fbpx


In Wallonië
staatshervorming

Waal zijn om Europeaan te worden

Het Waalse Relanceplan 'van de laatste kans' draait rond (Europees) klimaatgeld.Met een gemeenschappelijke verklaring tussen werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties wil de Waalse regering werken aan een eigen relanceplan. 2,4 miljard euro heeft Wallonië veil om massaal sociale woningen te renoveren of te bouwen, mensen aan werk te helpen en in openbare infrastructuur te investeren. Die plannen zijn niet toevallig complementair met de Europese relancedoelstellingen: het is zowat de enige overlevingsstrategie die Wallonië nog rest. Elio Di Rupo (PS) leidt de dans, daarbij gevolgd door de voorzitter van de UWE –…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Met een gemeenschappelijke verklaring tussen werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties wil de Waalse regering werken aan een eigen relanceplan. 2,4 miljard euro heeft Wallonië veil om massaal sociale woningen te renoveren of te bouwen, mensen aan werk te helpen en in openbare infrastructuur te investeren. Die plannen zijn niet toevallig complementair met de Europese relancedoelstellingen: het is zowat de enige overlevingsstrategie die Wallonië nog rest.

Elio Di Rupo (PS) leidt de dans, daarbij gevolgd door de voorzitter van de UWE – het Waalse VOKA –  de twee grootste vakbonden en de Waalse milieu-organisatie IEB. Doelstelling? Vier grote gemeenschappelijke plannen vooropstellen waardoor het kwakkelende zuiden beter uit de crisis moet komen. En dat is ambitieus, want, zoals minister-president Di Rupo zelf meegeeft: ‘Dit overstijgt het klassieke sociale overleg op een schaal die we nooit eerder zagen.’

Geen joker meer

Het is de voorzitter van de UWE, Olivier de Wasseige, die een prozaïscher lezing heeft voor het plan: ‘Twee jaar geleden al zei ik dat Wallonië geen joker meer kan inzetten. We hebben eigenlijk geen andere keuze,’ zo verklaart hij in La Libre Belgique.

Er zijn dus vier hoofddoelstellingen: de armoede tegengaan, een duurzame industriële politiek voeren, de energie-onafhankelijkheid versterken en het onderwijs moderniseren. De meest in het oog springende projecten zijn de renovatie van het gebouwenpatrimonium (401,9 miljoen euro) en van 25.000 sociale woningen (er wordt gesproken over ‘logements d’utilité publique’, wat doet vermoeden dat asielcentra hier eveneens deel van uitmaken, red.) ter waarde van 721 miljoen euro. Inzetten op economische innovatie mag voor de Waalse overheid 102,4 miljoen euro kosten. Maar toch gaat er nog meer geld naar de bouw van nieuwe sociale woningen: 174 miljoen euro, in een publiek-private samenwerking. Zo leest het hele document : als een innig samengaan van belangen van een kleine privésector met een uitgebreide overheid.

Waalse relanceplan niet gelijk aan Europees relanceplan?

Hoewel het Waalse relanceplan duidelijk stelt dat de budgetten die de Europese Commissie voor Wallonië heeft voorzien in het kader van de ‘Europese Relanceplannen’ (NextGenerationEU in het jargon), budgettair niets te maken hebben met het eigen Waalse relanceplan, wordt de nodige dosis ‘maar…‘ ingebouwd.

Ter herinnering: Wallonië krijgt via België ongeveer 1,4 miljard euro voor NextGenerationEU, voor de heropstart van de economie na de covidcrisis, maar ook om alle Europese plannen rond ‘verduurzaming’ en ‘digitale agenda’ te kunnen uitvoeren. Al wordt het waarschijnlijk het minder Europees geld.

De Waalse 2,4 miljard euro voor het Waalse Relanceplan, zijn middelen die Wallonië dus zelf denkt te voorzien. Men maakt er echter geen geheim van dat de Europese en Waalse relanceplannen dicht bij elkaar liggen.

Wiens plan en wiens geld?

In hun eigen woorden: Projecten die onder Europese financiering vallen, zijn niet opgenomen in de Waalse prioritaire  programma’s. Verschillende van deze projecten houden echter rechtstreeks verband met onze prioritaire programma’s. Deze Europese projecten verdienen dan ook dat het actiecomité ze mee evalueert.

Daarna volgt een opsomming van de Europese projecten die gelijken op de eigen Waalse. Een greep: ecologisch verantwoorde sociale woningen bouwen, inclusieve woningen bouwen voor mensen die hun autonomie verloren zijn ‘in een logica van de-institutionalisering en het terugdringen van de digitale kloof (sic), investeren in openbaar vervoer en overheidsgebouwen renoveren.

Crisis

Bovendien staat er nog een interessante passage in het Waalse relanceplan:

Budgetten kunnen niet verminderen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, zoals door de Europese Commissie opgelegde bezuinigingen in het kader van NextGenerationEU, of bezuinigingen opgelegd om crises het hoofd te bieden zoals de pandemie, de gevolgen van de overstromingen of de Oekraïense crisis. Het Actiecomité dat de verschillende projecten evalueert, kan ook een advies geven over projecten van NextGenerationEU om te zorgen voor nuttige of essentiële koppelingen met andere prioritaire projecten of hervormingen.

Een gok: als Wallonië door omstandigheden niet zou mogen beschikken over eigen voorziene middelen – begrotingen moeten nog altijd Europese goedkeuring krijgen – dan zal men zo maximaal mogelijk de Europese proberen uitvoeren. Want die zijn in grote mate gelijklopend. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er immers ook in geslaagd Europa te laten betalen voor de ANPR-camera’s voor de toekomstige kilometerheffing.

Pas nu wordt echt duidelijk wat Elio Di Rupo enkele weken geleden zei in La Libre Belgique: ‘De Europese logica om alleen rekening te houden met het Belgische Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking (om Europees relancegeld te krijgen, red.), kan maken dat Wallonië lijdt onder de vermindering van de Belgische budgettaire envelop. Terwijl de Waalse economie in grotere mate getroffen is dan de economie van de andere Belgische gewesten.’ Waarop Di Rupo liet uitschijnen dat een verdere vergewestelijking de onderhandelingen met Europa hierover zouden vergemakkelijken.

Al is ook Europees geld niet eindeloos. Maar dat is een ander verhaal. En toch ook weer niet.

Christophe Degreef