Buitenland

Vrijheid voor Arnaldo Otegi

Internationale actie voor vrijlating Baskisch nationalistisch kopstuk

24 personen met internationale uitstraling ondertekenden de ‘Internationale Verklaring tot vrijlating van Arnaldo Otegi en hergroepering van Baskische politieke gevangenen in Baskenland’. De campagne werd voorgesteld op 24 maart 2015, tijdens de conferentie in het Europese Parlement over het vijfjarig bestaan van de ‘Verklaring van Brussel’. Arnaldo Otegi zit in een Spaanse gevangenis omdat hij de sleutelfiguur is in het Baskische vredesproces.

Verklaring van Brussel

In februari 2010 besloot de linkse onafhankelijkheidsbeweging in Baskenland om haar doelen uitsluitend via politieke middelen en wegen na te streven, en dat geweld niet in deze strategie past. Kort daarop, in maart van hetzelfde jaar, stelden de Zuid-Afrikaanse advocaat Brian Currin (oprichter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie en onderhandelaar in het Ierse vredesproces) en Frieda Brepoels (N-VA) in het Europees Parlement de Verklaring van Brussel voor, mee ondertekend door internationale prominenten met ervaring in conflictoplossing. Bijvoorbeeld door Desmond Tutu, Jonathan Powell, Frederik Willem De Klerk, Andrea Bartoli en Christopher Mitchell.

De ondertekenaars maakten een statement door de beslissing van de de linkse independentisten toe te juichen als een belangrijke stap in het vredesproces. Zij riepen ETA op om ook deze beslissing te steunen, en wel door over te gaan tot een permanent en verifieerbaar staakt-het-vuren. Die kwam er ook. Op 10 januari 2011.

Vijf jaar later

Vijf jaren zijn er voorbijgevlogen sinds de Verklaring van Brussel. Een geschikte gelegenheid voor een stand van zaken. Daarom organiseerde Basque Friendship een conferentie in het Europese Parlement. Basque Friendship is een groep waarin sinds 2009 EU-parlementsleden over fracties heen elkaar vinden in hun steun voor het Baskische vredesproces. Zowel de Europese Vrije Alliantie (EVA), de Groenen, de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) als Europees Verenigd Links (EVL) hebben leden in de Basque Friendship.

Als voorzitter van de conferentie was Mark Demesmaeker (N-VA en ECR) geflankeerd door de speciale genodigden Brian Currin en Frieda Brepoels. Brepoels benadrukte de jarenlange solidariteit en samenwerking tussen Vlaanderen en Baskenland, en dat de Basken op de steun van de N-VA kunnen rekenen. Zij hekelde de Spaanse houding die ‘weigert te begrijpen dat vrede in Baskenland niet louter een ‘interne aangelegenheid’ is, maar ook een Europese en internationale kwestie’. De Spaanse autoriteiten houden de deur angstvallig op slot. Frankrijk maakt het zichzelf gemakkelijk en verstopt zich achter Spanje.

Dit Spaanse immobilisme mag de Basken er niet van weerhouden door te gaan op de ingeslagen weg, sloot Currin aan bij de vaststelling van Brepoels. ETA is bereid tot ontwapening. Tot het inleveren en vernietigen van de wapens. Dat moet gebeuren met internationale waarnemers en, belangrijker nog, met de medewerking en aanwezigheid van de Spaanse en Franse overheden. Daarom wierp Currin Spanje en Frankrijk deze vraag voor de voeten: ‘Stel dat Hamas wil overgaan tot ontwapening en de wapens wil inleveren bij Israel, en dat Israel zegt het zelfs geen blik waardig te gunnen. Hoe zou de reactie van Spanje en Frankrijk zijn? Want dat is wat er in Baskenland gebeurt’. Currin riep de Europese instellingen op actief te bemiddelen om de ontwapening van ETA mogelijk te maken.

Er is bovendien niets dat Spanje tegenhoudt een einde te maken aan de spreidingspolitiek van Baskische politieke gevangenen. Een politiek die overigens indruist tegen de eigen Spaanse rechtsregels en tegen het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vrijheid voor Arnaldo Otegi

Gedurende bijna drie decennia voeren verschillende Spaanse en Franse regeringen een beleid dat uitsluitend wordt toegepast op Baskische politieke gevangenen. Het druist in tegen de beginselen uit het Spaanse strafrecht: “De gevangene zit de straf daar uit waar hij sociale banden heeft. De Spaanse gevangenissen zijn verspreid over het hele nationale territorium, wat toelaat dat de gevangenen hun straf uitzitten in de instelling het dichtst bij hun plaats van herkomst, zodat vermeden wordt dat hun familiale en sociale banden verzwakken”. De politieke gevangenen zijn verspreid over 76 gevangenissen. Onder de afgerond 500 politieke gevangenen bevindt zich Arnaldo Otegi.

24 personen met internationale uitstraling ondertekenden de ‘Internationale Verklaring tot vrijlating van Arnaldo Otegi en hergroepering van Baskische politieke gevangenen in Baskenland’. Een aantal was zelf lid van een gewapende organisatie en/of is zelf politieke gevangene geweest. Waaronder José Mujica (oud-president Uruguay, ex-Frente Amplio, ex-MLN-T, 13 jaar gevangenis), Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar Adolfo Perez Esquivel (14 maanden cel onder Argentijnse dictatuur), Gerry Adams (Sinn Féin), Leyla Zana (Koerdische politica, 10 jaar cel), Nora Morales de Cortiñas (medestichter van Madres de la Plaza de Mayo in Argentinië), Reverend Harold Good (samen Alec Reid onafhankelijke getuige van de ontmanteling van wapens in Ierland), en Fermin Muguruza (Baskische artiest, Zanger van iconische groepen als Kortatu en Negu Gorriak).

Zij vragen de vrijlating van Arnaldo Otegi. Want hij is ‘de leider van het vredesproces’, dixit Desmond Tutu. Zijn vrijlating en de hergroepering van Baskische politieke gevangenen in gevangenissen in Baskenland, zijn noodzakelijke stappen om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken. De ondertekenaars geloven dat een oplossing zonder winnaars en verliezers mogelijk is.

De Internationale Verklaring gaat gepaard met een internationale campagne.

 

Meer informatie: www.freeotegi.com.

Foto: (c) Bildu. De slogan betekent: ‘Arnaldo Otegi vrij. Alle rechten voor ieder van ons.’

 

 

Karel Sterckx

Dit artikel delen of afdrukken
Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.

Lees ook

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium