termijn zelfs doorwegen. En om te kijken hoeveel Vlaamsgezinden er ook zo over denken. En om dan te bespreken hoe ze zich kunnen verzamelen en wat ze dan concreet kunnen doen. Het werk en de voorbereiding is nog volop aan de gang, maar kreeg intussen alvast de naam VLinks mee.

Wat is VLinks?

VLinks is op dit moment vooral nog een werk-in-wording van een aantal gelijkgestemde geesten. Het is een project dat nog zijn definitieve vorm moet krijgen, maar dat alvast iedereen wil verenigen die mee wil werken aan een onafhankelijk, inclusief, sociaal, rechtvaardig en rijk (in alle betekenissen van het woord) Vlaanderen, waar iedereen zich thuis kan voelen en kan werken, ondernemen en leven.

In de allereerste plaats wil VLinks een ‘positief initiatief’ zijn. Dat klinkt dezer dagen nogal wollig en soft, maar is net daarom meer dan ooit nodig. In plaats van schuldigen en vijanden te zoeken, wil VLinks medestanders en medewerkers vinden. In plaats van problemen en hindernissen te zien, wil VLinks oplossingen en mogelijkheden ontdekken. In plaats van doemdenken en excuses zoeken, wil VLinks nadenken en manieren vinden om samen aan een hechtere gemeenschap te werken, waar iedereen beter en sterker wordt.

Allemaal nobele doelstellingen, maar hoe wil VLinks dat aanpakken?

Rome werd niet in één dag gebouwd. Dat zal ook gelden voor VLinks. Eerst wil VLinks vooral een netwerk worden, dat al wie zich Vlaamsgezind, sociaal en progressief voelt bij elkaar brengt. Dat kunnen individuen zijn die al dan niet bij een Vlaamsgezinde organisatie aangesloten zijn. Dat kunnen mensen zijn uit verschillende politieke partijen. Dat kunnen ook organisaties of groepen zijn. Zolang ze zich maar kunnen vinden in waar VLinks voor wil staan.

Daarna wil VLinks mee het debat voeren, aanwakkeren of zelfs lanceren. Dat kan gebeuren via de media, via acties, via druk op onze bestuurders en uiteraard en vooral via het praten met en luisteren naar de mensen ongeacht hun afkomst, achtergrond of overtuiging. VLinks wil graag de discussie aangaan en alle argumenten aanhoren, maar met een open geest en een duidelijke wil om samen tot een oplossing te komen.

Een nieuwe partij?

Komt er dan een nieuwe, linkse V-partij? Dat is op dit moment nog lang niet de bedoeling, maar als die partij er vanuit een natuurlijke, organische evolutie komt, dan is dat zeker niet uitgesloten. En laten we maar niet rond de netelige vraag heen draaien: in de media kreeg VLinks al meteen de stempel van anti-N-VA mee. Maar Vlinks is er niet gekomen als pro of contra deze of gene partij. Uiteindelijk willen we bij álle partijen zowel de Vlaamse als de sociale kant aanporren en wakker houden.

We willen dus niks overhaasten. Laten we eerst en vooral eens voelen hoe warm of koud het links flamingantische water is. Er zijn in het verleden inderdaad al vele initiatieven in die richting geweest waarbij het bij de oprichters niet aan enthousiasme ontbrak, maar die vaak een stille en soms snelle dood vonden. Weldra zal VLinks ‘officieel’ gelanceerd worden, met handvest, website, contactmogelijkheden en al dat soort dingen. Laten we dan maar eens kijken hoeveel mensen we kunnen warm maken voor het VLinkse verhaal. 

Tom Garcia

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Tom Garcia?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbaak.

Ik help Doorbraak groeien.

Dit artikel delen of afdrukken
Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier

Voeg een reactie toe

https-doorbraak-be

Lees ook

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans