fbpx


In Wallonië
Vrijheid

Waalse rechter: ‘Onderscheid gevaccineerden en niet-gevaccineerden niet meer te rechtvaardigen’

Het CST overleeft (opnieuw) eerste aanleg niet. En opnieuw een uitspraak vanuit het zuiden.De rechtbank van eerste aanleg in Namen oordeelt dat de coronapas, ofwel het Covid Safe Ticket (CST) niet-proportioneel is, en in tegenspraak met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voor de rechtbank is het aan het Waalse Gewest om de epidemische noodsituatie te bewijzen. Het Waals Gewest lijkt in de huidige omstandigheden niet langer te kunnen aantonen dat het CST nog langer gerechtvaardigd is. Nadat Wallonië (maar ook de andere landsdelen) het Covid Safe Ticket medio…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De rechtbank van eerste aanleg in Namen oordeelt dat de coronapas, ofwel het Covid Safe Ticket (CST) niet-proportioneel is, en in tegenspraak met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Voor de rechtbank is het aan het Waalse Gewest om de epidemische noodsituatie te bewijzen. Het Waals Gewest lijkt in de huidige omstandigheden niet langer te kunnen aantonen dat het CST nog langer gerechtvaardigd is.

Nadat Wallonië (maar ook de andere landsdelen) het Covid Safe Ticket medio januari verlengden, trok de Franstalige vzw ‘Notre Bon Droit’ opnieuw naar de rechter in Namen. De vzw, onder leiding van de advocates Audrey Despontin en Audrey Lackner, had in november 2021 al eens in eerste aanleg verkregen dat het CST een deuk kreeg. Dat bewuste oordeel veegde het Luikse Hof van Beroep in januari van tafel met als argument dat het CST wel een proportionele maatregel was.

Edoch: het Luikse Hof oordeelde toen weliswaar dat het CST haaks staat op het EVRM, dat maatregelen ter bestrijding van de pandemie aantoonbaar moeten helpen en dat het aan de overheid is om hun doeltreffendheid te bewijzen. En ook dat je maatregelen niet zomaar automatisch kan verlengen. Hierop heeft ‘Notre Bon Droit’ verder geredeneerd. Met succes: de rechter in Namen lijkt verregaand te twijfelen aan de huidige wetenschappelijkheid van het CST onder de huidige omstandigheden. Het vonnis maant de Waalse overheid dan ook aan om binnen de 15 dagen proportionele maatregelen te nemen die de klagers niet langer schade toebrengen.

Sporten

Die klagers, dat zijn een tiental burgers met verschillende achtergrond, die vertegenwoordigd worden door de eerder genoemde advocates. Hun redenen om naar de rechter te stappen zijn veelvuldig, maar komen allemaal op hetzelfde argument neer: het CST betekent een ernstige inbreuk op hun vrijheid. Sommigen onder hen zijn bewust niet gevaccineerd, anderen twee of drie keer, maar beroepen zich op het argument dat zij niet wensen deel te nemen aan een systeem zoals het CST, dat de toegang tot bepaalde plaatsen voorwaardelijk maakt aan een gezondheidsstatus. Dat gaat niet bij iedereen over op café kunnen gaan. Er zijn klagers die op een hoog niveau sporten en sinds het CST niet meer kunnen trainen.

De verdediging van de Waalse overheid komt neer op het feit dat de epidemische noodsituatie nu eenmaal dit soort maatregelen tijdelijk verdedigbaar maakt. Maar dat vindt de rechter dus niet. Expliciet staat in het verslag van de zaak zelfs te lezen dat ‘vaccinatie een zeer beperkt effect, of volgens sommigen zelfs niet bestaand, heeft op de verspreiding van de omicron-variant (die 99,7% van de geïdentificeerde stalen in België vertegenwoordigt)’.

Daarom is de rechtbank van oordeel dat ‘het door het CST-regime tot stand gebrachte onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, op het eerste gezicht in het licht van de doelstellingen (om de transmissie te verminderen, red), niet meer redelijkerwijs gerechtvaardigd is’.

Intensive Care

Idem voor de bezetting van bedden op intensive care, een andere belangrijke doelstelling van het CST ‘die niet meer bedreigd lijkt’. Tenslotte, zo klinkt het verder, ‘moet worden opgemerkt dat heden de evolutie van de pandemie en de stand van de wetenschap niet langer toelaten om een dringende noodzaak te handhaven en dat het CST dus een inbreuk is op fundamentele rechten en vrijheden’. Daar komt nog eens bij dat volgens de rechter de Waalse overheid haar aansprakelijkheid erkent ‘wanneer ze, gezien deze voornoemde omstandigheden, dit soort maatregelen niet opheft of ze niet aanpast’.

Overlegcomité

Het gaat hier niet om uitspraken ten gronde maar om de ogenschijnlijke argumentatie die elke partij in eerste aanleg brengt. De uitspraak van schulderkenning als de Waalse overheid binnen de 15 dagen de situatie niet verandert, komt wel op een moment dat steeds meer politici openlijk twijfelen aan het CST. Maar het ding is ondanks vele verklaringen (‘geen dag langer’…) nog altijd niet afgeschaft. Deze uitspraak in eerste aanleg, drie dagen voor het overlegcomité, zou de zaken dus weleens in stroomversnelling kunnen brengen. Als op het overlegcomité van komende vrijdag 4 maart niet beslist wordt om het CST af te schaffen, en als de Waalse overheid in tussentijd in beroep gaat, en de epidemische situatie verbetert nog steeds, dan zal de overheid het alsmaar moeilijker krijgen om überhaupt nog echte argumenten te verzinnen pro CST.

Vermits door de rechter op basis van de gehoorde argumenten ook besloten kan worden dat vaccinatie eigenlijk vooral een individuele beschermingsmaatregel is en geen collectieve, hebben Belgische overheden mogelijk ook een probleem wanneer binnen enkele weken de epidemiologische noodsituatie opnieuw verslechtert. Het CST gekoppeld aan deze generatie vaccins voorkomt immers niet significant het aantal besmettingen.

De advocates Despontin en Lackner tonen zich opgelucht na deze zaak en roepen de politieke wereld op om de daad bij het woord te voegen en het CST af te schaffen. Bij het ter perse gaan was het niet geweten of de Waalse overheid – vertegenwoordigd door Marc Uyttendaele – in beroep zou gaan. In november nog vergat de Waalse overheid de zaak,  aangespannen door Notre Bon Droit, bij te wonen, en toonde ze zich zeer misnoegd over het feit dat de rechter de zaak niet had opgeschort.

Christophe Degreef