fbpx


Binnenland, Politiek
vrijzinnig

‘We hoeven hier geen Brusselse ecobobo’s’

PS burgemeester Pirlot stapt over naar MRToen Doorbraak enkele weken geleden berichtte over de overstap van de Brusselse vrijzinnig-linkse activiste Nadia Geerts naar de MR, schreven we dat voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn deuren opende voor anderen met een gelijkaardig profiel. Mensen die hun gading niet meer zouden vinden bij Ecolo of de PS. En kijk: Sébastian Pirlot, de burgemeester van het eerder gezapige Chiny in de Provincie Luxemburg maakt de overstap… van de PS naar de MR. Pirlot staat eveneens bekend als een vrijzinnige, in een…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Toen Doorbraak enkele weken geleden berichtte over de overstap van de Brusselse vrijzinnig-linkse activiste Nadia Geerts naar de MR, schreven we dat voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn deuren opende voor anderen met een gelijkaardig profiel. Mensen die hun gading niet meer zouden vinden bij Ecolo of de PS. En kijk: Sébastian Pirlot, de burgemeester van het eerder gezapige Chiny in de Provincie Luxemburg maakt de overstap… van de PS naar de MR. Pirlot staat eveneens bekend als een vrijzinnige, in een historisch katholieke provincie. Hij is al sinds 2006 burgemeester.

Eerder gezapig? Nou ja. Het bosrijke stadje in het zuiden heeft gewoon heel andere uitdagingen dan het hoofddoekendebat, zo blijkt. Brussel en de PS-staat zijn hier ver weg. Toch blijft Pirlot een zelfverklaarde sociaaldemocraat. Het voormalige federale en Waalse parlementslid herkent zich niet meer in wat zijn vorige partij ooit pretendeerde te zijn.

Publifin

Pirlot: ‘De PS en ik hebben al geruime tijd moeilijkheden met elkaar. Voor mij begon het proces van mentale verwijdering al in 2007, na de Publifin-affaire. Ik kon het toen moeilijk accepteren dat verkozenen van de PS zo’n hoge vergoedingen konden krijgen – met geld van de belastingbetaler. Bijkomend kon ik ook moeilijk aanvaarden dat men bij het nationale bestuur van de PS uit de lucht leek te vallen door die affaire. Normaal gezien moet iedereen die lid is al zijn inkomsten kenbaar maken aan de partij. Ze konden het met andere woorden weten wie wat verdiende. Als zoenoffer heeft men er toen niets beters op gevonden dan de kleine burgemeesters-parlementsleden te laten decumuleren, mensen die op geen enkele manier schuld hadden aan het Publifin-schandaal.’

‘De PS is als partij helemaal niet meer geïnteresseerd in de kleinere Waalse landbouwgemeenten. Voor hen telt alleen het voormalige industriële Wallonië en Brussel. Mijn realiteit als burgemeester van Chiny is anders: ik bestuur een landbouwgemeente, en een gemeente van kmo’s. In de dagdagelijkse politieke praktijk wil dat zeggen dat we niet meetellen en dat we van de Waalse overheid ook weinig medewerking krijgen wanneer we dossiers indienen. Of wanneer we vragen stellen.’

Hoofddoek

‘Toen de PS in 2019 dan met een onrealistisch economisch programma naar de kiezer trok, dan was ik eigenlijk al zo ver van de partij verwijderd dat ik zelfs geen lidkaart meer had, maar nog wel tot de PS werd gerekend.’

‘Maar wat pas echt de druppel was om me bij de MR aan te sluiten, was het debat over de hoofddoek bij de MIVB. In mijn gemeente is er daarover geen debat: iedereen begrijpt gewoonweg dat wie een publiek ambt bekleedt, zich neutraal moet opstellen, en dat politieke of levensbeschouwelijke uitingen in dat kader niet belangrijk zijn. Mijn gemeentelijke administratie is er voor iedereen, en wie per sé een overtuiging wil kenbaar maken, die doet dat maar buiten zijn werkuren. Toch neemt de PS in Brussel nu afstand van die gedachtegang, om louter electorale redenen. Daarmee laten ze trouwens ook de vele niet- of weinig praktiserende moslims in Brussel in de steek, voor wie de hoofddoek op het werk evenmin belangrijk was.’

 Door uw overstap zegt u eigenlijk dat de PS in een bepaald deel van Wallonië niet meer weg zal komen met dat electoralisme?

