fbpx


Multicultuur & samenleven
vrouwenrechten

Vrouwenrechten op de helling

VN-Commission on the Status of Women over gendergelijkheidWe mogen nooit op onze lauweren rusten. We mogen er nooit van uit gaan dat vrouwenrechten na die lange strijd, eindelijk verworven, gebetonneerd zijn in onze samenleving, alsof het voor altijd zo zal zijn.

Peking

De verregaande emancipatie van de vrouw werd aangenomen en bekrachtigd op de Bevolkingstop van 1994 in Caïro en het jaar daarna op de VN-vrouwentop in Peking. Al die jaren was het – blijkbaar – een doorn in het oog van het Vaticaan en moslimlanden: een godsdienstige, (on)heilige alliantie als het ware.

New York

Van 11 tot 22 maart 2019 kwam de Commissie Status van de Vrouw (CSW) voor de 63ste keer samen in New York. ‘Het hoofdthema van de zitting is: sociale bescherming, toegang tot publieke dienstverlening en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.’ Tot zover de officiële mededeling. Binnen deze thema’s is genderongelijkheid meer dan ooit aanwezig.

In werkelijkheid discussieerde men enkele dagen over de positie van meisjes en vrouwen. Het benadrukken van christelijke, conservatieve waarden wakkert het verzet aan tegen haast verworven rechten: abortus, voorhuwelijkse seks, homorechten, voorbehoedsmiddelen… Het conservatief en preuts Amerika weet zich als vanzelfsprekend verzekerd van steun van moslimlanden als Saudi-Arabië en Maleisië, die verheugd in de handjes klappen en – tegelijkertijd, hoe kan het anders – het Vaticaan. Samen één strijd!

Jemen

Een land als Jemen staat in het rapport over de ‘Gender kloof’ (‘Global Gender Gap Report‘ — World Economic Forum) als laatste gerangschikt. Gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn woorden die ze er nog moeten uitvinden, laat staan dat ze ze in daden omzetten. Ronduit verbijsterend dus dat zij mee de strijd voeren tegen vrouwenrechten. Dat zelfde Jemen werd overigens – bijna als surrealistische grap – verkozen tot vicevoorzitter van de Executive Board van de UN Women (de VN-afdeling die zich bezig houdt met gendergelijkheid en vrouwenemancipatie).

Dat land gaat nu dus waken over internationale vrouwenrechten en -belangen. Als vrouw mag je dan sceptisch staan wanneer het gaat over de geloofwaardigheid van de VN en haar uitgevaardigde resoluties. Ook al roept VN secretaris-generaal Guterres om ter luidst dat hij een ‘proud feminist is’.

Amerika

vrouwenrechten

VN Secretaris-Generaal Guterres

Zo’n negenduizend afgevaardigden van ruim duizend NGO’s (voornamelijk vrouwen) waren in New York en keken met argusogen toe. De positie van vooral de Amerikanen is extreem, zei directeur Sharon Kowalski van de International Women’s Health Coalition. De christelijke, conservatieve Amerikanen spelen een hoofdrol in hun poging om de Verklaring van Peking (1995) te blokkeren. Gendergelijkheid blijkt hen een stap te ver.

Dat botst frontaal met de CSW, die precies in het leven geroepen werd om te waken over de uitvoering van de aanbevelingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie (Peking 1995). Zij presenteerde de vergadering deze ontwerptekst. De goedkeuring ervan liet op zich wachten, maar na veel ‘palaveren’ werd de conclusie op de slotdag aangenomen, zij het zonder consensus met Saudi-Arabië en Bahrein. Beide landen kwamen wel met een verklaring, maar ‘vergaten’ tijdens de officiële procedure om officieel bezwaar aan te tekenen.

vrouwenrechten

Eerste paragrafen van de slotverklaring van de CSW-vergadering

Daarmee herbevestigt de CSW onder andere de Verklaring van Peking, wijst ze discriminatie af, wil men een wettelijk kader uitbouwen om gendergelijkheid te verwezenlijken …

Alert

Het is inmiddels duidelijk. Waakzaamheid blijft in deze tijden geboden: we moeten ons blijven verzetten tegen de aanvallen op vrouwenrechten. Van welke kant ze ook komen. Gelijkwaardigheid M/V moet absoluut zijn. Anno 2019 zou dat een evidentie moeten zijn.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Ann Moella

Het pseudoniem Ann Moella is deel van het bloggersduo Moella & Verweer: opgeleid als communicatiewetenschappers willen zij vooral het fake 'politiek correcte' denken doorprikken.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.