fbpx


Binnenland

Wat deed Smet om Vlaams stigma weg te werken?

Vlaams Komitee voor Brussel reageert op Brio-taalbarometer


Bernard Daelemans, secretaris van het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB), reageert op de resultaten van de Brio-taalbarometer die peilde naar het taalgebruik en het identiteitsgevoel van de Brusselaar. ‘Ik ben blij dat Franstalige politici eindelijk inzien dat het Franstalig onderwijs tekort schiet.’

Steeds meer Brusselaars voelen zich Nederlandstalig en het aantal Brusselaars dat zich Vlaming voelt, daalt. Daarom wil het Willemsfonds een naamsverandering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het mini-parlement van de Vlaamse Brusselaars. De liberaal-vrijzinnige culturele vereniging wil de ‘V’ van Vlaamse omwisselen in de ‘N’ van Nederlandse. Maar Bernard Daelemans van het VKB lacht dat idee weg.

Hendrik Conscience

‘Vlaamse instanties zoals het Nederlandstalig onderwijs houden net het Nederlands mee in stand. Uit eerder Brio-onderzoek van VUB-prof Rudi Janssens blijkt trouwens dat de Nederlandse taal een positieve bijklank heeft, maar dat het Vlaams negatieve gevoelens oproept. Nochtans staat in de beleidsnota van Pascal Smet (Vlaams minister voor Brussel, nvdr) dat hij dat stigma zou wegwerken. Ik ben eigenlijk benieuwd wat hij daar effectief aan gedaan heeft.’

Daelemans maakt het onderscheid tussen het Nederlands en het Vlaams. ‘Vlaams is geen taal, het Nederlands wel. Dat is een cultuurtaal die we gemeen hebben met de Nederlanders. Franstaligen zeggen weleens dat het Vlaams een dialecttaal is, maar we moeten dan ook het Nederlands met zoveel mogelijk respect proberen te beheersen’.

De Vlaamse cultuur daarentegen is een identiteitsbeleving die Hendrik Conscience heeft voortgebracht. Dat houdt de emancipatiegedachte in en het bewustzijn van de waarden en normen van een natie. De vraag is hoe je zulke elementen in een multiculturele samenleving doorgeeft aan migranten. In Antwerpen is dat een uitdaging, maar evengoed in landen die al volwaardige staten zijn, zoals Nederland en Duitsland.’

Segregatie

De secretaris van het VKB betreurt eveneens dat steeds meer Brusselse gezinnen het Arabisch als enige huistaal hanteren. ‘Er is geen integratieproces en dat komt onder meer door de huwelijksmigratie. Nu ontstaat er zowaar segregatie met gettovorming. Ik heb daar geen pasklaar antwoord op, maar om te beginnen moeten we de migratiestroom toch onder controle houden. Marokko is een land met de meeste analfabeten ter wereld. Dat knaagt dus aan de arbeidskansen van migranten’.

Ik ben ook blij dat Franstalige politici zoals Didier Gosuin (FDF) eindelijk aan de alarmbel trekken omdat ze inzien dat het Franstalig onderwijs tekort schiet.’

Maar het idee van Pascal Smet om Engels als derde officiële taal in te voeren (een kwart van de Brusselaars spreekt af en toe Engels met de buren) vindt Daelemans een zeer slecht idee. ‘Ten eerste is het al moeilijk om de twee officiële talen te hanteren en ten tweede heb ik er principieel bezwaar tegen vanwege het prestigegehalte van de taal die dan kunstmatig zou ingevoerd worden. Sommigen pleiten voor het Arabisch als nieuwe officiële taal en dat houdt tenminste nog steek. Maar daar ben ik evenzeer tegen, want dat maakt de weg voor segregatie vrij.’

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.