‘Met deze maatregel wil de PS vooral de Ecolo kiezer behagen, en in mindere mate de PVDA. De Brusselse PS heeft gewoonweg de nationale PS gedicteerd wat de lijn was. Daarmee verwijderen ze Brussel nog meer van de rest van Wallonië. Er zijn in de Provincie Luxemburg nu al bijna geen PS-verkozenen. Het hier vooral een CDH-provincie, al krimpt die partij en is sinds 2019 de MR de grootste partij van de provincie.’

‘Toen ik mijn partijkaart bij de MR aangevraagd heb, heeft Georges-Louis Bouchez me gecontacteerd en gevraagd hem te ontmoeten. Ik ben al enkele jaren aan het rondkijken, want ik heb al lang vele contacten, over de partijgrenzen. Mijn burgemeesterslijst heeft ook altijd vele politieke gezindten aangetrokken. Zo gaat dat hier. Ideologie speelt hier minder. De ontwikkeling van onze lokale bedrijven en het toerisme is belangrijker.’

 Waarom was u dan ooit aangetrokken tot de PS?

‘Ik dacht indertijd dat de PS een progressieve partij was, en dat ze de kleine man steunden. Vrijzinnigheid is voor mij altijd belangrijk geweest. Geloof me, ik heb strijd moeten voeren in deze ooit erg katholieke provincie. Maar ik merk dat de PS veranderd is. Ik noem mezelf sociaaldemocraat, maar heb moeten vaststellen dat de PS dat niet meer is. Tijdens de jongste verkiezingen is de partij op de proppen gekomen met een extreemlinks programma dat onuitvoerbaar is. In de wereld van vandaag kan je op die manier de dingen niet meer doen bewegen. Het PS-partijprogramma imiteert de PVDA op economisch gebied, en Ecolo op ethisch gebied. Ce n’est pas ma tasse de thé.’

‘Ik ben altijd een man van de kmo’s geweest. Kleine ondernemingen verhuizen niet zoals grote, en zijn dus belangrijk om lokale rijkdom te creëren. Je moet ergens rijkdom creëren, anders zie ik niet in hoe je überhaupt iets kan herverdelen. De PS snapt dat niet. Kmo’s zorgen voor lokaal engagement, en voor lokale jobs. Iedereen heeft rechten, maar ook verantwoordelijkheden. In mijn gemeente van landbouwbedrijven, bouwbedrijven en hotels werken de recepten van de PS niet. In Chiny zijn we maar met 5300 inwoners, maar hebben we wel meer dan 200 bedrijfjes. Dat is veel voor zo’n kleine bevolking. En dat is onze rijkdom.’

Intolerant

‘De problemen die hier moeten aangepakt worden, zijn: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zelfstandigen in de gemeente blijven, terwijl ze het dorpscentrum te veel belasten omdat ze groeien en willen uitbreiden? Daarom bouwen we dus een nieuwe industriezone waar ze terecht kunnen. Ik moet met andere woorden erg concrete problemen oplossen, en ervoor zorgen dat wonen en werken tegen elkaar afgewogen worden.’

‘Ik moet er ook voor zorgen dat mijn gemeente geen slaapdorp wordt, en dat er nog voldoende winkels in het centrum blijven. En we moeten ervoor zorgen dat onze jongeren hier betaalbaar kunnen wonen, door appartementen te bouwen, bijvoorbeeld. De gemeente is erg in trek bij Belgen die in Luxemburg werken, en bij Vlamingen, Brusselaars en Nederlanders. Zij zijn welkom. Maar ik heb wel een probleem met ‘ecobobo’s’, vaak uit Brussel of Waals-Brabant, die naar hier verhuizen om in de natuur te wonen, en ons menen te moeten uitleggen hoe wij hier op het platteland moeten leven. Het is het soort mens dat zijn woning niet onderhoudt om ‘ecologische redenen’, ongevraagd preekt, en bijzonder intolerant is voor wie hier al lang woont.’

Bent u een voorstander van een unitair België, of hebt u eerder een Waals-regionalistisch profiel?

‘Ik sta eerder bekend als een Waalse regionalist. De Franse Gemeenschap mag in Wallonië wat mij betreft samenvallen met het Waals gewest. En in Brussel mogen gemeenschapsbevoegdheden voor mij uitgevoerd worden door het Brussels gewest. Een Franse gemeenschap is niet nodig om de band tussen Wallonië en Brussel te behouden, in mijn ogen volstaat een simpel overlegcomité.’

‘Ik zie alleszins het nut niet in van nog meer bevoegdheidsniveaus. België zit wat dat betreft al op zijn limieten. Ik heb tijdens de coronacrisis te veel omzendbrieven gekregen van de Federale en Waalse overheid die elkaar tegenspraken. We hebben onze plan moeten trekken.’

[ARForms id=103]

Christophe Degreef