fbpx


Niet gecategoriseerd

Vuye & Van Grieken: jullie worden gebruikt
Er was een tijd – niet zo gek lang geleden – dat de N-VA de enige overgebleven vertegenwoordiger van het Vlaams-Nationalisme leek te zijn. De partij was uitgegroeid tot de grootste van het land. Om kieslijsten en kabinetten te vullen was Bart De Wever met een stofzuiger door de Vlaamse Beweging gegaan: iedere nationalist die kon lezen en schreven kreeg een lidkaart aangeboden. Partijloze flaminganten werden afgedaan als romantische prutsers. Journalisten en kiezers deden alsof het Vlaams Belang niet bestond. 

Vandaag wordt de N-VA stevig bestookt op de nationalistische flank. Redacties van kranten en tv ondersteunen dat geschut gretig. Hendrik Vuye en Veerle Wouters halen regelmatig het journaal en de kranten. Het onafscheidelijke duo kreeg vorige week ook veel mediaruimte om toelichting te geven bij hun Grendelboek. Ondertussen schrijft Jonathan Holslag een voorwoord in het boek van Tom Van Grieken, reist Walter Pauli van Knack naar Syrië met Filip Dewinter en gunt Joël De Ceulaer diezelfde Dewinter bladzijde na bladzijde interview in De Morgen – wat vroeger geheel ondenkbaar was. Het cordon médiatique ligt aan flarden. 

Positieve evolutie

Het zwart-gele speelveld ligt steeds meer open en dat is een goede zaak voor het Vlaams-nationalisme. Het is voor elke politieke stroming gevaarlijk om te zeer samen te vallen met één bepaalde partij – zeker als die partij een onzekere koers gaat varen. De N-VA wil alleen nog onderhandelen over een staatshervorming als ook de Franstaligen sterk vragende partij zijn. Misschien leidt die afwachtende strategie naar een nieuwe grote staatshervorming en een confederaal België. Maar voor hetzelfde geld leidt de strategie helemaal nergens heen. Het is goed en gezond dat er binnen de brede Vlaamse Beweging nog andere stemmen aan bod komen. 

Het Vlaams-Nationalistische debat moet ook via de media gevoerd worden. Het zou jammer zijn als Hendrik Vuye alleen het klassieke flamingante publiek zou bereiken, verzameld in een achterafzaaltje ergens te velde voor een ouderwetse voordracht. Het zou onrechtvaardig zijn als alle journalisten zouden blijven volharden in het cordon médiatique tegen het Vlaams Belang. Zeker nu de PVDA steeds meer airplay geniet, moet ook het Vlaams Belang aan bod komen in alle programma’s van de nieuwsdienst. Het is dus een goede zaak dat Vuye, Van Grieken et les autres steeds meer opduiken in uw krant en op uw scherm. 

Duistere motieven

Toch een bedenking. Worden Vuye & Wouters niet gewoon gebruikt om de N-VA te beschadigen? Zou het niet kunnen dat flaminganten sneller kunnen rekenen op media-aandacht wanneer ze uithalen naar de N-VA? Is de herontdeking van het Vlaams Belang niet ingegeven door strategische overwegingen: verdeel-en-heers? Worden ex-N-VA’ers niet gretig opgevoerd in de hoop dat ze hun vroegere thuis zoveel mogelijk besmeuren? Krijgt het Vlaams Belang niet gewoon het jasje van aanvaardbaar alternatief aangemeten, zodat er straks op verkiezingsdag minder ‘nuttige stemmen’ worden uitgebracht voor de N-VA? 

Dit is mijn inschatting. Zolang Hendrik Vuye gifpijltjes blijft afvuren op de N-VA, zal hij veel telefoontjes blijven krijgen van journalisten. Zijn doorwrochte analyses over het institutionele vraagstuk zullen nooit veel aandacht krijgen, maar wellustige tackles op de N-VA (denk aan zijn ‘vier traditionele partijen’-mantra) zullen in journalistieke middens onthaald worden op instemmend gegrinnik. Idem het Vlaams Belang. Zolang N-VA in de regering zit en uit peilingen blijkt dat een verrijzenis van het Vlaams Belang daar een einde aan kan maken, zullen Vlaams Belangers blijven opduiken in journaals en duidingmagazines. 

Toch maar uitkijken

Het zou kunnen dat ik mij vergis. Misschien is dit maar een malle complottheorie. Misschien heeft De Morgen zich écht bedacht over het Vlaams Belang. Misschien vindt Jonathan Holslag het boek van Tom Van Grieken eerlijk waar een politiek of literair meesterwerk. Misschien zouden journalisten Vuye en Wouters even vaak inviteren als ze op voorhand aan de telefoon duidelijk zouden maken dat ze onder geen beding wensen na te trappen naar hun oude partij. Misschien zijn de mainstreammedia opeens oprecht geïnteresseerd in wat Filip Dewinter allemaal te vertellen heeft. Of misschien maken we elkaar iets wijs en worden veel nationalisten gewoon gebruikt.  

Dit is geen oproep om de Vlaamsgezinde gelederen hermetisch te sluiten. Er moet geen spreekverbod komen voor ex-N-VA’ers en ook Vlaams Belang verdient een eigen stem. Als journalisten een megafoon ter beschikking stellen, dan zouden Vuye of Van Grieken wel gek zijn om die kans niet te grijpen. Het blijft overigens een goede zaak dat de N-VA geprikkeld blijft om blijvend te investeren in het Vlaams-Nationalisme (als Sander Loones en Matthias Diependaele ooit echt aan de slag gaan met Objectief V, dan zal dan voor een groot deel te danken zijn aan de steken die Vuye en Wouters blijven uitdelen). 

Dit is wel een waarschuwing. Aan al diegenen die nu gebruikt worden omdat ze op dit moment nuttig zijn: blijf nuchter. Want als instrumenten op een dag niet meer nuttig zijn, dan worden ze gewoon weer weggegooid. 

Foto: (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.