fbpx


Multicultuur & samenleven

Waarom stemmen moslims in België voor socialisten en communisten?

opinieWaarom stemmen moslims in België voor socialisten en communisten? Dat was de vraag van een lezer die me werd doorgespeeld. Het antwoord is eenvoudig te beantwoorden als men ervan uitgaat dat weliswaar ‘Erst das Fressen’ komt, maar dat tegelijk de mens niet van brood alleen leeft. Naast materiële bestaan er ook culturele en levensbeschouwelijke behoeften. Om dit te verduidelijken leg ik drie partijen naast elkaar: de Open VLD, de sp.a en de PVDA+.

Open VLD

In volle paarse periode was de kloof op sociaal-economische vlak tussen socialisten en de liberalen zo klein dat ze haast inwisselbaar waren, zo ver waren beiden opgeschoven naar het centrum. Gezien de grote mate van vijandigheid naar moslims in België maar meer algemeen in Europa zou een intellectueel met een moslimachtergrond in dat geval voorrang geven aan vrije liberale waarden eerder dan aan sociale zekerheid: vrijheid van levensbeschouwing, vrijheid van discriminatie, vrijheid van meningsuiting. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat een liberaal nog geen VLD’er is. Stupid, liberale vrijheden bij de Open VLD gelden immers niet voor alle burgers, in elk geval niet voor moslimmigranten.

Het verbaast me nu enigszins dat Gwendolyn Rutte nu wel voor het migrantenstemrecht  is op basis van het principe ‘no taxation without representation’, want ik heb indertijd met eigen ogen kunnen zien hoezeer ze, naast Verhofstadt zelf, van een ‘njet’ op het migrantenstemrecht een breekpunt wou maken voor regeringsdeelname. Een ‘njet’ dat nadien met het ‘koningsdrama van de VLD’ in de vuilbak is gesmeten om de regering van Verhofstadt overeind te houden… Dit migrantenstandpunt, dat fel werd uitgebazuind in de VLD-campagne van 2003, verklaart waarom de meeste moslims in België allergisch zijn voor de Open VLD. Voor de verkiezing van Bart De Wever tot Antwerps burgemeester stonden ze zelfs sympathieker tegenover de N-VA dan tegenover hen. De liberalen halen dan ook sinds mensenheugenis geen of amper stemmen uit deze groepen. Bart Somers en co vinden dat ook prima zo. Want hij en zijn omgeving winden ze er geen doekjes om: een moslim is een gevaar , indien niet voor zichzelf dan toch voor de samenleving. Openlijke islamofobie is bij de Open VLD geen plicht dan toch minstens een recht. Kortom, sorry guys, voor jullie geen brood en nog minder rechten en vrijheden.

Sp.a

Dit ligt natuurlijk iets genuanceerder bij de sp.a. Die waren ook tegen het migrantenstemrecht maar mochten dat niet langer zijn van de PS op het moment van de parlementaire stemming daarover in 2004. Maar op het vlak van de sociale zekerheid (mutualiteit, werkloosheidsuitkering, enzovoort) gold decennialang een universele toegankelijkheid die wettelijk was verankerd en waar de onderlaag van de samenleving (waar migranten zich vaak in bevinden) maar al te vaak op moesten en nog moeten steunen. Moslimmigranten stemmen dan ook in overvloede op de sp.a, ook onder meer omwille van hun historisch lidmaatschap van het ABVV en het ruime aanbod aan allochtone kandidaten op de meeste sp.a-kieslijsten. Er dreigen echter donkere wolken. Veel allochtonen beleven aan den lijve het besparingsbeleid in de sociale zekerheid in het algemeen en het strikte activeringsbeleid van de VDAB en de RVA in het bijzonder, observeren  tegelijkertijd de islamofobie van het bestuur en rank and file van de partij en voelen zich meer dan eens verraden door hun allochtone verkozenen. Een goed voorbeeld hiervan is het hoofddoekenverbod van Patrick Janssens.  Dit standpunt kostte hem uiteindelijk zijn sjerp omdat veel moslimkiezers zijn overgelopen naar de PVDA+. Deze evolutie is evenwel een hersenbreker voor de sp.a.  Consolidatie en beheersbaarheid zijn voor hen sleutelwoorden geworden. Het gevaar ‘kiesvee’ te verliezen is zeer acuut en reëel (zie hierover mijn vorig artikel) en moet ten allen prijzen vermeden worden. Ook al moeten ze daarvoor scheep gaan met lokale machtsgeile imams en het Marokkaanse dictatoriaal regime om de troepen in het gareel te houden… Het klopt, een homp brood kunnen ze nog uit de sp.a hand krijgen, maar vrijheden? Zero.

PVDA+

PVDA+ is het migrantenparadijs: brood en vrijheden tegen kortingsprijzen, speciaal voor moslims. De communisten van de PVDA+ zijn net zo min die hard communisten tegenover de moslims van België als de moslims van België islamextremistisch zouden zijn tegenover de communisten van de PVDA+. Beiden hebben water in de ideologische/religieuze wijn/thee gedaan en een  haast natuurlijk evenwicht gevonden. Voorlopig toch… De eisen met betrekking tot de stop van de sociale afbraak en een zerotolerantiebeleid tegen raciale discriminatie en islamofobie gaan daar hand in hand met een wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwelijke overtuiging, zelfs als het om gemengde huwelijken of het uitdrukkelijk aanvaarden van hoofddoeken en rituele slachtingen gaat. Niemand beter dan Peter Mertens om deze magische formule te belichamen en uit te dragen. Als hij het verder goed aanpakt, de sp.a het in dezelfde mate verder verknoeit en de N-VA in Antwerpen doet wat in de sterren staat geschreven te doen, dan ligt er voor hem een electorale goudmijn open die hem potentieel op termijn naar hoogtes kan drijven die de Nederlandse SP benaderen.

Een regelrecht horrorscenario voor de sp.a, die bijgevolg nogal onhandig de oorden van dwang voor moslims en vrijheid voor kapitaal opzoekt. Ondertussen wacht Bart De Wever hen daar rustig op…

<goed artikel? Misschien ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Mohamed Talhaoui